ALLMÄNNA FÖRSÄLJELSER

Dessa allmänna försäljningsvillkor (nedan kallade "Allmänna Villkoren") gäller för inköp som görs av en användare / en fysisk person (nedan kallad "KUNDEN") på webbplatser. <htdeco.co.uk>, <htdeco.it>, <htdeco-ebay.co.uk>, htdeco.es>, <htdeco.de>, <htdeco.it>, <royaldecorations.co.uk>, <htdeco-ebay. en, <roychaircorations.eu>, <royaldecorations.eu> toufau.fr>, <toufau.eu>, <toufau.com> från SARL TOUFAU, SARL registrerad i handels- och bolagsregistret VESOUL under nummer 479704603 med säte SARL TOUFAU - ZA Champ au Roi - 70000 Vaivre och Montoille - Frankrike, Frankrike Tel: 0962526554, Fax: 0384960575, e-post: service.clients@htdeco.fr (hädanefter "SÄLJAREN"). VIKTIGT Varje beställning som placeras på WEBBPLATSEN kräver obligatoriskt att kunden inte accepteras av dessa allmänna försäljningsvillkor.

Artikel 1. DEFINITION

Villkoren som används nedan har följande innebörd i dessa Allmänna Villkor: "KUND" betyder SÄLJARENS avtalspartner, som garanterar att han är konsument enligt definitionen i fransk rätt och rättspraxis. Som sådan anges det uttryckligen att denna KUNDE fungerar utanför någon vanlig eller kommersiell verksamhet. "LEVERANS": avser den första presentationen av de produkter som beställts av kunden vid leveransadressen som anges under ordern."PRODUKTER": avser alla produkter som finns tillgängliga på WEBBPLATSEN. "TERRITORY": avser Metropolitan FRANCE, inklusive Korsika (exklusive DOM / TOM).

Artikel 2. OBJEKT

Dessa Allmänna Villkor reglerar försäljaren av SÄLJAREN till sina KLIENTER av PRODUKTERna. KUNDEN är tydligt informerad och erkänner att WEBBPLATSEN riktar sig till konsumenter och att proffs måste kontakta försäljningsavdelningen hos SÄLJAREN för att kunna dra nytta av separata avtalsvillkor.

Artikel 3. Godkännande av allmänna villkor

KUNDEN förbinder sig att noggrant läsa igenom dessa Allmänna Villkor och acceptera dem innan de går vidare till betalning av en order på produkter som skickas på WEBBPLATSEN. Dessa Allmänna Villkor hänvisas längst ner på varje sida på WEBBPLATSEN med hjälp av en länk och måste höras innan du lägger ordern. Klienten är inbjuden att läsa noggrant, ladda ner, skriva ut de allmänna villkoren och behålla en kopia. SÄLJAREN uppmanar KUNDEN att läsa Allmänna Villkor för varje ny order, den senaste versionen av nämnda Villkor som gäller för någon ny order på PRODUKTER. Genom att klicka på den första knappen för att placera ordern och sedan på den andra för att bekräfta den nämnda ordern, bekräftar KLIENTEN att de har läst, förstått och accepterat Allmänna Villkoren utan begränsning eller tillstånd.

Artikel 4. Öppna ett konto - Köpprodukter på webbplatsen

För att kunna köpa en produkt måste kunden vara minst 18 år och ha rättslig kapacitet eller, om det är mindre, kunna motivera avtalet med sina juridiska ombud. Klienten kommer att uppmanas att tillhandahålla information för att identifiera den genom att fylla i formuläret som finns tillgängligt på WEBBPLATSEN. Tecknet (*) anger de obligatoriska fälten som måste fyllas i för att KUNDENS order ska behandlas av SÄLJAREN. KUNDEN kan på WEBBPLATSEN kontrollera sin orders status. Uppföljningen av leveranser kan vid behov utföras med hjälp av verktygen för uppföljning av linjen för vissa transportörer. KUNDEN kan också kontakta försäljningsavdelningen hos SÄLJAREN när som helst via e-post på service.clients@htdeco.fr, för att få information om status för sin order. Den information som kunden tillhandahåller till SÄLJAR under en order måste vara fullständig, korrekt och aktuell. SÄLJAREN förbehåller sig rätten att be CLIENTEN att på lämpligt sätt bekräfta sin identitet, hans behörighet och den information som lämnas.

Artikel 5. ORDERS

Artikel 5.1 Egenskaper för produkter

SÄLJAREN strävar efter att så tydligt som möjligt presentera de viktigaste egenskaperna hos PRODUKTERna (på de informationsblad som finns på WEBBPLATSEN) och de obligatoriska uppgifter som KUNDEN måste få enligt gällande lag (i dessa Allmänna Villkor). KLIENTEN förbinder sig att noggrant läsa denna information innan en beställning görs på WEBBPLATSEN. SÄLJAREN förbehåller sig rätten att ändra valet av PRODUKTER som är tillgängliga på WEBBPLATSEN, i synnerhet enligt de begränsningar som är relaterade till sina leverantörer. Om inte annat uttryckligen anges på WEBBPLATSEN, är alla produkter som säljs av SÄLJAREN nya och i överensstämmelse med gällande europeisk lagstiftning och de normer som gäller i Frankrike.

Artikel 5.2. Beställningsförfarande

Beställningar av PRODUKTER placeras direkt på WEBBPLATSEN. För beställning måste KUNDEN följa stegen som beskrivs nedan (Observera dock att stegen kan skilja sig något beroende på kundens startsida).

5.2.1. Val av PRODUKTER och köpoptioner

KUNDEN måste välja produkt (er) efter eget val genom att klicka på berörda produkter / produkter och välja önskade egenskaper och kvantiteter. När produkten väljs väljs PRODUKTEN i kundens korg. Den senare kan sedan lägga till sin korg så många produkter som han önskar.

5.2.2. kommandon

När produkterna väljs och placerats i sin korg, måste kunden klicka på korgen och kontrollera att innehållet i sin order är korrekt. Om kunden inte har gjort det så kommer han då att bli ombedd att identifiera sig eller registrera sig. När kunden har validerat innehållet i korgen och har identifierat / registrerat, presenteras en automatiskt slutförd online blankett och sammanfattar priset, gällande skatter och, om tillämpligt, kostnaderna för leverans. KUNDEN är inbjuden att kontrollera innehållet i sin order (inklusive kvantitet, egenskaper och referenser för beställda produkter, faktureringsadress, betalningsmedel och pris) innan valideringen av innehållet. KUNDEN kan sedan fortsätta till betalningen av PRODUKTERna genom att följa anvisningarna på WEBBPLATSEN och tillhandahålla all information som behövs för fakturering och leverans av PRODUKTERna. För PRODUKTER för vilka alternativ finns tillgängliga, visas dessa specifika referenser när rätt alternativ har valts. Beställningar som placeras måste innehålla all information som behövs för korrekt beställning av ordern. KUNDEN måste också ange vilken leveransmetod som valts.

5.2.3. Kvitto på kvitto

När alla steg ovan beskrivna är färdiga visas en sida på WEBBPLATSEN för att bekräfta mottagandet av kundens order. En kopia av bekräftelsen på mottagandet av ordern skickas automatiskt till kunden via e-post, förutsatt att e-postadressen som anges via registreringsformuläret är korrekt. SÄLJAREN skickar inte någon orderbekräftelse via post eller fax.

5.2.4. fakturering

Under beställningsprocessen måste KUNDEN ange den information som krävs för fakturering (tecknet (*) anger de obligatoriska fälten som ska fyllas i för att KUNDENS order ska behandlas av SÄLJAREN). I synnerhet måste kunden tydligt ange all information som gäller leveransen, särskilt den exakta adressen för leverans, samt eventuell åtkomstkod till leveransadressen. KUNDEN måste då ange vilken betalningsmetod som valts. Varken beställningsformuläret som kunden etablerar online eller bekräftelse på mottagandet av den order som SÄLJAREN skickar till kunden via e-post utgör en faktura. Oavsett beställningsmetod eller betalning som används, kommer KUNDEN att få originalfakturaen till leveransen av PRODUKTERna, inuti paketet.

5,3. Datum för beställningen Datum för beställningen är det datum då SÄLJAR bekräftar mottagandet av ordern online. De tidsfrister som anges på WEBBPLATSEN börjar inte löpa till det här datumet.

5,4. pris

För alla PRODUKTER hittar KUNDEN på WEBBPLATS-priserna som visas i euro alla skatter som ingår, samt gällande leveransavgifter (beroende på paketets vikt, exklusive förpackningar och gåvor, leveransadressen och transportören eller transportsätt som valts). Priserna inkluderar särskilt mervärdesskatt (moms) till den kurs som gäller vid beställningsdatum. Eventuell förändring av gällande skattesats kan påverka priset för PRODUKTERna från och med den nya kursens ikraftträdande. Den tillämpliga mervärdesskattesatsen uttrycks som en procentandel av värdet av den sålda produkten. Säljareens försäljningspriser kan komma att ändras. Som ett resultat kan priserna på WEBBPLATSEN ändras. De kan också ändras vid erbjudanden eller specialförsäljning. De angivna priserna gäller, utom bruttofel. Det gällande priset är det som anges på WEBBPLATSEN på det datum då beställningen ställs av kunden.

5,5. Tillgänglighet för PRODUKTER

Beroende på den berörda produkten gäller SÄLJARE "just-in-time" -förvaltningen. Beroende på fallet beror tillgängligheten på PRODUKTERNA på SÄLJARENs lager. SÄLJAREN förbinder sig att hylla de mottagna beställningarna förutsatt att produkterna är tillgängliga. Otillgängligheten av en produkt anges i princip på sidan av den berörda produkten. KUNDER kan också informeras om återkallandet av en produkt av SÄLJAREN. I vilket fall som helst, om otillgängligheten inte var angivet vid beställningstillfället åtar sig SÄLJAREN att utan dröjsmål informera KLIENTEN om PRODUKTEN inte är tillgänglig. SÄLJAREN får på begäran av KUNDEN: antingen erbjuda att skicka alla PRODUKTER samtidigt som produkterna slutsålda kommer att finnas tillgängliga igen, antingen fortsätt till en partiell leverans av de tillgängliga produkterna först och sedan till leverera resten av ordern när övriga produkter finns tillgängliga. Antingen erbjuda ett alternativt PRODUKT av kvalitets- och likvärdiga priser, accepterade av kunden.

Kunden i händelse av otillgänglighet, kan av sin rätt att avbryta sin order helt eller endast de otillgängliga produkterna.

Om kunden beslutar att annullera de otillgängliga produkterna i sin order, kommer han att få tillbaka alla belopp som betalats för de otillgängliga PRODUKTERna samt fraktionen av priset på motsvarande transport.

Han kan också besluta att avbryta hela sin order. Den totala beställningsbeloppet, inklusive fraktkostnader, återbetalas till honom utan dröjsmål och senast 14 dagar efter betalningen efter hans begäran om att avbryta sin order. Vid överenskommelse om delade leveranser betalar kunden inte extra avgifter.

5.6 Produktinfo

Bronsmöblerna och lamporna tillverkas i Egypten av hantverkare på traditionellt sätt. Brons skulpturer, smidesjärn trädgårdsmöbler och smidesjärn tillbehör, gjutjärn, terrakotta statyer av Xi'an krigare, keramik och porslin i Kina, lampor, ljuskronor, lampor, belysningsarmaturer Tiffany är gjord i Kina, alla våra varor är helt nya. Bronserna är inte signerade och är alla reproduktioner. Dimensionerna är angivna som en indikation, skog, markiser och marmor är naturliga element kan ha nyans eller lite olika mönster. Varje möbel som tillverkas för hand, ofta vad vi kan kalla defekter ur industriell synvinkel är beviset på ett hantverksarbete, våra artiklar är reproduktioner av antikviteter spår av slitage är frivilliga för att För att få ett autentiskt utseende kan de enligt tillverkningen vara något annorlunda i färg eller färg av trä, för att ha ytterligare ornament och omvänt samt detaljer jämfört med presentationsbilden, men kvaliteten och formen förblir identiska.

Artikel 6. Ångerrätt

Villkoren för ångerrätten finns i "uttagspolicyn", den policy som finns tillgänglig i bilaga 1 och som finns tillgänglig längst ner på varje sida på WEBSITE via en hypertextlänk.

Artikel 7. BETALNING

7,1. Betalningsmedel

KUNDEN kan betala sina PRODUKTER online på WEBBPLATSEN enligt de medel som föreslagits av SÄLJAREN. KUNDEN garanterar till SÄLJAREN att han har alla tillstånd som krävs för att använda det betalningsmedel som valts.SÄLJAREN kommer att vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa säkerheten och konfidentialiteten hos de data som överförs på Internet som en del av onlinebetalningen på WEBBPLATSEN. Det anges att all betalningsinformation som tillhandahålls på WEBBPLATSEN överförs till WEBBPLATSENS bank och behandlas inte på WEBBPLATSEN.

7,2. Betalningsdatum

Vid en enda betalning med kreditkort debiteras kundens konto så snart beställningen av produkter passerade på WEBBPLATSEN. Vid partiell leverans debiteras det totala beloppet från kundens konto. Leveranskostnaderna kommer att vara utan tillägg för följande paket. Om kunden beslutar att avbryta ordningen för otillgängliga PRODUKTER, kommer återbetalningen att ske i enlighet med sista stycket i artikel 5.5 i dessa Allmänna Villkor.

7,3. Försening eller återbetalning av betalning

Om banken vägrar att betala ett kort eller annat betalningsmedel, måste KUNDEN kontakta SÄLJARENS KUNDService för att betala ordern med något annat giltigt betalningsmedel. Om eventuell motsättning, vägran eller på annat sätt överföringen av pengaflödet från kunden skulle vara omöjligt, kommer ordern att avbrytas och försäljningen upphör automatiskt.

7.4 BETALNINGSTID

Betalningar kommer att ske med kreditkort De kommer att göras via det säkra Payplug Banque Populaire systemet som använder SSL (Secure Socket Layer) så att informationen som sänds krypteras av programvara och ingen tredje part kan läsa den under transport på nätverket.

Artikel 8. Bevis och arkivering

Eventuella avtal som ingåtts med KUNDEN motsvarande en order på mer än 120 euro TTC kommer att arkiveras av SÄLJAREN under en period av tio (10) år i enlighet med artikel L. 231-1 i konsumentkoden. SÄLJAREN samtycker till att arkivera denna information för att övervaka transaktionerna och att producera en kopia av kontraktet på kundens begäran. I händelse av tvist kommer SÄLJAREN att ha möjlighet att bevisa att hans elektroniska spårningssystem är tillförlitligt och att han garanterar transaktionens integritet.

Artikel 9. Överlåtelse av ägande

SÄLJAREN är ägaren till PRODUKTERna som levereras till dess fullständiga betalningar av kunden. Ovannämnda bestämmelser hindrar inte överlämnandet till kunden vid tidpunkten för mottagandet av honom eller av en tredje part som han eller hon har utsetts till, förutom risken för förlust eller skada på de produkter som omfattas av reservationen. ägande, samt risken för skador som kan uppstå.

Artikel 10. Leverans

Leveransvillkoren för PRODUKTERna finns i den "leveranspolicy" som avses i bilaga 2 här och tillgänglig längst ner på varje sida på WEBSITE via en hypertextlänk.

Artikel 11. Förpackning

PRODUKTERna kommer att förpackas i enlighet med gällande transportnormer, för att garantera maximalt skydd för PRODUKTERna under leverans. Klienterna åtar sig att respektera samma standarder när de returnerar PRODUKTER enligt villkoren i Bilaga 1 - Avbokningsregler. 7 /

Artikel 12. TRANSPORT OCH FÖRSÄKRING - Skada

Alla våra försändelser är försäkrade, i händelse av brott, ersätter vårt företag eller återbetalar försämrade föremål, för vi informerar om gällande lagstiftning:

Så snart konsumenten tar emot varorna överförs risken för förlust eller skada till honom.

Därför är det viktigt att:

- Underteckna inte leveransedeln innan du kontrollerar innehållet i förpackningarna och varans skick

ge inte in på trycket från leveranserna, ta dig tid att undersöka dina varor.

- Konsumenten kan välja att överlåta leveransen till en annan operatör än den som annonseras av den professionella, men i så fall överförs risken för förlust eller skada på varorna av säljaren till den transportör som valts av konsumenten, så snart som Han tog in varorna.

Det rekommenderas starkt att kontrollera varans skick framför leveransen, men att kunden i vilket fall som helst har rätt att utfärda sina fordringar i avsaknad av föraren att få stöd Levererade varor skadade, i enlighet med genomförandebestämmelserna i artiklarna L.133-3 i den franska handelslagen och artikel L224-65 i den franska konsumentkoden.

Artikel L216-4

Eventuella risker för förlust eller skada på varorna överförs till konsumenten i det ögonblick då den senare eller en tredje part som utsetts av honom, och annan än den operatör som föreslagits av den professionella, fysiskt tar i besittning av dessa varor.

Artikel L133-3

Mottagandet av de transporterade föremålna släcker alla åtgärder mot betjänaren för skada eller partiell förlust om adressaten inte inom tre dagar, med undantag för semestern, som följer denna mottagning, meddelade betjänsten, utomrättslig handling eller genom registrerat brev, hans motiverade protest. Om inom den angivna tidsfristen formuleras en begäran om sakkunskap i enlighet med artikel L. 133-4 är denna begäran värd att protestera utan att det är nödvändigt att fortsätta som det är säger i första stycket. Alla motsatta bestämmelser är ogiltiga. Denna sista bestämmelse gäller inte internationell transport.

Artikel L224-65

När konsumenten personligen tar emot de transporterade föremålen och när tjänsten inte motiverar att ge honom möjlighet att effektivt verifiera sitt goda skick, den period som nämns i artikel L. 133-3 i handelslagen som släcker alla åtgärder mot Betjänt höjs till tio dagar.

Vid brott

Det är bäst att lämna brutna varor till bäraren och behåll allt i gott skick. Men tänk på vägrade uppsättningar, till exempel: du får ett pjäserbord och en byrå, marmor i byrået är trasigt, du kan hålla bordet, lämna byrå och marmor till leveransen, håll inte byrået, gör detsamma Det är en annan uppsättning (t.ex. ett bord med ett glas).

Vi kommer att ersätta de brutna varorna vid mottagandet av retur eller återbetala dem och motsvarande transportkostnader.

Artikel 13. Ansvar

SÄLJAREN ska inte hållas ansvarig vid bristande eller otillbörlig prestation av de kontraktsförpliktelser som är hänförliga till kunden, i synnerhet vid införandet av ordern. SÄLJAREN kan inte hållas ansvarig, eller anses ha misslyckats, för eventuell försening eller bristande efterlevnad, om orsaken till förseningen eller bristande resultat är relaterad till ett fall av force majeure enligt definitionen i rättspraxis Franska domstolar och tribunaler. Det anges också att SÄLJAREN inte kontrollerar de webbplatser som direkt eller indirekt är relaterade till WEBBPLATSEN. Följaktligen utesluter det inget ansvar för informationen som publiceras däri. Länkar till tredje parts webbplatser tillhandahålls endast för informationsändamål och ingen garanti lämnas om deras innehåll.

Artikel 14. Personuppgifter

SÄLJAREN samlar personuppgifter om sina kunder på WEBBPLATSEN, inklusive genom cookies. KUNDER kan inaktivera cookies genom att följa instruktionerna från webbläsaren. Den data som samlats in av SÄLJAREN används för att bearbeta beställningar som är placerade på WEBBPLATSEN, hantera kundens konto, analysera orderna och, om kunden har valt det här alternativet, skicka honom kommersiella prospekteringsbrev, nyhetsbrev, erbjudanden reklam- och / eller särskild försäljningsinformation, såvida inte kunden inte längre vill få sådan kommunikation från säljaren. Klientens uppgifter hålls konfidentiella av SÄLJAREN i enlighet med sin deklaration som gjorts till CNIL, med avseende på kontraktet, dess genomförande och i enlighet med lagen.

KUNDER kan avbryta prenumerationen när som helst genom att komma åt sitt konto eller genom att klicka på hypertextlänken som tillhandahålls för detta ändamål längst ner i varje erbjudande mottaget via e-post. Uppgifterna kan helt eller delvis meddelas till SÄLJARENS tjänsteleverantörer som är involverade i beställningsprocessen. För kommersiella ändamål kan SÄLJAREN överföra till sina affärspartners namn och kontaktuppgifter för hans KLIENTER, förutsatt att de har gett sitt samtycke när de registrerade på WEBBPLATSEN. SÄLJAREN kommer specifikt att fråga KUNDER om de önskar att deras personuppgifter ska offentliggöras. KUNDER kan ändra sitt sinne när som helst på WEBBPLATSEN eller genom att kontakta SÄLJAREN. SÄLJAREN kan också fråga sina kunder om de vill få kommersiella uppdrag från sina partners. I enlighet med lagen nr 78-17 av den 6 januari 1978 i förhållande till databehandlingen med filerna och friheterna, erhåller kunden en rätt till tillgång, rättelse, motstånd (för legitima motiv) och av undertryckande av hans personuppgifter. Han kan utöva denna rätt genom att skicka e-post till adressen: service.clients@htdeco.fr eller genom att skicka ett mail till SAR TOUFAU - ZA Champ au Roi - 70000 Vaivre och Montoille - Frankrike. Det anges att kunden måste kunna bevisa sin identitet, antingen genom att skanna ett identitetsdokument eller genom att skicka SÄLJAR en kopia av sitt identitetsdokument.

Kunden har möjlighet att registrera sig på listan över invändningar mot bearbetningstelefon på webbplatsen www.bloctel.gouv.fr .

För mer information

Artikel 15. Fordringar

SÄLJAREN tillhandahåller KUNDEN en "Kundtelefonservice" på följande nummer: 0962526554 (icke-laddat nummer). Eventuellt skriftligt klagomål från KUNDEN måste skickas till följande adress: SAR TOUFAU - ZA Champ au Roi - 70000 Vaivre och Montoille - Frankrike. Europeiska kommissionens Online Dispute Resolution Platform kan också hjälpa dig, särskilt i fallet gränsöverskridande shopping.

"I enlighet med artikel L. 612-1 i konsumentkoden kan du använda CM2C-medlingstjänsten gratis som vi är ansvariga för:

För att komma in i CM2C har du 3 sätt att skicka in din fil:

Genom att använda deras onlinetjänst på webbplatsen fyller du i formuläret för din begäran, eventuellt åtföljt av styrkande handlingar för filen. Med post, på följande adress: CM2C - 14 rue Saint Jean 75017 Paris - Frankrike - Via post, på: cm2c@cm2c.net - https://cm2c.net/

Artikel 16. Immateriell äganderätt

Alla visuella och ljudelementen på WEBBPLATSEN, inklusive den underliggande tekniken som används, är protem

med upphovsrätt, varumärkeslagstiftning och / eller patent. Dessa delar är SÄLJARENS exklusiva egendom. Den som publicerar en hemsida och vill skapa en direkt hypertextlänk till WEBBPLATSEN måste begära SÄLJARENS behörighet skriftligen. Detta tillstånd från SÄLJAREN kommer under inga omständigheter att ges definitivt. Den här länken måste tas bort på SÄLJARENS begäran. Hypertextlänkar till WEBSITE med hjälp av tekniker som inramning eller in-line-koppling är strängt förbjudna.

Royaldecorations och Htdeco är varumärken som är registrerade hos INPI av Sarl Toufau.

Våra webbplatser och deras innehåll är skyddade av upphovsrätt

Du kan konsultera dessa insättningar:

http://www.copyrightfrance.com/certificat-depot-copyright-france-U53A1E2.htm

http://www.copyrightfrance.com/certificat-depot-copyright-france-5RR31B6.htm

Artikel 17. Giltighet av de allmänna villkoren

Eventuella ändringar av gällande lagar eller förordningar eller beslut av behörig domstol som ogiltigförklarar en eller flera klausuler i dessa Allmänna Villkor kan inte påverka giltigheten av dessa Allmänna Villkor. Sådan ändring eller beslut tillåter inte KUNDERna att bortse från dessa Allmänna Villkor. Vilka villkor som inte uttryckligen behandlas häri regleras av användningen av detaljhandeln för företag vars huvudkontor är i Frankrike.

Artikel 18. Ändring av de allmänna villkoren

Dessa villkor gäller för alla inköp som görs online på WEBBPLATSEN, så länge WEBBPLATSEN är tillgänglig online. Allmänna användarvillkor är korrekt daterade och kan ändras och uppdateras av SÄLJAR när som helst. De tillämpliga Allmänna Villkoren är de som gäller vid tidpunkten för beställningen. Ändringar av villkoren gäller inte för produkter som redan köpts.

Artikel 19. Jurisdiktion och tillämplig lag

Dessa allmänna villkor samt relationerna mellan kunden och säljaren regleras av fransk lag.

I händelse av tvist kommer endast franska domstolarna att vara behöriga.

Före varje domstols eller domsluts ansökan kommer emellertid privilegierad förhandling i en anda av lojalitet och god tro med sikte på att uppnå en vänskaplig överenskommelse om förekomsten av konflikter i samband med detta kontrakt, inklusive dess giltighet.

Den part som önskar genomföra förhandlingsprocessen måste informera den andra parten med registrerat brev med mottagningsbevis som anger konfliktens element. Om parterna efter en period på femton (15) dagar inte kan nå en överenskommelse ska tvisten lämnas in till den behöriga domstolen som anges nedan.

Under hela förhandlingsprocessen och fram till dess resultat, avstår parterna från att vidta rättsliga åtgärder mot varandra och för den konflikt som är föremål för förhandlingarna. I undantagsfall får parterna överklaga till domstolen i sammandragssamtal eller att begära utfärda en order på begäran. En eventuell åtgärd inför interimsundersökningsdomstolen eller genomförandet av ett förfarande på begäran innebär inte att parterna upphäver något undantag från klausulen om minnesklausuler, om inte annat uttryckligen överenskommits.

ARTIKEL 20. Produktinformation

Bronsmöblerna och lamporna tillverkas i Egypten av hantverkare på traditionellt sätt. Brons skulpturer, smidesjärn trädgårdsmöbler och smidesjärn tillbehör, gjutjärn, terrakotta statyer av Xi'an krigare, keramik och porslin i Kina, lampor, ljuskronor, lampor, belysningsarmaturer Tiffany är gjord i Kina, alla våra varor är helt nya. Bronserna är inte signerade och är alla reproduktioner. Mått är angivna som en indikation, våra handgjorda föremål kan ha mått och färger, mönster, extra smycken och vice versa. Trä, inlägg och marmor är naturliga element kan ha nyans eller lite olika mönster . Om du behöver en specifik dimension eller vill ha information för ett objekt är det bättre att kontakta oss innan.

ARTIKEL 21. Juridisk garanti

När en laglig garanti för överensstämmelse verkar, ska konsumenten

- förmåner från en period av två år från leverans av egendomen till handling

- kan välja mellan reparation eller byte av fastigheten, med förbehåll för de kostnadsvillkor som föreskrivs i artikel L. 211-9 i konsumentkoden;

- är befriad från att anmäla bevis på bristande överensstämmelse av egendomen under de sex månader som följer av fastigheten. Denna period förlängs till tjugofyra månader från och med den 18 mars 2016, förutom begagnade varor.

Den juridiska garantin för överensstämmelse gäller oberoende av den kommersiella garantin som kan beviljas. Slutligen påminner den om att konsumenten kan besluta att genomföra garantin mot dolda fel på den sålda saken i den mening som avses i artikel 1641 i civillagen och att han i det här fallet kan välja mellan försäljningsupplösningen eller en sänkning av försäljningspriset i enlighet med artikel 1644 i civillagen.

Vår kommersiella garanti är två år.

 

Du kan kontakta After Sales service till dessa uppgifter: SARL TOUFAU - chef Marc Andreoli ZA Field på 70000 Kung Vaivre och Montoille - France- Tel: 09.62.52.65.54 Fax: 09.72.61.88.15 toufau@wanadoo.fr

BILAGA 1

RETRAKTIONSPOLITIK

Princip om återkallande

KUNDEN har i princip rätt att returnera eller returnera PRODUKT till SÄLJAREN eller till en person som utses av den senare utan otillbörlig dröjsmål, och senast inom fjorton (14) dagar efter meddelandet av sitt beslut att dra tillbaka, om inte SÄLJAREN föreslår att återvinning av PRODUKTEN själv.

Återkallande period Återkallandeperioden löper ut fjorton (14) kalenderdagar efter den dag då KUNDEN, eller en annan part än transportören och utsetts av kunden, fysiskt tar i bruk PRODUKTEN.

Om beställningen av klient täcker flera produkter och om produkterna levereras separat ska ångerfristen löper ut fjorton (14) dagar efter den dag då kunden eller en tredje part, dock ej transportören och indikeras av kunden, fysisk besittning sista produkten.

Anmälan om ångerrätten att utöva sin ångerrätt, måste kunden meddela sitt beslut att dra sig ur detta avtal genom en entydig förklaring till: SAR TOUFAU - ZA Field till kungen - 70000 Vaivre och Montoille - Frankrike eller service.clients@htdeco.fr.

Han kan också använda formuläret nedan:

-------------------------------------------------- -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ---------------------------------------------

RETRAKTIONSFORM

För uppmärksamhet av SARL TOUFAU, ZA Champ au Roi, 70000 Vaivre och Montoille, Frankrike

 

Säljarens telefonnummer *: 09.62.52.65.54

SÄLJARENS TeleCOPY-nummer *: 03.55.03.56.45

Adresse de courrier électronique du VENDEUR* : service.clients@htdeco.fr

Je vous notifie par la présente ma rétractation du contrat portant sur la vente du PRODUIT ci-dessous :

Référence du PRODUIT N° de la facture :

N° du bon de commande :

- Commandé le [____________]/reçu le [________________] -

Moyen de paiement utilisé :

- Nom du CLIENT et le cas échéant du bénéficiaire de la commande :

- Adresse du CLIENT :

- Adresse de livraison :

- Signature du CLIENT (sauf cas de transmission par courriel)

- Date

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Pour que le délai de rétractation soit respecté, le CLIENT doit transmettre sa communication relative à l'exercice du droit de rétractation avant l'expiration du délai de rétractation.

Effets de la rétractation

En cas de rétractation de la part du CLIENT, le VENDEUR s'engage à rembourser la totalité des sommes versées, y compris les frais de livraison sans retard excessif et, en tout état de cause, au plus tard quatorze (14) jours à compter du jour où le VENDEUR est informé de la volonté du CLIENT de se rétracter.

Le VENDEUR procédera au remboursement en utilisant le même moyen de paiement que celui que le CLIENT aura utilisé pour la transaction initiale, sauf si le CLIENT convient expressément d'un moyen différent, en tout état de cause, ce remboursement n'occasionnera pas de frais pour le client.

Le VENDEUR peut différer le remboursement jusqu'à réception du bien ou jusqu'à ce que le CLIENT ait fourni une preuve d'expédition du bien, la date retenue étant celle du premier de ces faits.

La responsabilité du CLIENT n'est engagée qu'à l'égard de la dépréciation du bien résultant de manipulations autres que celles nécessaires pour établir la nature, les caractéristiques et le bon fonctionnement de ce PRODUIT. En d'autres termes, le CLIENT dispose de la possibilité de tester le PRODUIT mais sa responsabilité pourra être engagée s'il procède à des manipulations autres que celles qui sont nécessaires.

Modalités de retour

Le CLIENT devra, sans retard excessif et, en tout état de cause, au plus tard quatorze (14) jours après communication de sa décision de se rétracter du présent contrat, renvoyer le bien, à : SARL TOUFAU - ZA Champ au Roi - 70000 Vaivre et Montoille - France, il appartient au client de retourner sa commande, de choisir son transporteur, conformément à la loi les frais de retour sont à la charge du client.

Ce délai est réputé respecté si le CLIENT renvoie le bien avant l'expiration du délai de quatorze jours.

Nous vous conseillons de réexpédier les articles commandés de la même manière que pour votre livraison, les petits colis peuvent être renvoyés par la poste, pour les sièges et meubles par un transporteur sur palettes, le choix du transporteur et l'ordre et d'enlèvement et à la charge du client.

Nous vous conseillons de souscrire auprès du transporteur une assurance, car au cas ou le colis serait retourné et cassé pendant son retour, le colis sera refusé et il sera à vous de faire valoir l'assurance de votre transporteur pour tous remboursements ou indemnisations.

Si la vérification du colis n'a pu se faire à réception s'applique l'article du code de commerce L 133 - 3, la réception des objets transportés éteint toute action contre le voiturier pour avarie ou perte partielle si dans les trois jours, non compris les jours fériés, qui suivent celui de cette réception, le destinataire n'a pas notifié au voiturier, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée, sa protestation motivée. Si dans le délai ci-dessus prévu il est formé une demande d'expertise en application de l'article L. 133-4, cette demande vaut protestation sans qu'il soit nécessaire de procéder comme il est dit au premier alinéa. Toutes stipulations contraires sont nulles et de nul effet. Cette dernière disposition n'est pas applicable aux transports internationaux.

Frais de retour

KUNDEN måste bära de direkta kostnaderna för att returnera varorna. Status för den returnerade egendomen PRODUKTEN måste returneras enligt SÄLJARENS instruktioner och i synnerhet inkludera alla levererade tillbehör.

Små paket kan returneras per post.

För möbler och sittplatser rekommenderar vi dig att skicka dem med transportör, här är en uppskattning av leveransavgifter för storstadsregionen Frankrike på pall:

Vikt upp till 30 kg .......................................... 65 € ttc

Vikt upp till 40 kg .......................................... 85 € ttc

Vikt upp till 50 kg .......................................... 95 € ttc

Vikt upp till 60 kg ......................................... 105 € ttc

Vikt upp till 70 kg ....................................... 115 € ttc

Vikt upp till 80 kg .......................................... 125 € ttc

Vikt upp till 90 Kgs .......................................... 145 € ttc

Vikt upp till 100 kg ....................................... 155 € ttc

Vikt upp till 130 Kgs ......................................... 180 € ttc

Vikt upp till 160 Kgs .......................................... 225 € ttc

Vikt upp till 190 Kgs .......................................... 255 € ttc

Vikt upp till 250 Kgs .......................................... 340 € ttc

Vikt upp till 350 Kgs .......................................... 430 € ttc

Vikt upp till 500 kg .......................................... 700 € ttc

Dessa priser är uppskattningar för en person som gör en frakt, dessa kan variera beroende på avgångs- och leveransavdelningen och volymen, för Korsika + 50% till dessa priser.

packning

PRODUKTERna är förpackade i enlighet med gällande transportstandarder, för att garantera högsta skydd för PRODUKTERna under leverans. Klienter måste uppfylla samma standarder när de returnerar PRODUKTER. KUNDEN är som sådan inbjuden att returnera produkten passar inte honom i sin ursprungliga förpackning och i gott skick, lämplig för remarketing.

Undantag från ångerrätten

Ångerrätten utesluts i följande hypoteser:

● Leverans av varor eller tjänster vars pris beror på fluktuationer på finansmarknaden       

● Leverans av varor gjorda enligt kundens specifikationer eller tydligt personlig       

● Leverans av varor som kan försämras eller löpa ut snabbt       

● Tillhandahållande av ljud- eller videoinspelningar eller förseglad programvara som var förseglad efter leverans       

● Tidskriften, tidskriften, tidningen (utom abonnemangskontrakt)       

● Tillhandahållande av bostadshus, godstransporter, biluthyrning, catering eller rekreationsrelaterade tjänster om erbjudandet ger ett visst datum eller en period för genomförande Leverans av varor som enligt deras natur är oskiljaktigt blandade med andra artiklar       

● Leveranser av förseglade varor som inte kan återlämnas av hälsoskydd eller hygien och har avyttrats av kunden efter leverans       

● tillhandahållande av alkoholdrycker, har priset kommit överens vid tidpunkten för ingåendet av köpeavtalet, kan leveransen ske efter 30 dagar och det verkliga värdet beror på svängningar på marknaden råda säljarens       

● Tillhandahållande av dematerialiserat icke-tillhandahållet digitalt innehåll om utförandet påbörjades med konsumentens tidigare uttryckliga medgivande, som också erkände att han kommer att förlora sina ångerrättskontrakt som ingåtts på en offentlig auktion       

 De angivna villkoren för tillbakadragande gäller för länderna i det europeiska samfundet. Returer för länder utanför Europeiska gemenskapen görs under DDP Incoterm som är kundens ansvar. Returer som inte uppfyller denna Incoterm får motsvarande belopp dras av från ersättningen.

BILAGA 2

LEVERANSPOLITIK

Leveransområde PRODUKTERna som erbjuds får endast levereras på TERRITORY. Det är omöjligt att beställa någon leveransadress utanför denna TERRITORI.

PRODUKTERna skickas till den leveransadress (er) som KUNDEN har angett under beställningsprocessen. Leveranspriser är för leverans tillgänglig av transportören, en otillgänglig gata (smal gata, trafikförbud etc.) som kräver en tilläggsavgift eller en omöjlig leverans som kräver en retur av detta faktum kommer att debiteras till kunden, utan föregående överenskommelse, är det upp till den här att informera oss före beställningen om mottagningen är svår eller inte tillgänglig.

PRODUKTERna skickas till den leveransadress (er) som KUNDEN har angett under beställningsprocessen.

Leveranstid

Tidsfristerna för att förbereda en beställning och sedan fastställa fakturan, före leverans av PRODUKTERna i lager, nämns på WEBBPLATSEN. Dessa tidsfrister är exklusive helger eller helgdagar. Ett e-postmeddelande skickas automatiskt till kunden vid tidpunkten för produktens försändelse, förutsatt att e-postadressen som visas i registreringsformuläret är korrekt.

Leveranstid och leverans

Under beställning informerar SÄLJAR KUNDEN om eventuella leveranstider och formler för de inköpta produkterna.

Fraktkostnader beräknas enligt leveransmetoden. Beloppet av dessa kostnader kommer att betalas av kunden utöver priset på de inköpta produkterna.

Detaljerna om leveranstider och avgifter är detaljerade på WEBBPLATSEN.

Sändningar utanför det europeiska samfundet skickas under villkoren för DAP Incoterm.

Leveransvillkor

Paketet kommer att ges till kunden mot underskrift och vid framställning av ett identitetsdokument.

I händelse av frånvaro lämnas ett meddelande till kunden, så att han kan hämta sitt paket på sitt postkontor.

Leveransproblem

KUNDEN informeras om leveransdatumet som ställts in när han väljer transportföretaget i slutet av online beställningsförfarandet innan bekräftelse av ordern.

Det anges att leveranser ska ske inom trettio (30) dagar maximalt. I annat fall måste KUNDEN meddela SÄLJAREN att leverera inom rimlig tid och vid leverans inom denna period kan han säga upp avtalet.

SÄLJAREN återbetalar, utan onödigt dröjsmål vid mottagandet av uppsägningsbrevet, kunden det totala beloppet för PRODUKTERna, inklusive skatter och leveransavgifter, med samma betalningsmetod som den som kunden använder för att köpa PRODUKTERna.

SÄLJAREN är ansvarig tills PRODUKTEN levereras till kunden. Det påminns om att kunden har en period på tre (3) dagar för att anmäla transportören om eventuell skada eller partiell förlust som noteras under leveransen. Drivs av TCPDF (www.tcpdf.org) 15/15

Rättsliga anmärkningar:

SARL TOUFAU – Gérant : Marc Andréoli

ZA Champ au roi

700000 Vaivre et Montoille

FRANCE

tel: 09-62-52-65-54

Fax: 03-84-96-05-75

toufau@wanadoo.fr

Sarl au capital de 6000 € -RCS Vesoul Gray 479704603 - N° de gestion: 2004 B 212 - Siren : 47970460300014 code APE : 519 B - N° de tva : FR 93479704603

Les sites web de la Sarl Toufau sont hébergés par : OVH - SAS au capital de 10 000 000 € RCS Roubaix – Tourcoing 424 761 419 00045 - Code APE 6202A - N° TVA : FR 22 424 761 419 - Siège social : 2 rue Kellermann 59100 Roubaix - France. Plus d’infos : http://www.ovh.com