ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

Deze algemene verkoopvoorwaarden (hierna de "Algemene Voorwaarden") zijn van toepassing op elke aankoop door een gebruiker / natuurlijke persoon (hierna de "KLANT") op de websites; <htdeco.co.uk>, <htdeco.co.uk>, <htdeco-ebay.co.uk>, htdeco.es>, <htdeco.de>, <htdeco.it>, <royaldecorations.co.uk>, <htdeco-ebay. nl, <armchair-baroque.eu>, <lampestiffany.eu>, <royaldecorations.co.uk>, <royaldecorations.de>, <royaldecorations.es>, <royaldecorations.eu>, <royaldecorations.it>, < toufau.fr>, <toufau.eu>, <toufau.com> van SARL TOUFAU, SARL ingeschreven in het handels- en bedrijvenregister VESOUL onder het nummer 479704603, met maatschappelijke zetel SARL TOUFAU - ZA Champ au Roi - 70000 Vaivre et Montoille - France - Tel: 0962526554, Fax: 0384960575, e-mail: service.clients@htdeco.fr (hierna de "VERKOPER"). BELANGRIJK Elke bestelling op de SITE impliceert een onvoorwaardelijke acceptatie van de KLANT van deze algemene verkoopvoorwaarden.

Artikel 1. DEFINITIE

De hierna gebruikte termen hebben de volgende betekenis in deze Algemene Voorwaarden: "KLANT" betekent de contractpartner van de VERKOPER, die garandeert een consument te zijn zoals gedefinieerd door de Franse wet en jurisprudentie. Als zodanig wordt uitdrukkelijk bepaald dat deze KLANT handelt buiten een gebruikelijke of commerciële activiteit. "LEVERING": verwijst naar de eerste presentatie van de PRODUCTEN besteld door de KLANT op het afleveradres aangegeven tijdens de bestelling. "PRODUCTEN": verwijst naar alle producten die beschikbaar zijn op de SITE. "GRONDGEBIED": verwijst naar Metropolitan FRANCE, inclusief Corsica (met uitzondering van DOM / TOM).

Artikel 2. VOORWERP

Deze Algemene Voorwaarden regelen de verkoop door de VERKOPER aan zijn KLANTEN van de PRODUCTEN. De KLANT wordt duidelijk geïnformeerd en erkent dat de SITE gericht is op consumenten en dat professionals contact moeten opnemen met de verkoopafdeling van de VERKOPER om te kunnen profiteren van afzonderlijke contractuele voorwaarden.

Artikel 3. AANVAARDING ALGEMENE VOORWAARDEN

De KLANT verbindt zich ertoe deze Algemene Voorwaarden aandachtig te lezen en te aanvaarden alvorens over te gaan tot betaling van een bestelling van PRODUCTEN die op de SITE is gepasseerd. Deze Algemene Voorwaarden worden onderaan elke pagina van de SITE vermeld door middel van een link en moeten worden geraadpleegd voordat de bestelling wordt geplaatst. De KLANT wordt verzocht de Algemene Voorwaarden aandachtig te lezen, te downloaden, af te drukken en een kopie te bewaren. De VERKOPER adviseert de KLANT om de Algemene Voorwaarden voor elke nieuwe bestelling te lezen, de laatste versie van de genoemde Voorwaarden die van toepassing is op elke nieuwe bestelling van PRODUCTEN. Door op de eerste knop te klikken om de bestelling te plaatsen en vervolgens op de tweede om de bestelling te bevestigen, erkent de KLANT dat hij de Algemene Voorwaarden zonder beperking of voorwaarde heeft gelezen, begrepen en aanvaard.

Artikel 4. HET OPENEN VAN EEN ACCOUNT - HET KOPEN VAN PRODUCTEN OP DE SITE

Om een PRODUCT te kunnen kopen, moet de KLANT minstens 18 jaar oud zijn en de handelingsbekwaamheid hebben of, als het minderjarig is, de overeenstemming van zijn wettelijke vertegenwoordigers kunnen rechtvaardigen. De KLANT wordt uitgenodigd om informatie te verstrekken om deze te identificeren door het invullen van het formulier beschikbaar op de SITE. Het teken (*) geeft de verplichte velden aan die moeten worden ingevuld voor de bestelling van de KLANT die door de VERKOPER moet worden verwerkt. De KLANT kan op de SITE de status van zijn bestelling controleren. De opvolging van LEVERINGEN kan, indien nodig, worden uitgevoerd met behulp van instrumenten voor de follow-up van de lijn van bepaalde vervoerders. De KLANT kan ook op elk moment contact opnemen met de verkoopafdeling van de VERKOPER via e-mail op service.clients@htdeco.fr, om informatie te verkrijgen over de status van zijn bestelling. De informatie die de OPDRACHTGEVER tijdens een bestelling aan de VERKOPER verstrekt, moet volledig, nauwkeurig en up-to-date zijn. De VERKOPER behoudt zich het recht voor om de KLANT te vragen om op elke gepaste manier zijn identiteit, zijn geschiktheid en de verstrekte informatie te bevestigen.

Artikel 5. BESTELLINGEN

Artikel 5.1 Kenmerken van producten

De VERKOPER streeft ernaar de belangrijkste kenmerken van de PRODUCTEN (op de informatiebladen die beschikbaar zijn op de SITE) en de verplichte informatie die de KLANT moet ontvangen volgens de toepasselijke wetgeving (in deze Algemene Voorwaarden) zo duidelijk mogelijk weer te geven. De KLANT verbindt zich ertoe deze informatie zorgvuldig te lezen alvorens een bestelling op de SITE te plaatsen. De VERKOPER behoudt zich het recht voor om de selectie van PRODUCTEN die beschikbaar zijn op de SITE te wijzigen, met name in overeenstemming met de beperkingen die verbonden zijn aan haar leveranciers. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld op de SITE, zijn alle PRODUCTEN verkocht door de VERKOPER nieuw en in overeenstemming met de geldende Europese wetgeving en de normen van toepassing in Frankrijk.

Artikel 5.2. Bestel procedure

Bestellingen van PRODUCTEN worden rechtstreeks op de SITE geplaatst. Om een bestelling te plaatsen, moet de KLANT de hieronder beschreven stappen volgen (merk echter op dat, afhankelijk van de startpagina van KLANT, de stappen enigszins kunnen verschillen).

5.2.1. Selectie van PRODUCTEN en aankoopopties

De KLANT moet het PRODUCT (DE PRODUCTEN) van zijn keuze selecteren door op de betreffende PRODUCT (s) te klikken en de gewenste kenmerken en hoeveelheden te kiezen. Nadat het PRODUCT is geselecteerd, wordt het PRODUCT in de mand van de KLANT geplaatst. Deze laatste kan dan zoveel producten toevoegen als hij wil.

5.2.2. commando's

Zodra de PRODUCTEN zijn geselecteerd en in zijn winkelmandje zijn geplaatst, moet de KLANT op de winkelwagen klikken en controleren of de inhoud van zijn bestelling correct is. Als de KLANT dit nog niet heeft gedaan, zal hem worden gevraagd om zichzelf te identificeren of zich te registreren. Nadat de KLANT de inhoud van de winkelwagen heeft gevalideerd en geïdentificeerd / geregistreerd, wordt een automatisch ingevuld online formulier getoond met een samenvatting van de prijs, de toepasselijke belastingen en, indien van toepassing, de kosten van levering. De KLANT wordt uitgenodigd om de inhoud van zijn bestelling te controleren (inclusief de hoeveelheid, kenmerken en referenties van de bestelde Producten, het factuuradres, het betaalmiddel en de prijs) voordat de inhoud wordt gevalideerd. De KLANT kan dan overgaan tot de betaling van de PRODUCTEN door de instructies op de SITE te volgen en alle informatie te verstrekken die nodig is voor de facturering en LEVERING van de PRODUCTEN. Voor PRODUCTEN waarvoor opties beschikbaar zijn, verschijnen deze specifieke verwijzingen wanneer de juiste opties zijn geselecteerd. De geplaatste bestellingen moeten alle informatie bevatten die nodig is voor de juiste verwerking van de bestelling. De KLANT moet ook de gekozen bezorgmethode aangeven.

5.2.3. Ontvangstbevestiging

Zodra alle hierboven beschreven stappen zijn voltooid, verschijnt een pagina op de SITE om de ontvangst van de bestelling van de KLANT te bevestigen. Een kopie van de bevestiging van ontvangst van de bestelling wordt automatisch per e-mail naar de OPDRACHTGEVER verzonden, op voorwaarde dat het e-mailadres dat is opgegeven via het registratieformulier correct is. De VERKOPER verzendt geen orderbevestiging per post of fax.

5.2.4. billing

Tijdens het bestelproces moet de KLANT de vereiste informatie voor facturering invoeren (het teken (*) geeft de verplichte velden aan die moeten worden ingevuld voor de bestelling van de KLANT die door de VERKOPER moet worden verwerkt). In het bijzonder moet de KLANT duidelijk alle informatie met betrekking tot de LEVERING vermelden, met name het exacte adres van LEVERING, evenals elke mogelijke toegangscode tot het LEVERING-adres. De KLANT moet vervolgens de gekozen betaalmethode specificeren. Noch de bestelbon die de KLANT online instelt, noch de ontvangstbevestiging van de bestelling die de VERKOPER per e-mail naar de KLANT stuurt, vormt een factuur. Ongeacht de wijze van bestelling of betaling die wordt gebruikt, de KLANT ontvangt de originele factuur bij de LEVERING van de PRODUCTEN, in de verpakking.

5.3. Datum van de bestelling De datum van de bestelling is de datum waarop de VERKOPER de ontvangst van de bestelling online bevestigt. De deadlines aangegeven op de SITE beginnen pas te lopen tot deze datum.

5.4. prijs

Voor alle PRODUCTEN vindt de KLANT op de SITE prijzen weergegeven in euro's alle belastingen inbegrepen, evenals de toepasselijke verzendkosten (afhankelijk van het gewicht van het pakket, exclusief verpakking en geschenken, het adres van LEVERING en de vervoerder of wijze van vervoer gekozen). Prijzen zijn met name de omzetbelasting (BTW) die geldt op de datum van bestelling. Elke wijziging in het toepasselijke tarief kan de prijs van de PRODUCTEN beïnvloeden vanaf de datum van inwerkingtreding van het nieuwe tarief. Het toepasselijke BTW-tarief wordt uitgedrukt als een percentage van de waarde van het verkochte PRODUCT. De prijzen van de verkoper van de VERKOPER kunnen worden gewijzigd. Als gevolg hiervan kunnen de prijzen op de SITE veranderen. Ze kunnen ook worden gewijzigd in het geval van aanbiedingen of speciale verkopen. De aangegeven prijzen zijn geldig, behalve grove fouten. De geldende prijs is de prijs die op de SITE wordt vermeld op de datum waarop de bestelling door de KLANT wordt geplaatst.

5.5. Beschikbaarheid van PRODUCTEN

Afhankelijk van het betreffende PRODUCT past de VERKOPER 'just-in-time' voorraadbeheer toe. Daarom hangt, afhankelijk van het geval, de beschikbaarheid van de PRODUCTEN af van de voorraden van de VERKOPER. De VERKOPER verbindt zich ertoe de ontvangen bestellingen te respecteren op voorwaarde dat de PRODUCTEN beschikbaar zijn. Het niet beschikbaar zijn van een PRODUCT wordt in principe aangegeven op de pagina van het betreffende PRODUCT. KLANTEN kunnen ook worden geïnformeerd over het opnieuw bevoorraden van een PRODUCT door de VERKOPER. In elk geval verbindt de VERKOPER zich ertoe de KLANT onverwijld op de hoogte te stellen als het PRODUCT niet beschikbaar is, als de onbeschikbaarheid niet werd aangegeven op het moment van de bestelling. De VERKOPER kan, op verzoek van de KLANT: aanbieden om alle PRODUCTEN tegelijkertijd te verzenden zodra de PRODUCTEN die niet op voorraad zijn weer beschikbaar zullen zijn, ofwel doorgaan met een gedeeltelijke verzending van de PRODUCTEN die eerst beschikbaar zijn, en vervolgens de rest van de bestelling verzenden wanneer de andere PRODUCTEN beschikbaar zijn. Bied een alternatief PRODUCT aan van kwaliteits- en equivalente prijzen, geaccepteerd door de KLANT.

De klant in geval van onbeschikbaarheid, kan van zijn recht om zijn bestelling geheel of alleen de niet-beschikbare producten te annuleren.

Indien de KLANT beslist om de niet-beschikbare producten van zijn bestelling te annuleren, zal hij de terugbetaling van alle betaalde bedragen voor de niet-beschikbare PRODUCTEN evenals de fractie van de prijs van het overeenkomstige vervoer ontvangen.

Hij kan ook besluiten om zijn gehele bestelling te annuleren. Het totale bedrag van zijn bestelling, inclusief leveringskosten, zal onverwijld en uiterlijk binnen 14 dagen na de betaling volgend op zijn verzoek om zijn bestelling te annuleren worden terugbetaald. In geval van overeenkomst van gesplitste zendingen, zal de klant geen extra kosten betalen.

5.6 Productinformatie

De bronzen meubels en lampen zijn op ambachtelijke wijze vervaardigd door ambachtslieden uit Egypte. Bronzen beelden, smeedijzeren tuinmeubilair en smeedijzeren accessoires, gietijzer, terracotta beelden van Xi'an krijgers, keramiek en porselein in China, lampen, kroonluchters, lampen, verlichtingsarmaturen Tiffany wordt gemaakt in China, al onze artikelen zijn gloednieuw. De bronzen beelden zijn niet ondertekend en zijn allemaal reproducties. De afmetingen worden gegeven als een indicatie, bossen, marqueterie en marmer zijn natuurlijke elementen die een tint of enigszins verschillende patronen kunnen hebben. Elk meubel dat met de hand wordt gemaakt, vaak wat we vanuit industrieel oogpunt gebreken kunnen noemen, is het bewijs van een ambachtelijk werk, onze artikelen zijn reproducties van antiek sporen van slijtage zijn vrijwillig om om een authentiek uiterlijk te hebben, kunnen ze volgens de verzinsels enigszins verschillen in kleur of kleur van hout, om extra ornamenten te hebben en omgekeerd, evenals details in vergelijking met het beeld van de presentatie, maar de kwaliteit en de vorm blijven identiek.

Artikel 6. Herroepingsrecht

De voorwaarden van het herroepingsrecht zijn opgenomen in het "opnamebeleid", het beleid dat beschikbaar is in Bijlage 1 hiervan en dat onderaan elke pagina van de WEBSITE toegankelijk is via een hypertekstlink.

Artikel 7. BETALING

7.1. Betaalmiddelen

De KLANT kan zijn PRODUCTEN online op de SITE betalen volgens de door de VERKOPER voorgestelde methode. De KLANT garandeert de VERKOPER dat hij over alle vereiste autorisaties beschikt om de gekozen betaalmethode te gebruiken. De VERKOPER neemt alle nodige maatregelen om de veiligheid en vertrouwelijkheid van de online verzonden gegevens te garanderen als onderdeel van de online betaling op de SITE. Er wordt aangegeven dat alle betalingsinformatie op de SITE wordt doorgestuurd naar de bank van de SITE en niet wordt verwerkt op de SITE.

7.2. Betaaldatum

In het geval van een eenmalige betaling met een creditcard wordt het account van de KLANT gedebiteerd zodra de bestelling van PRODUCTEN op de SITE is doorgegeven. In het geval van gedeeltelijke LEVERING, zal het totale bedrag worden gedebiteerd van de rekening van de klant, de leveringskosten zullen zonder supplement zijn voor de volgende pakketten. Indien de KLANT beslist om de bestelling van niet beschikbare PRODUCTEN te annuleren, zal de terugbetaling plaatsvinden in overeenstemming met de laatste paragraaf van artikel 5.5 van deze Algemene Voorwaarden.

7.3. VERTRAGING OF WEIGERING VAN BETALING

Als de bank weigert een kaart of een ander betaalmiddel te debiteren, moet de KLANT contact opnemen met de klantenservice van de VERKOPER om de bestelling met een andere geldige betaalmethode te betalen. In het geval dat, om welke reden dan ook, oppositie, weigering of anderszins, de verzending van de geldstroom door de KLANT onmogelijk zou zijn, wordt de bestelling geannuleerd en wordt de verkoop automatisch beëindigd.

7.4 CHOOZEO GRATIS KREDIET BETALING OPTIE

CHOOZEO is een gratis tegoed zonder kosten terugbetaalbaar in 3 of 4 keer voorgesteld door NATIXIS FINANCEMENT naamloze vennootschap met het kapitaal van 73 801 950 € - Zetel: 30 avenue Pierre Mendès Frankrijk 75013 - 439 869 587 RCS Parijs.

De hoeveelheid gratis tegoed varieert van 135 tot 3000 €. CHOOZEO is gereserveerd voor natuurlijke personen (meerderjarigen) die in Frankrijk verblijven en houder zijn van een Visa- of MasterCard-creditcard met een geldigheidsdatum die meer dan 6 maanden na de aankoopdatum ligt. Kaarten met systematische autorisatie zoals Electron, Maestro, Nickel enz., Evenals e-cards, Indigo en American Express-kaarten worden niet geaccepteerd.

Na het voltooien van de bestelling, moet de klant op de "betaalknop klikken in 3 of 4 keer CHOOZEO per creditcard". Hij wordt vervolgens omgeleid naar de NATIXIS FINANCEMENT CHOOZEO-webpagina met de samenvatting van zijn bestelling en de aanvraag voor gratis tegoed, die hij vervolgens moet valideren. De SARL TOUFAU is beperkt om haar klanten te verbinden met NATIXIS FINANCING door op haar website een niet-contractuele bestemmingspagina aan te geven. Het is daarom niet onderworpen aan de verordening betreffende tussenpersonen bij bankverrichtingen en betalingsdiensten. Bovendien, als de klant geldt voor een door Natixis Funding, informatie met betrekking tot de orde en de identiteit (naam, postadres) voorgestelde oplossing voor de financiering zal het worden verzonden. NATIXIS FINANCEMENT zal deze informatie gebruiken voor het bestuderen van haar aanvraag voor het verlenen, beheren en terugvorderen van kredieten. NATIXIS FINANCEMENT behoudt zich het recht voor om zijn aanvraag voor financiering 3 of 4 keer zonder kosten te accepteren of te weigeren. De klant heeft een opnameperiode van 14 kalenderdagen om zijn gratis tegoed op te geven

7.5 BETALING EENMALIG

Betalingen worden gedaan met een creditcard; ze worden gemaakt via het beveiligde SystemPay-systeem dat SSL (Secure Socket Layer) gebruikt, zodat de verzonden informatie gecodeerd wordt door software en geen derde partij deze kan lezen tijdens transport op het netwerk.

Artikel 8. Bewijs en archivering

Elk contract gesloten met de KLANT dat overeenstemt met een bestelling van meer dan 120 euro TTC zal door de VERKOPER worden gearchiveerd gedurende een periode van tien (10) jaar in overeenstemming met artikel L. 231-1 van de Code. De VERKOPER gaat ermee akkoord deze informatie te archiveren om de transacties te bewaken en op verzoek van de KLANT een kopie van het contract te produceren. In geval van betwisting heeft de VERKOPER de mogelijkheid om te bewijzen dat zijn elektronisch volgsysteem betrouwbaar is en dat hij de integriteit van de transactie garandeert.

Artikel 9. Eigendomsoverdracht

De VERKOPER blijft de eigenaar van de geleverde PRODUCTEN tot hun volledige betaling door de KLANT. De bovenstaande bepalingen vormen geen beletsel voor de overdracht aan de KLANT, op het moment van ontvangst door hem of een andere door hem aangewezen derde dan de vervoerder, van de risico's van verlies of beschadiging van de PRODUCTEN waarop de reservering betrekking heeft. eigendom, evenals het risico van schade die kan ontstaan.

Artikel 10. Levering

De LEVERINGSVOORWAARDEN van de PRODUCTEN worden gegeven in het "leveringsbeleid" waarnaar wordt verwezen in Bijlage 2 hierin en toegankelijk via elke pagina van de WEBSITE via een hypertekstlink.

Artikel 11. Verpakking

De PRODUCTEN worden verpakt in overeenstemming met de geldende transportnormen, om een maximale bescherming van de PRODUCTEN tijdens de LEVERING te garanderen. KLANTEN verbinden zich ertoe dezelfde normen te respecteren bij het retourneren van PRODUCTEN onder de voorwaarden uiteengezet in Bijlage 1 - Annuleringsbeleid. 7 /

Artikel 12. VERVOER EN VERZEKERING - Schade

Al onze zendingen hebben een verzekering, in geval van een breuk, ons bedrijf vervangt u of vergoedt de beschadigde voorwerpen, voor dat wij naar uw kennis de van kracht zijnde wetgeving brengen:

Zodra de consument de goederen in bezit neemt, gaat het risico van verlies of beschadiging over op hem.

Daarom is het belangrijk om:

- teken de vrachtbrief niet voordat u de inhoud van de pakketten en de staat van de goederen heeft gecontroleerd;

geef niet toe aan de druk van de bezorgers, neem de tijd om uw koopwaar te onderzoeken.

- De consument kan ervoor kiezen om de levering toe te vertrouwen aan een andere vervoerder dan die geadverteerd door de professional, maar in dit geval wordt het risico van verlies of beschadiging van de goederen door de verkoper overgedragen aan de door de consument gekozen vervoerder, zodra Hij nam bezit van de goederen.

Het wordt ten zeerste aanbevolen om de staat van de goederen voor de bezorger te controleren, maar in elk geval heeft de klant het recht om zijn claims uit te vaardigen in afwezigheid van de bestuurder om ondersteuning te krijgen Geleverde goederen beschadigd, in overeenstemming met de uitvoeringsregels voorzien in artikelen L.133-3 van het Franse Wetboek van Koophandel en artikel L224-65 van de Franse consumentenwet.

Artikel L216-4

Elk risico van verlies of beschadiging van de goederen gaat over op de consument op het moment dat laatstgenoemde of een door hem aangewezen derde partij, met uitzondering van de door de professional voorgestelde vervoerder, deze goederen fysiek in bezit neemt.

Artikel L133-3

De ontvangst van de getransporteerde objecten blust elke actie tegen de valet voor schade of gedeeltelijk verlies indien binnen drie dagen, met uitzondering van de feestdagen, die volgt op die ontvangst, de geadresseerde de valet niet op de hoogte heeft gesteld door buitengerechtelijke handeling of door aangetekende brief, zijn met redenen omklede protest. Indien binnen bovengenoemde termijn een verzoek om deskundigheid wordt ingediend in toepassing van artikel L. 133-4, is dit verzoek de moeite waard om te protesteren zonder dat het nodig is om door te gaan zoals het is. zegt in de eerste paragraaf. Alle andere bepalingen zijn nietig en ongeldig. Deze laatste bepaling is niet van toepassing op internationaal vervoer.

Artikel L224-65

Wanneer de consument persoonlijk de vervoerde voorwerpen in ontvangst neemt en de parkiet hem niet de mogelijkheid biedt om zijn goede staat effectief te verifiëren, de periode vermeld in artikel L. 133-3 van het Wetboek van Koophandel die elke actie tegen de valet wordt verhoogd tot tien dagen.

In geval van breuk

Het is het beste om de kapotte goederen achter te laten bij de koerier en alles in goede staat te houden. Maar denk aan geweigerde sets, bijvoorbeeld: u ontvangt een sokkel en een ladekast, het marmer van het dressoir is kapot, u kunt de tafel behouden, het dressoir en het marmer achterlaten bij de bezorger, het dressoir niet houden, hetzelfde doen het is een andere set (bijvoorbeeld een tafel met een glas).

We zullen de kapotte goederen vervangen na ontvangst van de retourzending of deze terugstorten en de bijbehorende transportkosten.

Artikel 13. Aansprakelijkheid

De VERKOPER kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van niet-uitvoering of onjuiste uitvoering van de contractuele verplichtingen toe te schrijven aan de KLANT, met name bij het invoeren van de bestelling. De VERKOPER kan niet verantwoordelijk worden gehouden, of geacht te zijn gefaald, voor enige vertraging of niet-uitvoering, wanneer de oorzaak van de vertraging of niet-uitvoering verband houdt met een geval van overmacht zoals gedefinieerd door de jurisprudentie Franse rechtbanken en tribunalen. Er wordt ook gespecificeerd dat de VERKOPER geen controle heeft over de websites die direct of indirect verband houden met de SITE. Bijgevolg sluit het alle aansprakelijkheid uit voor de informatie die erin wordt gepubliceerd. Links naar websites van derden worden uitsluitend ter informatie aangeboden en er wordt geen garantie geboden met betrekking tot de inhoud ervan.

Artikel 14. Persoonlijke gegevens

De VERKOPER verzamelt persoonlijke gegevens over zijn klanten op de SITE, inclusief via cookies. KLANTEN kunnen cookies uitschakelen door de instructies van hun browser te volgen. De door de VERKOPER verzamelde gegevens worden gebruikt voor het verwerken van bestellingen op de SITE, het beheren van de rekening van de KLANT, het analyseren van de bestellingen en, als de KLANT deze optie heeft gekozen, hem commerciële prospectingsbrieven, nieuwsbrieven, aanbiedingen sturen promotie- en / of speciale verkoopinformatie, tenzij de KLANT dergelijke mededelingen van de VERKOPER niet langer wenst te ontvangen. De gegevens van de KLANT worden door de VERKOPER vertrouwelijk behandeld in overeenstemming met zijn verklaring aan de CNIL, voor de doeleinden van het contract, de uitvoering ervan en in overeenstemming met de wet.

KLANTEN kunnen zich op elk moment afmelden door naar hun account te gaan of door op de hyperlink te klikken die voor dit doel wordt verstrekt onderaan elke aanbieding die per e-mail wordt ontvangen. De gegevens kunnen geheel of gedeeltelijk worden doorgegeven aan de serviceproviders van de VERKOPER die betrokken zijn bij het bestelproces. Voor commerciële doeleinden kan de VERKOPER de namen en contactgegevens van zijn KLANTEN overdragen aan zijn zakenpartners, op voorwaarde dat deze hun voorafgaande toestemming hebben gegeven bij het registreren op de SITE. De VERKOPER zal KLANTEN specifiek vragen of zij wensen dat hun persoonlijke gegevens worden bekendgemaakt. KLANTEN kunnen op elk moment van gedachten wisselen op de SITE of contact opnemen met VERKOPER. De VERKOPER kan zijn KLANTEN ook vragen of ze commerciële verzoeken van zijn partners willen ontvangen. In overeenstemming met de wet n ° 78-17 van 6 januari 1978 met betrekking tot de gegevensverwerking met de bestanden en de vrijheden, geniet de KLANT van een recht op toegang, rectificatie, oppositie (voor legitieme motieven) en van onderdrukking van zijn persoonlijke gegevens. Hij kan van dit recht gebruik maken door een e-mail te sturen naar het adres: service.clients@htdeco.fr of door een e-mail te sturen naar SAR TOUFAU - ZA Champ au Roi - 70000 Vaivre en Montoille - Frankrijk. Er wordt gespecificeerd dat de KLANT zijn identiteit moet kunnen bewijzen, door een identiteitsbewijs te scannen of door de VERKOPER een fotokopie van zijn identiteitsbewijs te sturen.

De klant heeft de mogelijkheid om zich te registreren op de lijst met telefonische verzet tegen colportage op de site www.bloctel.gouv.fr .

Voor meer informatie

Artikel 15. Claims

De VERKOPER stelt de KLANT een "Klantentelefoondienst" ter beschikking onder het volgende nummer: 0962526554 (niet-geheven nummer). Elke schriftelijke klacht van de KLANT moet naar het volgende adres worden gestuurd: SAR TOUFAU - ZA Champ au Roi - 70000 Vaivre en Montoille - Frankrijk Het platform voor onlinegeschillenbeslechting van de Europese Commissie kan u ook helpen, vooral in het geval grensoverschrijdend winkelen.

De verkoper stelt de volgende bemiddelingsdiensten ter beschikking van de klant:

"In overeenstemming met artikel L. 612-1 van de Consumentencode, kunt u de MEDICYS-bemiddelingsdienst gebruiken, die wij elektronisch gratis rapporteren: https://app.medicys.fr/?proId=cda9fa26-8ccf- 4a37-ba09-c3f732e50278 of per post: MEDICYS - 73 Boulevard de Clichy - 75009 PARIS ".

Artikel 16. Intellectuele eigendom

Alle visuele en geluidselementen van de SITE, inclusief de onderliggende technologie die gebruikt wordt, zijn protem

door auteursrecht, merkenrecht en / of patenten. Deze elementen zijn het exclusieve eigendom van de VERKOPER. Iedereen die een website publiceert en een directe hyperlink naar de SITE wil maken, moet de toestemming van de VERKOPER schriftelijk aanvragen. Deze toestemming van de VERKOPER wordt in geen geval definitief verleend. Deze link moet worden verwijderd op verzoek van de VERKOPER. Hypertekstkoppelingen naar de WEBSITE met behulp van technieken zoals framing of in-line linking zijn ten strengste verboden.

Royaldecorations en Htdeco zijn handelsmerken geregistreerd bij INPI door Sarl Toufau.

Onze sites en hun inhoud worden beschermd door een copyright

U kunt deze stortingen raadplegen:

http://www.copyrightfrance.com/certificat-depot-copyright-france-U53A1E2.htm

http://www.copyrightfrance.com/certificat-depot-copyright-france-5RR31B6.htm

Artikel 17. Geldigheid van de algemene voorwaarden

Elke wijziging van de geldende wetgeving of reglementering, of elke beslissing van een bevoegde rechtbank die een of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden ongeldig maakt, kan de geldigheid van deze Algemene Voorwaarden niet beïnvloeden. Een dergelijke wijziging of beslissing geeft de KLANT geen toestemming om deze Algemene Voorwaarden te negeren. Voorwaarden die hier niet uitdrukkelijk worden behandeld, worden beheerst door het gebruik van de detailhandelssector voor bedrijven met hoofdkantoor in Frankrijk.

Artikel 18. Wijziging van de algemene voorwaarden

Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aankopen die online op de SITE worden gedaan, zolang de SITE online beschikbaar is. De Algemene Voorwaarden zijn nauwkeurig gedateerd en kunnen op elk moment door de VERKOPER worden gewijzigd en geüpdatet. De toepasselijke Algemene Voorwaarden zijn die welke van kracht waren op het moment van de bestelling. Wijzigingen in de Algemene voorwaarden zijn niet van toepassing op reeds gekochte PRODUCTEN.

Artikel 19. Jurisdictie en toepasselijk recht

Deze Algemene Voorwaarden evenals de relaties tussen de KLANT en de VERKOPER worden beheerst door Frans recht.

In geval van betwisting zijn alleen de Franse rechtbanken bevoegd.

Echter, voorafgaand aan een beroep op de arbitrage-rechter of -staat, zullen bevoorrechte onderhandelingen plaatsvinden in een geest van loyaliteit en te goeder trouw met het oog op het bereiken van een minnelijke schikking over het voorkomen van een conflict met betrekking tot dit contract, inclusief zijn geldigheid.

De partij die het onderhandelingsproces wenst uit te voeren, moet de andere partij per aangetekend schrijven met ontvangstbevestiging op de hoogte stellen van de elementen van het conflict. Indien partijen na een termijn van vijftien (15) dagen geen overeenstemming kunnen bereiken, wordt het geschil voorgelegd aan de hieronder vermelde bevoegde rechter.

Gedurende het hele onderhandelingsproces en tot aan het einde ervan onthouden de partijen zich van elke juridische actie tegen elkaar en tegen het conflict waarover het onderhandelt. Bij wijze van uitzondering kunnen de partijen een beroep doen op de kort gedingprocedure of om de afgifte van een bestelling op verzoek verzoeken. Een eventuele actie voor de rechter in kort geding of de uitvoering van een procedure op verzoek houdt niet in dat partijen afstand doen van de minnelijke schikking, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

ARTIKEL 20. Productinformatie

De bronzen meubels en lampen zijn op ambachtelijke wijze vervaardigd door ambachtslieden uit Egypte. Bronzen beelden, smeedijzeren tuinmeubilair en smeedijzeren accessoires, gietijzer, terracotta beelden van Xi'an krijgers, keramiek en porselein in China, lampen, kroonluchters, lampen, verlichtingsarmaturen Tiffany wordt gemaakt in China, al onze artikelen zijn gloednieuw. De bronzen beelden zijn niet ondertekend en zijn allemaal reproducties. Dimensies worden gegeven als een indicatie, onze met de hand gemaakte artikelen kunnen afmetingen en kleuren, patronen, extra ornamenten en vice versa hebben. Hout, inlegsel en marmer als natuurlijke elementen kunnen de tint of enigszins andere patronen hebben . Als u een specifieke dimensie nodig heeft of informatie over een object wilt hebben, is het beter om eerder contact met ons op te nemen.

ARTIKEL 21. Juridische garantie

Wanneer de klant handelt als een wettelijke garantie voor conformiteit, moet hij:

- profiteert van een periode van twee jaar vanaf de levering van het onroerend goed om op te treden;

- kan kiezen tussen de reparatie of vervanging van de woning, met inachtneming van de kostenvoorwaarden bepaald in artikel L. 211-9 van de consumentenwet;

- is vrijgesteld van het overleggen van bewijs van het gebrek aan overeenstemming van het onroerend goed gedurende de zes maanden na de levering van het onroerend goed. Deze periode wordt verlengd tot vierentwintig maanden vanaf 18 maart 2016, behalve voor tweedehands goederen.

De wettelijke garantie van overeenstemming is van toepassing ongeacht de commerciële garantie die kan worden verleend. Vergeet niet, ten slotte, dat de consument kan besluiten de garantie tegen verborgen gebreken van de verkochte producten in de zin van artikel 1641 van het Burgerlijk Wetboek en dat in dit geval ding uit te voeren, kan hij kiezen tussen de resolutie van de verkoop of een verlaging van de verkoopprijs in overeenstemming met artikel 1644 van het Burgerlijk Wetboek.

Onze commerciële garantie is twee jaar.

 

U kunt contact opnemen met de Klantenservice om deze gegevens: SARL TOUFAU - Manager Marc Andreoli ZA Field at 70000 Koning Vaivre en Montoille - FRANKRIJK-Tel: 09.62.52.65.54 Fax: 09.72.61.88.15 toufau@wanadoo.fr

BIJLAGE 1

HERROEPINGSBELEID

Onthoudingsbeginsel

De klant heeft in principe het recht op terugkeer of het product terug naar de verkoper of een door hem aangewezen persoon, zonder onnodige vertraging en uiterlijk binnen veertien (14) dagen na kennisgeving van haar besluit zich terug te trekken, tenzij de verkoper heeft aangeboden om zich te verzamelen PRODUCT.

Opnameperiode De herroepingstermijn verstrijkt veertien (14) kalenderdagen na de dag waarop de KLANT, of een derde partij die niet de vervoerder is en die door de KLANT is aangewezen, fysiek het PRODUCT in bezit neemt.

Als de bestelling van de KLANT beslaat diverse producten en indien de producten afzonderlijk worden geleverd, gaat de herroepingstermijn veertien (14) dagen na de dag waarop de klant of een andere persoon dan de vervoerder en de door de opdrachtgever aangewezen derde partij, fysiek in bezit te vervallen van het laatste PRODUCT.

Kennisgeving van de terugtrekking recht om zijn herroepingsrecht uit te oefenen, moet de klant zijn beslissing terug te trekken uit dit contract door een ondubbelzinnige verklaring te melden: - ZA Field naar het King - 70000 Vaivre en Montoille - SAR TOUFAU Frankrijk of service.clients@htdeco.fr.

Hij kan ook het onderstaande formulier gebruiken:

-------------------------------------------------- -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ---------------------------------------------

RETRACTATIEFORMULIER

Ter attentie van SARL TOUFAU, ZA Champ au Roi, 70000 Vaivre en Montoille, Frankrijk

 

Telefoonnummer van de VERKOPER *: 09.62.52.65.54

Telecopy-nummer van de verkoper *: 03.55.03.56.45

SELLER * e-mailadres: service.clients@htdeco.fr

Ik geef u hierbij kennis van mijn intrekking van het contract voor de verkoop van het PRODUCT hieronder:

PRODUCTreferentie Factuurnummer:

Nummer van de bestelling:

- besteld op [____________] / ontvangen op [________________] -

Gebruikte betalingswijze:

- Naam van de KLANT en, indien van toepassing, de begunstigde van de bestelling:

- KLANT-adres:

- bezorgadres:

- handtekening van KLANT (behalve in geval van verzending per e-mail)

- Datum

-------------------------------------------------- -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- -------------------------------------------------

 

Om de herroepingstermijn in acht te nemen, moet de KLANT zijn mededeling met betrekking tot de uitoefening van het herroepingsrecht verzenden vóór het verstrijken van de herroepingstermijn.

Effecten van de terugtrekking

In geval van intrekking van de klant, zal de verkoper het volledige bedrag terugbetalen betaalde vergoeding, inclusief verzendkosten, zonder onnodige vertraging en in ieder geval uiterlijk binnen veertien (14) dagen de dag waarop de VERKOPER wordt geïnformeerd over de wens van de KLANT om zich terug te trekken.

De VERKOPER betaalt terug met hetzelfde betaalmiddel dat de KLANT voor de eerste transactie heeft gebruikt, tenzij de KLANT uitdrukkelijk akkoord gaat met een ander middel, in ieder geval zal de terugbetaling geen kosten veroorzaken voor de klant.

De VERKOPER kan de restitutie uitstellen tot ontvangst van de goederen of totdat de KLANT het bewijs van verzending van de goederen heeft geleverd, waarbij de datum de eerste van deze feiten is.

De KLANT is alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van het goede als gevolg van manipulaties die niet noodzakelijk zijn om de aard, de kenmerken en de goede werking van dit PRODUCT vast te stellen. Met andere woorden, de KLANT heeft de mogelijkheid om het PRODUCT te testen, maar zijn aansprakelijkheid kan worden opgelopen als hij doorgaat met manipulaties die niet noodzakelijk zijn.

Algemene voorwaarden

De Klant zal, zonder onnodige vertraging en in ieder geval uiterlijk binnen veertien (14) dagen na kennisgeving van haar besluit terug te trekken uit dit contract, de terugkeer van de woning aan: SARL TOUFAU - ZA Field naar het King - 70000 Vaivre en Montoille - Frankrijk, het is aan de klant om zijn bestelling te retourneren, om zijn koerier te kiezen, volgens de wet zijn de kosten van het terugzenden de verantwoordelijkheid van de klant.

Deze periode wordt als gerespecteerd beschouwd als de KLANT het goed retourneert vóór het verstrijken van de periode van veertien dagen.

Wij adviseren u om de bestelde artikelen op dezelfde manier als uw levering reship, kan klein perceel worden geretourneerd per post aan de stoelen en meubilair van een drager op pallets, carrierkeuze en orde en ontvoering en voor rekening van de klant.

Wij raden u af te sluiten van de drager, zoals in het geval het pakket wordt geretourneerd en gebroken tijdens zijn terugkeer, zal het pakket worden geweigerd en zal zijn voor u om uw verzekering vervoerder doen gelden voor eventuele terugbetalingen of compensatie.

Als de verificatie van het pakket niet kon plaatsvinden op ontvangstbewijs, is het artikel van de handelscode L 133 - 3 van toepassing, de ontvangst van de getransporteerde objecten blust elke actie tegen de valet voor schade of gedeeltelijk verlies indien binnen drie dagen, niet inbegrepen de feestdagen, die volgen op die van deze ontvangst, heeft de geadresseerde niet door zijn gemotiveerde protest aan de bediende gemeld bij buitengerechtelijke of aangetekende brief. Als, binnen de bovengenoemde periode, een verzoek om een expert wordt gedaan overeenkomstig artikel L. 133-4, is dit verzoek een protest zonder dat het nodig is om verder te gaan zoals beschreven in de eerste alinea. Alle andere bepalingen zijn nietig en ongeldig. Deze laatste bepaling is niet van toepassing op internationaal vervoer.

Retourkosten

De KLANT moet de directe kosten van het terugzenden van de goederen dragen. Staat van de geretourneerde eigenschap Het PRODUCT moet worden geretourneerd volgens de instructies van de VERKOPER en omvat in het bijzonder alle geleverde accessoires.

Kleine pakketten kunnen per post worden geretourneerd.

Voor meubels en stoelen adviseren wij u om ze per koerier te verzenden, hier is een schatting van de bezorgkosten voor Frankrijk op pallet:

Gewicht tot 30 Kgs .......................................... 65 € ttc

Gewicht tot 40 Kgs .......................................... 85 € ttc

Gewicht tot 50 Kgs .......................................... 95 € ttc

Gewicht tot 60 Kgs ......................................... 105 € ttc

Gewicht tot 70 Kgs ....................................... 115 € ttc

Gewicht tot 80 Kgs .......................................... 125 € ttc

Gewicht tot 90 Kgs .......................................... 145 € ttc

Gewicht tot 100 Kgs ....................................... 155 € ttc

Gewicht tot 130 Kgs ......................................... 180 € ttc

Gewicht tot 160 Kgs .......................................... 225 € ttc

Gewicht tot 190 Kgs .......................................... 255 € ttc

Gewicht tot 250 Kgs .......................................... 340 € ttc

Gewicht tot 350 Kgs .......................................... 430 € ttc

Gewicht tot 500 Kgs .......................................... 700 € ttc

Deze tarieven zijn schattingen voor een persoon die een zending maakt, deze kan variëren afhankelijk van de vertrek- en bezorgafdeling en het volume, voor Corsica + 50% tegen deze prijzen.

verpakking

De PRODUCTEN zijn verpakt in overeenstemming met de geldende transportnormen, om een maximale bescherming van de PRODUCTEN tijdens de LEVERING te garanderen. KLANTEN moeten aan dezelfde normen voldoen bij het retourneren van PRODUCTEN. Als zodanig wordt de KLANT uitgenodigd om het PRODUCT te retourneren past hem niet in de originele verpakking en in goede staat, geschikt voor zijn remarketing.

Uitsluiting van het herroepingsrecht

Het herroepingsrecht is uitgesloten in de volgende hypotheses:

● Levering van goederen of diensten waarvan de prijs afhankelijk is van schommelingen op de financiële markt       

● Levering van goederen gemaakt volgens de specificaties van de KLANT of duidelijk gepersonaliseerd       

● Levering van goederen die snel kunnen verslechteren of vervallen       

● Verstrekking van audio- of video-opnamen of verzegelde software die na levering zijn ontzegeld       

● Journaal, tijdschrift, tijdschrift (uitgezonderd abonnementscontract)       

● Verstrekking van niet-residentiële accommodatie, goederenvervoer, autoverhuur, catering of recreatie gerelateerde diensten als het aanbod voorziet in een specifieke datum of periode van uitvoering Levering van goederen die door hun aard onlosmakelijk zijn vermengd met andere artikelen       

● Leveringen van verzegelde goederen die niet kunnen worden geretourneerd om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en die door de KLANT zijn ontzegeld na LEVERING       

● de levering van alcoholische dranken, waarvan de prijs is overeengekomen op het moment van het sluiten van het verkoopcontract, waarvan de levering pas na 30 dagen kan plaatsvinden en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen op de markt buiten de controle van de VERKOPER       

● Verstrekking van gedematerialiseerde niet-geleverde digitale inhoud als de uitvoering is begonnen met de voorafgaande uitdrukkelijke instemming van de consument, die ook heeft erkend dat hij zijn op een openbare veiling gesloten herroepingscontract zal verliezen.       

 

BIJLAGE 2

LEVERINGSBELEID

Leveringsgebied De aangeboden PRODUCTEN mogen alleen op het GRONDGEBIED worden geleverd. Het is onmogelijk om een bestelling te plaatsen voor een afleveradres buiten dit GEBIED.

De PRODUCTEN worden verzonden naar het afleveradres (sen) die de KLANT tijdens het bestelproces heeft aangegeven. Leveringstarieven zijn voor levering die toegankelijk zijn voor de vervoerder, een niet-toegankelijke straat (smal straatje, verkeersverbod enz.) Waarvoor een toeslag vereist is, of een onmogelijke levering waarvoor een teruggave van dit feit vereist is. aan de klant, zonder voorafgaande toestemming, is het aan deze om ons voorafgaand aan de bestelling te informeren als de ontvangst moeilijk of niet toegankelijk is.

De PRODUCTEN worden verzonden naar het afleveradres (sen) die de KLANT tijdens het bestelproces heeft aangegeven.

Levertijd

De termijnen om een bestelling voor te bereiden dan om de factuur vast te stellen, vóór verzending van de PRODUCTEN in voorraad worden vermeld op de SITE. Deze termijnen zijn exclusief weekends of feestdagen. Er wordt automatisch een e-mail verzonden naar de KLANT op het moment van verzending van de PRODUCTEN, op voorwaarde dat het e-mailadres dat in het registratieformulier staat correct is.

Levertijd en levering

Tijdens het bestelproces informeert de VERKOPER de KLANT over de mogelijke levertijden en formules voor de AANGEKOCHTE PRODUCTEN.

Verzendkosten worden berekend volgens de bezorgmethode. Het bedrag van deze kosten zal door de OPDRACHTGEVER verschuldigd zijn bovenop de prijs van de AANGEKOCHTE PRODUCTEN.

De details van levertijden en kosten worden gedetailleerd op de SITE.

Leveringsvoorwaarden

Het pakket wordt aan de KLANT gegeven tegen ondertekening en na overlegging van een identiteitsbewijs.

In geval van afwezigheid wordt er een kennisgeving aan de OPDRACHTGEVER overgelaten om hem in staat te stellen zijn pakket op te pikken op zijn postkantoor.

LEVERING problemen

De KLANT wordt op de hoogte gebracht van de leveringsdatum die wordt bepaald op het moment dat hij de koerier kiest, aan het einde van de online bestelprocedure, voordat hij de bestelling bevestigt.

Er wordt gespecificeerd dat de levering binnen maximaal dertig (30) dagen zal plaatsvinden. Anders moet de KLANT de VERKOPER verwittigen om binnen een redelijke termijn te leveren en in het geval van niet-levering binnen deze termijn, kan hij de overeenkomst beëindigen.

De VERKOPER vergoedt, zonder onnodige vertraging na ontvangst van de opzeggingsbrief, de KLANT het totale betaald voor producten, belastingen en verzendkosten bedrag dat is opgenomen, met behulp van dezelfde wijze van betaling door de klant om te kopen de PRODUCTEN.

De VERKOPER is verantwoordelijk totdat het PRODUCT aan de KLANT wordt geleverd. Er wordt aan herinnerd dat de KLANT een periode van drie (3) dagen heeft om de vervoerder op de hoogte te brengen van enige schade of gedeeltelijk verlies vastgesteld tijdens de levering. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) 15/15

Wettelijke vermeldingen:

SARL TOUFAU – Gérant : Marc Andréoli

ZA Champ au roi

700000 Vaivre et Montoille

FRANCE

tel: 09-62-52-65-54

Fax: 03-84-96-05-75

toufau@wanadoo.fr

Sarl au capital de 6000 € -RCS Vesoul Gray 479704603 - N° de gestion: 2004 B 212 - Siren : 47970460300014 code APE : 519 B - N° de tva : FR 93479704603

Les sites web de la Sarl Toufau sont hébergés par : OVH - SAS au capital de 10 000 000 € RCS Roubaix – Tourcoing 424 761 419 00045 - Code APE 6202A - N° TVA : FR 22 424 761 419 - Siège social : 2 rue Kellermann 59100 Roubaix - France. Plus d’infos : http://www.ovh.com