ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VERKOOP

De huidige algemene verkoopsvoorwaarden (hierna de "Algemene Voorwaarden") zijn van toepassing op iedere aankoop gemaakt door een bezoeker / natuurlijke persoon (hierna te noemen "OPDRACHTGEVER") op de websites; < htdeco.fr>, < htdeco.co.verzending>, < htdeco-ebay.fr>, htdeco.es>, < htdeco.de>, < htdeco.het>, <royaldecorations.fr>, <htdeco-ebay.fr>, <stoel-barok.had>, <lampestiffany.had>, <royaldecorations.co.verzending>, <royaldecorations.de>, <royaldecorations.es>, <royaldecorations.had>, <royaldecorations.het>, <toufau.fr>, <toufau.had>, <toufau.com> van SARL TOUFAU , SARL, ingeschreven bij het handelsregister van VESOUL onder nummer 479704603, met maatschappelijke zetel SAR TOUFAU - ZA Veld aan de Koning - 70000 Vaivre en-Montoille - France , Frankrijk Tel : 0962526554, Fax : 0384960575, e-mail : service.clients@htdeco.fr (hierna genoemd de " VERKOPER "). BELANGRIJK Elke bestelling geplaatst op de SITE noodzakelijkerwijs impliceert de volledige en onvoorwaardelijke aanvaarding door de KLANT van deze algemene voorwaarden van de verkoop.

Artikel 1. DEFINITIE

De voorwaarden die hieronder gebruikt wordt in deze Algemene Voorwaarden de volgende betekenis : "OPDRACHTGEVER" : de wederpartij van VERKOPER, die garandeert dat de kwaliteit van de consument zoals gedefinieerd door de wet en de franse rechtspraak. In dit verband is uitdrukkelijk voorzien dat de CLIËNT buiten de gebruikelijke activiteit of bedrijf. "LEVERING" : de eerste presentatie van de PRODUCTEN besteld door de KLANT aangegeven afleveradres tijdens het bestellen. "PRODUCTEN": alle producten die op de SITE beschikbaar. "GEBIED" : de in FRANKRIJK, inclusief Corsica (exclusief DOM/TOM).

Artikel 2. OBJECT

Deze bepalingen en Voorwaarden regelen de verkoop door de VERKOPER aan haar KLANTEN PRODUCTEN. De KLANT is goed geïnformeerd en erkent dat de SITE is gericht op consumenten en professionals moeten contact opnemen met de commerciële dienst van de VERKOPER om te profiteren van de contractuele voorwaarden te onderscheiden

Artikel 3. AANVAARDING VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN

De KLANT stemt ermee in om aandachtig deze Algemene Voorwaarden en aanvaardt ze, alvorens over te gaan tot de betaling van een controle van PRODUCTEN op de SITE geplaatst. Deze Algemene Voorwaarden zijn gerelateerd aan de onderkant van elke pagina van de WEBSITE via een link en moet worden geraadpleegd voorafgaand aan het maken van een bestelling. De CLIËNT wordt uitgenodigd om te lezen, te downloaden, print Algemene Voorwaarden en bewaar een kopie. De VERKOPER adviseert de KLANT de algemene Voorwaarden lezen voor elke nieuwe opdracht, de nieuwste versie van deze algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle nieuwe bestellingen van PRODUCTEN. Door te klikken op de eerste knop om de bestelling te plaatsen en vervolgens het tweede tot het bevestigen van de bestelling, kan de KLANT erkent kennis te hebben gelezen, begrepen en aanvaard de Algemene Voorwaarden, zonder enige beperking of voorwaarde.

Artikel 4. HET OPENEN VAN EEN REKENING - AANKOOP VAN PRODUCTEN OP DE SITE

In staat zijn om een PRODUCT te kopen, de KLANT moet minstens 18 jaar oud zijn en over de wettelijke mogelijkheden, of, indien hij minderjarig is, te kunnen rechtvaardigen, is de instemming van hun wettelijke vertegenwoordigers. De OPDRACHTGEVER zal er gevraagd worden om informatie te geven over hoe te identificeren door het invullen van het formulier op de WEBSITE. Het teken (*) geeft aan dat de verplichte velden die moeten worden ingevuld voor de KLANT en de bestelling wordt verwerkt door de VERKOPER. De KLANT kan op de WEBSITE de status van uw bestelling. De follow-up van LEVERINGEN kan, indien van toepassing, worden uitgevoerd met behulp van de tools van online bijhouden van bepaalde luchtvaartmaatschappijen. De KLANT kan ook contact opnemen met de commerciële dienst van de VERKOPER op enig moment, door een email te sturen naar het adres service.clients@htdeco.fr om informatie te verkrijgen over de status van uw bestelling. De informatie die de KLANT verstrekt aan de VERKOPER wanneer een bestelling dient volledig, accuraat en up-to-date is. De VERKOPER behoudt zich het recht voor om het verzoek van de OPDRACHTGEVER te bevestigen, met alle passende middelen, zijn identiteit, zijn geschiktheid en de verstrekte informatie.

Artikel 5. BESTELLINGEN

Artikel 5.1 kenmerken van de producten

De VERKOPER tracht te presenteren zo duidelijk als mogelijk is van de belangrijkste kenmerken van de PRODUCTEN (op de informatiebladen beschikbaar op de SITE) en de verplichte informatie die de KLANT moet ontvangen krachtens de toepasselijke wetgeving (in deze Voorwaarden). De KLANT verbindt zich ertoe zich te lees deze informatie zorgvuldig door voordat u een bestelling plaatst op de SITE. De VERKOPER behoudt zich het recht voor om de selectie van PRODUCTEN beschikbaar op de SITE, in het bijzonder volgens de beperkingen in verband met haar leveranciers. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld op de WEBSITE, alle PRODUCTEN verkocht door de VERKOPER zijn nieuw en voldoen aan de europese wetgeving en de normen die van toepassing zijn in Frankrijk.

Artikel 5.2. Procedure opdracht

Bestellingen van producten worden direct op de SITE geplaatst. Voor het uitvoeren van een opdracht, dient de OPDRACHTGEVER volg de hieronder beschreven stappen (houd er echter rekening mee dat, afhankelijk van de start-pagina van de KLANT, kunnen de stappen enigszins verschillen).

5.2.1. PRODUCT selectie en aankoop van opties

De KLANT zal de(s) en PRODUCT(en) van zijn keuze door te klikken op het(s) en PRODUCT(en) in kwestie(s) en de selectie van de kenmerken en de gewenste hoeveelheden. Zodra de door u geselecteerde PRODUCT, het PRODUCT is geplaatst in de mand van de KLANT. Dit laatste kan vervolgens toevoegen aan zijn winkelwagentje veel PRODUCTEN zoals hij wil.

5.2.2. Bestellingen

Zodra de PRODUCTEN zijn geselecteerd en geplaatst in zijn mandje, de KLANT moet op de winkelwagen klikken en te controleren of de inhoud van de opdracht juist is. Als de KLANT nog niet heeft gedaan, zal vervolgens worden gevraagd om in te loggen of te registreren. Zodra de KLANT heeft gevalideerd de inhoud van de mand en het zal worden geïdentificeerd / geregistreerd, zal verschijnen om zijn aandacht van een online formulier ingevuld en automatisch samenvatten van prijs, van toepassing zijnde belastingen en, waar van toepassing, de kosten van levering. De CLIËNT wordt uitgenodigd om te controleren of de inhoud van de bestelling (met inbegrip van de hoeveelheid, de eigenschappen, en de referenties van de bestelde PRODUCTEN, het factuuradres en prijs) voor het valideren van de inhoud. De CLIËNT kan vervolgens overgaan tot de betaling van de PRODUCTEN door het volgen van de instructies op de SITE en bieden alle informatie die nodig is voor de facturering en de LEVERING van de PRODUCTEN. Voor PRODUCTEN voor welke opties beschikbaar zijn voor deze specifieke verwijzingen worden weergegeven wanneer de juiste opties zijn geselecteerd. Bestellingen geplaatst moet alle gegevens bevatten die nodig zijn voor de juiste verwerking van de bestelling. De KLANT moet ook het aangeven van de gekozen leveringswijze.

5.2.3. Bevestiging van ontvangst

Zodra alle van de hierboven beschreven stappen zijn voltooid, verschijnt een pagina op de SITE van de ontvangst van de order van de KLANT. Een kopie van de ontvangstbevestiging van de bestelling wordt je automatisch naar de KLANT verstuurd per e-mail, mits het e-mail adres verstrekt door middel van het registratieformulier correct is. De VERKOPER stuurt geen bevestiging van de bestelling per post of per fax.

5.2.4. Facturering

Tijdens de bestel procedure de KLANT de gegevens invoeren die nodig zijn voor facturering (van het teken (*) geven de verplichte velden die moeten ingevuld worden voor de KLANT en de bestelling wordt verwerkt door de VERKOPER). De OPDRACHTGEVER dient duidelijk aan te geven van alle informatie met betrekking tot de LEVERING, in het bijzonder het exacte adres van AFLEVERING, alsmede een toegangscode naar het opgegeven adres. De KLANT zal vervolgens aangeven van de gekozen betalingsmethode. Noch de bestelling die de KLANT stelt online of bevestiging van ontvangst van de bestelling de VERKOPER stuurt naar de KLANT per e-mail vormt geen factuur. Ongeacht de modus van de opdracht of de betaling, ontvangt de KLANT de originele factuur bij de LEVERING van de PRODUCTEN in het pakket.

5.3. Om de Datum waarop De bestelling is de datum waarop de VERKOPER bevestigt de ontvangst in de commando regel. De aangegeven tijden op de WEBSITE niet begint te lopen vanaf deze datum.

5.4. Prijs

Voor alle PRODUCTEN, die de KLANT vindt op de WEBSITE de prijs die wordt weergegeven in euro, alle taksen inbegrepen, evenals de eventuele van toepassing zijnde kosten van aflevering (afhankelijk van het gewicht van het pakket, exclusief verpakking en geschenken, het verzendadres en de vervoerder of een vervoermiddel gekozen). De prijzen omvatten in het bijzonder de belasting over de toegevoegde waarde (BTW) tegen het tarief dat van kracht is op de datum van de bestelling. Elke wijziging in de van toepassing zijnde tarief mogelijk van invloed op de prijs van de PRODUCTEN vanaf de datum van inwerkingtreding van het nieuwe btw-tarief. Het toepasselijke BTW-tarief is uitgedrukt als een percentage van de waarde van het verkochte PRODUCT. De prijzen van VERKOPER leveranciers zullen worden gewijzigd. Als gevolg daarvan, de op de SITE aangegeven prijzen kunnen veranderen. Ze kunnen ook worden gewijzigd in het geval van aanbiedingen of speciale acties. De aangegeven prijzen zijn geldig, behoudens grove fout. De geldende prijs is dat aangegeven op de WEBSITE op de datum waarop de bestelling door de KLANT geplaatst is.

5.5. Beschikbaarheid van PRODUCTEN

Afhankelijk van het betrokken PRODUCT, de VERKOPER van toepassing voorraadbeheer " lean ". Daarom, volgens het geval, de beschikbaarheid van het PRODUCT is afhankelijk van de voorraad van de VERKOPER. De VERKOPER verbindt zich ertoe om de eer orders ontvangen op voorwaarde dat de PRODUCTEN beschikbaar zijn. De onbeschikbaarheid van een PRODUCT is, in principe, aangegeven op de PRODUCT pagina in kwestie. KLANTEN kunnen ook worden geïnformeerd over de vernieuwing van een PRODUCT door de VERKOPER. In ieder geval, indien de onbeschikbaarheid was niet opgegeven op het moment van de bestelling de VERKOPER verbindt zich ertoe om de KLANT te informeren zonder vertraging indien het PRODUCT niet beschikbaar is. De VERKOPER kan, op verzoek van de OPDRACHTGEVER : Ofwel stellen om het schip alle PRODUCTEN op hetzelfde moment zodra het gereserveerde PRODUCTEN weer leverbaar is, Of een gedeeltelijke verzending van de beschikbare PRODUCTEN in een eerste tijd, en dan aan de verzending van de rest van de opdracht wanneer andere PRODUCTEN beschikbaar zullen zijn, onderworpen aan duidelijke informatie over de extra kosten van vervoer die kan ontstaan, bieden een alternatief PRODUCT kwaliteit en gelijkwaardige prijs, aanvaard door de KLANT. Als de KLANT voor het annuleren van een bestelling voor PRODUCTEN niet beschikbaar is, zal het verkrijgen van de terugbetaling van alle reeds betaalde bedrag voor het niet beschikbaar zijn van PRODUCTEN, onverwijld en ten laatste binnen dertig (30) dagen na de betaling.

5.6 product Info

De meubels en inrichtingen in brons vervaardigd in Egypte door de ambachtslieden op de traditionele manier. De sculpturen, bronzen beelden, tuin meubels en smeedijzeren accessoires, smeedijzer, gietijzer, beelden van het terracotta krijgers in Xi ' an, keramiek en porselein in China, onze lampen, kroonluchters, staande lampen, lampen Tiffany stijl zijn gemaakt in China, al onze artikelen zijn nieuw. De bronzen beelden zijn ondertekend, worden alle gegraveerd met het woord kopie of reproductie. De afmetingen zijn indicatief, de hout, de inlays en marmer zijn natuurlijke elementen kan de tint of patronen iets anders. Elk stuk van het meubilair is gemaakt door ambachtslieden, vaak wat genoemd zou kunnen worden fouten van een industrie oogpunt is het bewijs van een niveau van vakmanschap, onze artikelen zijn reproducties van antieke tekenen van slijtage zijn vrijwilligers in om een authentieke look, ze kunnen de volgende items worden iets andere in de schaduw of de kleur van hout, hebben een extra ornamenten en vice versa, alsmede gegevens in vergelijking met de foto-presentatie, maar de kwaliteit en de vorm blijft hetzelfde.

Artikel 6. Herroepingsrecht

De modaliteiten van het recht van herroeping, worden geleverd in de "annulering" beleid beschikbaar in Bijlage 1 van deze en toegankelijk aan de onderkant van elke pagina van de WEBSITE via een hyperlink.

Artikel 7. BETALING

7.1. Betaalmethoden

De KLANT kan betalen voor de PRODUCTEN online op de SITE de volgende middelen aangeboden door de VERKOPER. De KLANT garandeert de VERKOPER dat hij bezit alle noodzakelijke toelatingen tot gebruik van de betaalwijze geselecteerd. De VERKOPER zal alle nodige maatregelen nemen om de veiligheid en vertrouwelijkheid van de gegevens die online als onderdeel van de online betaling op de WEBSITE. Opgemerkt wordt dat alle van de betaling op de SITE verstrekte gegevens worden doorgegeven aan de bank van de SITE en worden niet verwerkt op de SITE. Betalingen in verschillende tijden met cheques zijn onderworpen aan beoordeling door onze accounting afdeling, in geval van weigering zullen wij u zo spoedig mogelijk.

7.2. Datum van betaling

In het geval van één enkele betaling via credit card, het account van de KLANT wordt gedebiteerd zodra de bestelling van PRODUCTEN op de SITE geplaatst. In geval van gedeeltelijke LEVERING, zal het totale bedrag worden afgeschreven van de rekening van de KLANT ten vroegste wanneer de eerste pakket zal worden verzonden. Als de KLANT voor het annuleren van een bestelling voor PRODUCTEN niet beschikbaar is, zal de terugbetaling worden uitgevoerd in overeenstemming met de laatste alinea van paragraaf 5.5 van deze algemene Voorwaarden.

7.3. VERTRAGING OF WEIGERING VAN BETALING

Als de bank weigert om op te laden van een kaart of een andere wijze van betaling, de KLANT moet contact opnemen met de klantenservice van de VERKOPER om de bestelling betalen via een andere wijze van geldige betaling. In het geval dat, om welke reden dan ook, verzet, weigering of andere overdracht van de stroom van geld door de KLANT verschuldigde zou onmogelijk blijkt te zijn, zal de bestelling worden geannuleerd en de verkoop automatisch beëindigd.

Artikel 8. Bewijs en Archivering

Elke overeenkomst met de OPDRACHTGEVER gesloten overeenkomt met een bestelling van een bedrag van 120 euro TTC zal worden gearchiveerd door de VERKOPER voor een periode van tien (10) jaar in overeenstemming met artikel L. 134-2 van het wetboek van consumptie. De VERKOPER akkoord gaat met archief deze informatie om bij te houden transacties en het maken van een kopie van het contract op verzoek van de OPDRACHTGEVER. In het geval van een geschil, moet de VERKOPER de kans om te bewijzen dat zijn elektronische tracking systeem is betrouwbaar en het waarborgen van de integriteit van de transactie.

Artikel 9. Overdracht van eigendom

De VERKOPER blijft eigenaar van de geleverde PRODUCTEN tot de volledige betaling door de KLANT. De bovenstaande bepalingen doen geen afbreuk aan de overdracht aan de KLANT, op het moment van de ontvangst door hem, of door een derde partij door hem aangewezen andere dan de vervoerder, gaat het risico van verlies of beschadiging van de PRODUCTEN onder voorbehoud van de eigendom, evenals het risico van schade die zij kunnen veroorzaken.

Artikel 10. Levering

De bepalingen en voorwaarden van de LEVERING van de PRODUCTEN worden geleverd in de " uitvoering van het beleid ", als bedoeld in Bijlage 2 van deze publicatie en toegankelijk aan de onderkant van elke pagina van de WEBSITE via een hyperlink.

Artikel 11. Verpakking

De PRODUCTEN worden verpakt in overeenstemming met de normen van het vervoer in kracht, om te zorgen voor een maximale bescherming voor de PRODUCTEN die tijdens de LEVERING. De klant gaat ermee akkoord zich te houden aan dezelfde normen bij het retourneren van de PRODUCTEN die onder de voorwaarden die zijn vastgesteld in Bijlage 1 van het Beleid van de terugtrekking. 7 /

Artikel 12. VERVOER en VERZEKERING - Schade

Al onze zendingen zijn inclusief verzekering, in geval van defect, zal ons bedrijf vervangen of vergoeden van de artikelen beschadigd, om deze reden is het belangrijk om de bevindingen in de voorkant van de vervoerder, voor ontvangst van uw pakket, raden we u aan volg de onderstaande aanbevelingen:

Voor een gratis vervanging van goederen die kunnen worden gebroken om de levering van het pakket, je nodig hebt om de goederen te controleren op de aanwezigheid van de bezorger moet U let op de goede met de precisie van de details van de goederen gebroken

Om geen onnodige geschillen met de vervoerder om te voorkomen dat aanvullende informatie, zoals de volgende : slechte verpakking, onbeschadigde verpakking (een schok dat kan een pakket in goede staat, maar hebben gebroken, de inhoud) enz...

U dient de goederen gebroken in de drager en houden alles in goede staat. Voorbeeld : je krijgt een voetstuk tafel en een commode, het marmer van de commode is gebroken, je nodig hebt om de sokkel en laat het dressoir met marmer in de bezorger, hetzelfde doen als het een andere set (ex: een tafel met een glas), een stempel op de bill << het marmer van de commode gebroken >> (als er meerdere kapotte meubels om aan te geven de btw-inclusive prijs). De aandacht in het geval van een marmeren of gebroken glas links het geheel aan de vervoerder, als je het stuk van het meubilair en laat de levering van de mens, marmer of glas alleen, u zult niet in staat zijn om te worden vergoed voor de in marmer of het glas is 10% van de waarde van uw meubels.

Draai vervolgens hebben we, per kerende post, de goede originele die u zal gegeven worden door de chauffeur en met het detail. Later ingediende klachten worden beschouwd als de bevindingen zijn niet gemaakt op de levering en in de aanwezigheid van de bestuurder. Als u niet verworpen, de goederen bij ontvangst, geldt de sectie van het wetboek van koophandel L 133 - 3, de receptie van de objecten vervoerd blust alle actie tegen de vervoerder voor schade of gedeeltelijk verlies indien binnen drie dagen, inclusief de feestdagen, die volgt op die van deze receptie, de ontvanger heeft niet ter kennis van de vervoerder, door een buitengerechtelijke akte, of door een aangetekende brief, die zijn protest gerechtvaardigd is. Indien binnen de periode van hierboven, op voorwaarde dat het is gemaakt van een verzoek van de expertise in de toepassing van artikel L. 133-4, deze toepassing is de moeite waard een protest zonder dat het nodig is om te doen als het wordt verteld in het eerste lid. Alle andersluidende bepalingen zijn nietig en van geen effect. Deze laatste bepaling is niet van toepassing op internationaal vervoer.

Artikel 13. Verantwoordelijkheid

De aansprakelijkheid van de VERKOPER in geen geval worden betrokken in het geval van niet-nakoming of niet behoorlijke nakoming van de contractuele verplichtingen toe te rekenen aan de KLANT, in het bijzonder tijdens de vermelding van zijn bestelling. De VERKOPER zal niet aansprakelijk zijn voor, of beschouwd als schending van deze voorwaarden, voor enige vertraging of gebrek om uit te voeren, wanneer de oorzaak van de vertraging of niet-nakoming is in verband met een geval van overmacht zoals bepaald door de rechtspraak van de franse Rechtbanken en tribunalen. Het is tevens bepaald dat de VERKOPER heeft geen controle over de websites die direct of indirect verband houdt met de WEBSITE. Daarom sluit alle aansprakelijkheid uit ten aanzien van de gepubliceerde informatie. Links naar websites van derden worden aangeboden als een leidraad en geen garantie wordt verstrekt met betrekking tot hun inhoud.

Artikel 14. Persoonlijke gegevens

De VERKOPER collectie op de WEBSITE persoonlijke gegevens van haar Klanten, waaronder ook via cookies. KLANTEN kunnen cookies uitschakelen door het volgen van de instructies van hun browser. De gegevens verzameld door de VERKOPER worden gebruikt voor het verwerken van de orders die zijn geplaatst op de SITE, het beheren van de account van de KLANT, het analyseren van bestellingen en, indien de KLANT heeft gekozen voor deze optie, stuur een e-mail naar commerciële prospectie, nieuwsbrieven, promotionele aanbiedingen en/of informatie over speciale aanbiedingen, tenzij dit de KLANT niet wenst te ontvangen mededelingen van de VERKOPER. De gegevens van de KLANT zijn gehouden vertrouwelijk door de VERKOPER in overeenstemming met zijn verklaring bij de CNIL, voor de doeleinden van de overeenkomst, de uitvoering daarvan en in overeenstemming met de wet.

KLANTEN kunnen zich op elk gewenst moment toegang krijgen tot hun account of door te klikken op de link aan de onderkant van elke offerte ontvangen per e-mail. De gegevens kunnen worden verstrekt, geheel of gedeeltelijk, voor de dienstverleners van de LEVERANCIER betrokken is bij het bestelproces. Voor commerciële doeleinden kan de VERKOPER de overdracht van de zakelijke partners van de namen en contact gegevens van haar KLANTEN, op voorwaarde dat de laatstgenoemde vooraf toestemming hebben gegeven bij het registreren op de SITE. De VERKOPER zal specifiek instrueren van KLANTEN als ze willen dat hun persoonlijke gegevens worden vermeld. KLANTEN zullen in staat zijn om van gedachten te veranderen op elk moment op de WEBSITE, of contact opnemen met de VERKOPER. De VERKOPER kan op verzoek van haar KLANTEN, indien zij dit wensen te ontvangen commerciële verzoek van haar partners. In overeenstemming met de wet n°78-17 van 6 januari 1978 met betrekking tot computers, bestanden en vrijheden, beschikt de KLANT over een recht van toegang, rectificatie, verzet (voor legitieme redenen) en verwijdering van zijn persoonlijke gegevens. Hij kan dit recht uitoefenen door een mail te sturen naar het adres : service.clients@htdeco.fr of door het sturen van een e-mail naar SAR TOUFAU - ZA Veld aan de Koning - 70000 Vaivre en-Montoille - Frankrijk. Het is bepaald dat de KLANT moet kunnen aantonen van de identiteit, of door het scannen van een identiteitskaart, hetzij door het verzenden van de VERKOPER een fotokopie van zijn identiteitskaart.

Voor meer informatie

Artikel 15. Vorderingen

De VERKOPER zal de KLANT een "Service telefoon" Cliënt op het volgende nummer : 0962526554 (non-premium-nummer). Elk vorderingsrecht van de KLANT in te schrijven moet verzonden worden naar het volgende adres : SAR TOUFAU - ZA Veld aan de Koning - 70000 Vaivre en-Montoille - Frankrijk.Het platform van online geschil geschillen van de europese Commissie kan u ook helpen, vooral in het geval van grensoverschrijdend winkelen.

Artikel 16. Ip

Alle visuele of geluidselementen van de WEBSITE, inclusief de gebruikte onderliggende technologie, zijn protéthb

e d door het auteursrecht, merkenrecht en/of octrooien. Deze elementen zijn de exclusieve eigendom van de VERKOPER. Elke persoon die publiceert een website en wil maken van een hyperlink direct naar de WEBSITE moeten op verzoek van de VERKOPER schriftelijk toestemming. Deze toestemming zal VERKOPER in geen geval worden verleend permanent. Deze link moeten worden verwijderd op verzoek van de VERKOPER. Hypertext links naar de SITE die gebruik maken van technieken, zoals framing (framing) of het inbrengen door de hyperlinks (in-line linking) zijn ten strengste verboden.

Royaldecorations en Htdeco zijn handelsmerken geregistreerd bij Het INPI om de Llc Toufau.

Onze sites en hun inhoud worden beschermd door het auteursrecht

U kunt deze repositories:

http://www.copyrightfrance.com/certificat-depot-copyright-france-U53A1E2.htm

http://www.copyrightfrance.com/certificat-depot-copyright-france-5RR31B6.htm

Artikel 17. Geldigheid van de Algemene Voorwaarden

Elke wijziging van de wetgeving of de geldende wetgeving, of welke beslissing van een bevoegde rechtbank ongeldig één of meer bepalingen van deze Algemene voorwaarden, doet geen afbreuk aan de geldigheid van deze Algemene Voorwaarden. Een dergelijke wijziging of besluit niet van in elk geval de KLANTEN voor het negeren van de huidige Algemene Voorwaarden. Alle voorwaarden die niet specifiek gericht is hierin zal worden geregeld in overeenstemming met de gebruiken van de sector handel aan particulieren, voor bedrijven waarvan het hoofdkantoor is gevestigd in Frankrijk.

Artikel 18. Wijziging van de algemene Voorwaarden

Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aankopen online op de WEBSITE, als de SITE is online beschikbaar. De Algemene Voorwaarden zijn van nauwkeurig en kan worden gewijzigd en bijgewerkt door de VERKOPER op elk moment. De Algemene Voorwaarden van toepassing zijn die van kracht zijn op het moment van de bestelling. De wijzigingen aan de Algemene Voorwaarden zijn niet van toepassing op PRODUCTEN aangeschaft.

Artikel 19. Rechtsgebied en toepasselijk recht

Deze Algemene Voorwaarden en de relatie tussen de KLANT en de VERKOPER worden beheerst door het franse recht.

In geval van geschil zijn alleen de franse rechtbanken bevoegd.

Echter, voordat een beroep op de rechter, arbitrage of van de staat, zal zijn bevoorrecht op het onderhandelen in een geest van loyaliteit en goede trouw aan het bereiken van een wederzijdse overeenkomst bij het optreden van een geschil met betrekking tot deze overeenkomst, met inbegrip van met betrekking tot haar geldigheid.

De partij die om de uitvoering van de onderhandelingen dient de andere partij per aangetekende brief met bericht van ontvangst, met vermelding van de elementen van het conflict. Als aan het einde van een periode van vijftien (15) dagen, partijen niet tot overeenstemming komen, wordt het geschil worden voorgelegd aan de bevoegde rechter aangewezen onder.

Tijdens het gehele onderhandelingsproces en tot zijn ontbinding, hebben partijen het niet uitoefenen van een juridische actie tegen de andere en om het conflict in het doel van de onderhandeling. Bij wijze van uitzondering, de partijen worden toegestaan om de rechter die de toepassing of het zoeken van de uitgifte van een bestelling op de toepassing. Een mogelijke maatregelen voor de rechter die de toepassing of de uitvoering van een procedure op de resultaten van de query van de partijen, geen ontheffing van de bepaling van de minnelijke regeling, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

ARTIKEL 20. Product informatie

De meubels en inrichtingen in brons vervaardigd in Egypte door de ambachtslieden op de traditionele manier. De sculpturen, bronzen beelden, tuin meubels en smeedijzeren accessoires, smeedijzer, gietijzer, beelden van het terracotta krijgers in Xi ' an, keramiek en porselein in China, onze lampen, kroonluchters, staande lampen, lampen Tiffany stijl zijn gemaakt in China, al onze artikelen zijn nieuw. De bronzen beelden zijn ondertekend, worden alle gegraveerd met het woord kopie of reproductie. De afmetingen zijn slechts als aanwijzing gegeven, onze items gemaakt door vakmensen kan hebben afmetingen en kleuren, patronen, extra ornamenten en vice versa .Het hout, de inlays en marmer zijn natuurlijke elementen kan de tint of patronen iets anders .Als u een dimensie-specifieke en / of u wilt informatie over een object, is het beter om contact met ons op voor.

ARTIKEL 21. Wettelijke garantie

De garantieperiode bedraagt 24 maanden, de volgende codes van het verbruik:

De garantie van conformiteit (artikel L. 211 - 4 en volgende van het Wetboek van consumptie)

De garantie tegen verborgen gebreken (artikel 1641 en volgende van het burgerlijk Wetboek)

BIJLAGE 1

HET BELEID VAN HERROEPING

Principe van herroeping

De KLANT heeft in beginsel het recht van retour of terug te keren van het PRODUCT naar de VERKOPER of aan een persoon die daartoe is aangewezen door de laatste onverwijld en uiterlijk binnen veertien (14) dagen na mededeling van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen, tenzij de VERKOPER biedt aan het verzamelen van het PRODUCT.

Bedenktijd De bedenktijd is verstreken veertien (14) kalenderdagen na de dag waarop de KLANT of een derde partij, die niet de vervoerder is, door de KLANT verwerft, fysieke bezit heeft van het PRODUCT.

Als de KLANT de bestelling heeft betrekking op verschillende PRODUCTEN en als deze PRODUCTEN worden apart geleverd, is de herroepingstermijn verstrijkt veertien (14) dagen na de dag waarop de KLANT of een derde partij, die niet de vervoerder is, door de KLANT verwerft, fysieke bezit van de laatste PRODUCT.

De kennisgeving van het herroepingsrecht uit Te oefenen van het herroepingsrecht, dient de KLANT kennis van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen door middel van een verklaring verstoken van ambiguïteit : SAR TOUFAU - ZA Veld aan de Koning - 70000 Vaivre en-Montoille - Frankrijk of service.clients@htdeco.fr.

Hij kan ook gebruik maken van het formulier hieronder :

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VORM VAN HERROEPING

Om de aandacht van de SARL TOUFAU, ZA Veld aan de koning, 70000 Vaivre en-Montoille-France, Frankrijk

 

Het telefoonnummer van de VERKOPER* : 09.62.52.65.54

Fax-nummer van de VERKOPER* : 03.55.03.56.45

E-mail adres van de VERKOPER* : service.clients@htdeco.fr

Ik wil u op de hoogte stellen hierbij mijn opname van het contract in verband met de verkoop van het PRODUCT hieronder :

PRODUCT referentie N° van de factuur :

N° orde :

- Besteld de [____________]/ontvangen van de [________________] -

De middelen van betaling gebruikt :

- Naam van de OPDRACHTGEVER en, indien van toepassing, de begunstigde van de opdracht :

- OPDRACHTGEVER adres :

- Levering adres :

- Handtekening van de KLANT (behalve in het geval van verzending per e-mail)

- Datum

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Om ervoor te zorgen dat de herroepingstermijn in acht worden genomen, moet de KLANT het verzenden van de mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht voordat de bedenktijd is verstreken.

Gevolgen van de herroeping

In geval van intrekking door de KLANT, zal de VERKOPER te vergoeden alle betaalde bedragen, inclusief de kosten van aflevering, zonder onnodig uitstel en in elk geval niet later dan veertien (14) dagen vanaf de datum waarop de VERKOPER de hoogte wordt gesteld van de KLANT verlangen te trekken.

De VERKOPER zal eventuele terugbetaling via dezelfde wijze van betaling als de KLANT gebruikt voor de initiële transactie, tenzij de KLANT uitdrukkelijk toe over naar een ander medium, in ieder geval, deze terugbetaling zal worden van zonder kosten voor de klant.

De VERKOPER kan weigeren de terugbetaling tot ontvangst van de goederen of totdat de KLANT heeft verstrekt bewijs van de verzending van de goederen, welke is de eerste van deze feiten.

De verantwoordelijkheid van de KLANT alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen als gevolg van het hanteren van andere dan degene die nodig zijn voor het vaststellen van de aard, de kenmerken en de werking van dit PRODUCT. In andere woorden, de KLANT heeft de mogelijkheid om het PRODUCT te testen, maar de verantwoordelijkheid kan worden aangesproken indien hij voert manipulaties andere dan die welke noodzakelijk.

Hoe om terug te keren

De OPDRACHTGEVER onverwijld en in elk geval niet later dan veertien (14) dagen na mededeling van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen, retourneren en de eigendom aan : SARL TOUFAU - ZA Veld aan de Koning - 70000 Vaivre en-Montoille - Frankrijk, het is de verantwoordelijkheid van de klant om terug te keren in zijn / haar om te kiezen voor een vervoerder, overeenkomstig de wet, de kosten voor retourzendingen zijn voor rekening van de klant.

Deze termijn wordt geacht voldaan indien de KLANT stuurt de goederen vóór het verstrijken van de termijn van veertien dagen.

Wij raden u aan het schip terug de items besteld, op dezelfde wijze als voor de levering, dan wordt het pakket kan worden teruggestuurd door de post, voor de stoelen en meubels van een vervoerder, op pallets, in de keuze van de vervoerder en de bestelling en de ontvoering en de verantwoordelijkheid van de klant.

Wij adviseren u om u te abonneren op de drager de verzekering, want als het perceel zou worden teruggegeven en gebroken tijdens zijn terugkeer, zal het pakket worden geweigerd en zal het aan u aanspraak maken op de verzekering van uw provider voor alle vergoedingen of schadevergoeding.

Indien de verificatie van het pakket niet kon hebben plaatsgevonden na ontvangst van toepassing deartikel van het wetboek van koophandel L 133 - 3, de receptie van de objecten vervoerd blust alle actie tegen de vervoerder voor schade of gedeeltelijk verlies indien binnen drie dagen, inclusief de feestdagen, die volgt op die van deze receptie, de ontvanger heeft niet ter kennis van de vervoerder, door een buitengerechtelijke akte, of door een aangetekende brief, die zijn protest gerechtvaardigd is. Indien binnen de periode van hierboven, op voorwaarde dat het is gemaakt van een verzoek van de expertise in de toepassing van artikel L. 133-4, deze toepassing is de moeite waard een protest zonder dat het nodig is om te doen als het wordt verteld in het eerste lid. Alle andersluidende bepalingen zijn nietig en van geen effect. Deze laatste bepaling is niet van toepassing op internationaal vervoer.

Kosten voor retourzendingen

De KLANT draagt de directe kosten van het terugzenden van de goederen. Staat van het goed terug Het PRODUCT moet teruggestuurd worden volgens de instructies van de VERKOPER en zijn inclusief alle accessoires geleverd.

Kleine pakketten kunnen worden teruggestuurd door de post.

Voor meubels en stoelen, adviseren wij u het schip door de vervoerder, hier is een schatting van de kosten voor de Frankrijk op het palet:

Gewicht tot 30 Kg..........................................65 € ttc

Gewicht tot 40 Kilo..........................................85 € ttc

Gewicht tot 50 Kg..........................................95 € ttc

Gewicht tot 60 Kg.........................................105 € ttc

Gewicht tot 70 Kg..........................................115 € ttc

Gewicht tot 80 Kg..........................................125 € ttc

Gewicht tot 90 Kg..........................................145 € ttc

Gewicht tot 100 Kg........................................155 € ttc

Gewicht 130 Kg.........................................180 € ttc

Gewicht tot 160 Kg..........................................225 € ttc

Gewicht 190 Kg..........................................255 € ttc

Gewicht tot 250 Kg..........................................340 € ttc

Gewicht tot 350 Kg..........................................430 € ttc

Gewicht tot 500 Kg..........................................700 € ttc

Deze tarieven zijn schattingen voor een individu die een inzending, ze kunnen variëren afhankelijk van het ministerie van vertrek en het moment van de levering en het volume voor de Corsicaanse + 50 % op deze prijzen.

Verpakking

De PRODUCTEN zijn verpakt in overeenstemming met de normen van het vervoer in kracht, om te zorgen voor een maximale bescherming voor de PRODUCTEN die tijdens de LEVERING. KLANTEN moeten voldoen aan dezelfde normen als het retourneren van PRODUCTEN. In dit verband wordt de KLANT gevraagd om het PRODUCT te retourneren die hem niet bevalt, in originele verpakking en in goede staat verkeert, schoon is de remarketing.

Uitsluitingen van het herroepingsrecht

Het herroepingsrecht is uitgesloten in de volgende veronderstellingen :

  • De levering van de goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt
  • De levering van goederen die volgens de specificaties van de KLANT of die een duidelijk persoonlijk
  • Levering van goederen bederven of verouderen snel
  • Levering van audio-of video-opnames of software in gesloten, waarvan de verzegeling is verbroken na levering
  • Krant, tijdschrift, magazine (behalve abonnement contract)
  • Bepaling van de accommodatie, diensten, andere dan woondoeleinden, vervoer van goederen, auto verhuur, catering en diensten met betrekking tot recreatieve activiteiten als het aanbod voorziet in een datum of periode van uitvoering van specifieke Levering van goederen die door hun aard gemengd zijn onlosmakelijk met andere items
  • Leveringen van goederen verzegeld kunnen niet worden geretourneerd om redenen van bescherming van de gezondheid of de hygiëne en waarvan de verzegeling is verbroken door de KLANT na LEVERING
  • de levering van alcoholische dranken waarvan de prijs werd overeengekomen op het moment van het sluiten van de overeenkomst van de verkoop, de levering kan alleen worden gedaan na 30 dagen en waarvan de werkelijke waarde is afhankelijk van de schommelingen op de markt buiten de controle van de VERKOPER
  • De levering van digitale inhoud die niet zijn geleverd, cloud-gebaseerde als de voorstelling is begonnen met de uitdrukkelijke instemming van de consument, die ook erkend dat hij zal het verliezen van zijn herroepingsrecht voor overeenkomsten gesloten bij een openbare veiling


BIJLAGE 2

LEVERING BELEID

Gebied van de levering van De PRODUCTEN die worden aangeboden, kunnen alleen geleverd worden op het GRONDGEBIED. Het is onmogelijk om een bestelling te plaatsen voor een afleveradres zich buiten dit GEBIED.

De PRODUCTEN worden geleverd (te) adres(s) van levering dat de KLANT heeft aangegeven tijdens het bestelproces. De levering, de tarieven voor een levering is toegankelijk door de vervoerder, een straat die niet toegankelijk is (smalle straat, geen verkeer enz.) dat vereist het een last, of een levering onmogelijk is, dat vraagt om een terugkeer van deze rekening zullen worden gebracht aan de klant, zonder voorafgaande, het behoort tot één van de volgende aan ons door te geven voordat de bestelling als de ontvangst is moeilijk of niet toegankelijk is.

De PRODUCTEN worden geleverd (te) adres(s) van levering dat de KLANT heeft aangegeven tijdens het bestelproces.

Verschepen tijd

De tijd voor het bereiden van een opdracht en het genereren van de factuur voor de verzendkosten PRODUCTEN op voorraad worden vermeld op de SITE. Deze tijden zijn exclusief het weekend of de vakantie. Een e-mail bericht wordt automatisch verstuurd naar de KLANT op het ogenblik van de verzending van de PRODUCTEN, op voorwaarde dat het email adres vermeld in het formulier is correct.

Tijden & verzendkosten

Tijdens het bestel proces, kan De VERKOPER informeert de CLIËNT van de termijnen en de formulieren van verzending opties voor de aangekochte PRODUCTEN.

Verzendkosten worden berekend op basis van de wijze van levering. Het bedrag van deze kosten zullen worden betaald door de KLANT, naast de prijs van de gekochte PRODUCTEN.

De details van de tijd en kosten van levering is vermeld op de SITE.

Voorwaarden van LEVERING

Het pakket zal worden teruggestuurd naar de CLIENT tegen handtekening en op vertoon van een identiteitsbewijs.

In geval van afwezigheid, zal een bericht worden overgelaten aan de OPDRACHTGEVER, naar hem toe te gaan, krijgt zijn pakket op het postkantoor.

Problemen met de LEVERING

De OPDRACHTGEVER is op de hoogte van de levering vastgesteld op het moment dat hij kiest voor de vervoerder, aan het einde van de bestelprocedure online, voordat de bevestiging van de bestelling.

Het is vermeld dat de levering zal geschieden binnen dertig (30) dagen maximum. Anders moet de KLANT een kennisgeving aan de VERKOPER om te leveren binnen een redelijke termijn, en in geval van niet-levering binnen deze termijn, kan zij de overeenkomst ontbinden.

Zal de ondernemer onverwijld na de ontvangst van de brief de ontbinding van de overeenkomst is de KLANT het volledige bedrag heeft betaald voor de PRODUCTEN, btw en verzending inbegrepen, met behulp van dezelfde methode van betaling die door de KLANT om de PRODUCTEN te kopen.

De VERKOPER is verantwoordelijk tot de levering van het PRODUCT aan de KLANT. Er wordt aan herinnerd dat de KLANT beschikt over een termijn van drie (3) dagen te melden bij de vervoerder van schade of gedeeltelijk verliezen opgemerkt tijdens de levering. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) 15 / 15

Juridische mededelingen:

SARL TOUFAU – general Manager : Marc Andréoli

ZA Veld voor de koning

700000 Vaivre en-Montoille

FRANKRIJK

tel: 09-62-52-65-54

Fax: 03-84-96-05-75

toufau@wanadoo.fr

Sarl au capital de 6000 € RCS Vesoul Grijs 479704603 - N° de gestion: 2004 B 212 - Sirene : 47970460300014 code APE : 519 B - N° tva : FR 93479704603

De websites van het bedrijf Toufau worden gehost door : OVH SAS met een kapitaal van 10 000 000 € RCS Roubaix – Tourcoing 424 761 419 00045 - Code APE 6202A - N° TVA : FR 22 424 761 419 - hoofdkantoor : 2, rue Kellermann 59100 Roubaix - France. Meer info : http://www.ovh.com