Privacybeleid

a.) verzamelen van gegevens tijdens de raadpleging van de website

u kunt onze website bezoeken zonder enige persoonlijke informatie. Bij elk bezoek aan een webpagina doet webserver automatisch wat heet het logboekbestand van een server, die bijvoorbeeld de naam van het aangevraagde bestand, uw pseudonymisee IP-adres, de datum en tijd van de raadpleging, het bedrag bevat gegevens die worden verzonden en de provider aan de oorsprong van het verzoek (access-gegevens), en die getuigt van de raadpleging. Deze access-gegevens worden geanalyseerd alleen om onberispelijke werking van de site te garanderen en te verbeteren van ons aanbod. Dit dient om het verdedigen van onze belangen in de juiste vertegenwoordiging van ons aanbod overeenkomstig artikel 6, al. 1, 1e zin, leest. de RGPD f, belangen die gelden in het kader van de belangen. Alle access-gegevens worden gewist uiterlijk aan het einde van zeven dagen voor uw bezoek aan de pagina. 

b) gegevens contract

wij verzamelen, verwerken en opslaan van de gegevens die u verstrekt wanneer u zich op onze site registreert of ga voor de aankoop van onze producten. De collectie van de persoonsgegevens gebeurt via de maskers van registratie en/of bestelling vormen het verstrekken van informatie over de naam, adres, met inbegrip van e-mailadres en informatiede respectievelijke volgorde, met inbegrip van betalingsgegevens. De inbeslagneming van deze gegevens en de toezending daarvan zijn naar het eigen goeddunken van de klant. Alleen de persoonlijke gegevens die altijd nodig zijn voor de uitvoering van het contract zijn de onderwerp-collectie. De verzamelde gegevens worden opgeslagen zolang als nodig en mogen onder het contract en volgens het toepasselijk recht. 

Juridische grondslag voor de verwerking van de gegevens

de werking en het bepalen van de behandeling die wij van uw gegevens persoonlijke alleen maken plaatsvinden als onderdeel van de uitvoering van de overeenkomst, in overeenstemming met artikel 6 RGPD. Daarenboven garanderen we dat de omvang van de persoonlijke gegevens die wij vragen is strikt het minimaal noodzakelijke om handelsbetrekkingen. Moet er een rechtmatig belang kunnen zijn voor het verwerken van de persoonlijke gegevens ter voorbereiding van een contractuele relatie of op basis van dit verslag. We kunnen aannemen dat er dergelijke een rechtmatig belang, zolang de betrokkene een (potentiële) klant van de controller is. 

Beveiliging

als onderdeel van een gegevensverwerking namens ons onder sectie 28 RGPD, een erkende serviceprovider biedt de hosting-diensten van de online shop, alsmede diensten in verband met het verzamelen van gegevens in dit kader . Dit dient onze legitieme belangen te verdedigencorrecte vertegenwoordiging van ons aanbod overeenkomstig artikel 6, al. 1, leest. (f) de RGPD, belangen die gelden in het kader van de belangen. Alle gegevens verzameld, worden zoals hieronder beschreven, in het kader van het gebruik van deze website of in de voor dit doel in de online winkel verstrekte formulieren verwerkt op de servers van deze provider. Hij geeft het grootste belang aan de bescherming van gegevens en deze servers alleen uitgevoerd in computer-centra die getuigen van de strengere veiligheidsnormen door ISO-certificeringen. 

Uw rechten

Als u wenst, wij informeren u graag schriftelijk of we gegevens hebt opgeslagen op uw persoon en, zo ja, welke. Als u wilt dat uw wettelijke rechten op toegang, rectificatie, uitwissing of afscherming van uw gegevens, neem contact op met aan het hoofd van het bedrijf-gegevensbescherming.

Data protection Manager

SARL Toufau Andreoli Marc Za field in de 70000 Stafford en Montoille koning


Meubels & Decoraties - Tiffany Lampen, Barokke Stoelen & Fauteuils, Barokke Spiegels

HTDeco is uw specialist in Art Deco meubelen, Barokke stoelen en fauteuils, Tiffany lampen, bronzen beelden en Barokke spiegels. Uitzonderlijke stukken om je interieur te sublimeren.

Meer informatie