OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

Deutsch (niemiecki)Niniejsze warunki sprzedaży ("Warunki Ogólne") mają zastosowanie do każdego zakupu dokonanego przez użytkownika/osobę fizyczną ("KLIENT") na stronach internetowych; < htdeco.fr>, < htdeco.co.uk> < htdeco-ebay.fr>, < htdeco-ebay.fr>, htdeco.es>, < htdeco.de>, < htdeco.it>, SARL TOUFAU , SARL wpisany do rejestru handlowego i spółek VESOUL pod numerem 479704603, z siedzibą SARL TOUFAU - ZA Champ au Roi - 70.000 Vaivre et Montoille - Francja , Francja Tel: 0962526554, Fax: 0384960575, e-mail: service.clients@htdeco.fr (dalej "VENDEUR"). WAŻNE Każde zamówienie złożone na STRONIE musi oznaczać pełną akceptację klienta niniejszych warunków sprzedaży.

1. Definicji

Następujące warunki mają w niniejszym Regulaminie Ogólnym następujące znaczenie: "KLIENT": odnosi się do kontrahenta VENDEUR, który gwarantuje, że status konsumenta zgodnie z definicją prawa francuskiego i orzecznictwa. W związku z tym wyraźnie zakłada się, że ten KLIENT będzie działał poza jakąkolwiek normalną lub komercyjną działalnością. "LIVRAISON": odnosi się do pierwszej prezentacji PRODUITS zamówionej przez KLIENTA pod adresem dostawy wskazanym w momencie realizacji zamówienia. "PRODUITS": odnosi się do wszystkich produktów dostępnych na stronie. "TERRITOIRE": odnosi się do metropolity FRANCJI, w tym Korsyki (z wyłączeniem DOM/TOM).

2. Obiektu

Niniejsze Ogólne Warunki regulują sprzedaż przez VENDEUR swoim klientom PRODUITS. Klient jest wyraźnie poinformowany i uznaje, że STRONA jest skierowana do konsumentów i że profesjonaliści powinni skontaktować się z usługą HANDLOWĄ VENDEUR w celu skorzystania z odrębnych warunków umownych. 

3. AKCEPTACJA OGÓLNYCH WARUNKÓW

Klient zobowiązuje się uważnie zapoznać się z niniejszym Regulaminem i zaakceptować je, przed przystąpieniem do zapłaty zamówienia PRODUITS umieszczonego na STRONIE. Niniejszy Regulamin odwołuje się na dole każdej strony witryny za pośrednictwem linku i musi być skonsultowany przed złożeniem zamówienia. Klient jest proszony o uważne przeczytanie, pobranie, wydrukowanie Regulaminu i przechowywanie kopii. VENDEUR zaleca KLIENTowi zapoznanie się z Regulaminem przy każdym nowym zamówieniu, najnowszej wersji niniejszych Warunków mających zastosowanie do każdego nowego zamówienia produktu. Klikając na pierwszy przycisk, aby złożyć zamówienie, a następnie na drugim, aby potwierdzić wspomniane zamówienie, KLIENT potwierdza, że przeczytał, zrozumiał i zaakceptował Regulamin bez ograniczeń lub warunków.

Artykuł 4. OTWIERANIE KONTA - KUPOWANIE PRODUKTÓW NA STRONIE

W celu zakupu PRODUIT klient musi mieć co najmniej 18 lat i posiadać zdolność prawną lub, jeśli jest niepełnoletni, być w stanie uzasadnić zgodę swoich przedstawicieli prawnych. Klient zostanie poproszony o podanie informacji identyfikujących poprzez wypełnienie formularza dostępnego na STRONIE. Znak wskazuje wymagane pola, które muszą zostać wypełnione, aby zamówienie KLIENTA zostało przetworzone przez VENDEUR. Klient może sprawdzić na stronie stan swojego zamówienia. Śledzenie dostawy można, jeśli to konieczne, odbywać się za pomocą narzędzi śledzenia online niektórych przewoźników. Klient może również skontaktować się z działem sprzedaży VENDEUR w dowolnym momencie za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres service.clients@htdeco.fr, w celu uzyskania informacji o statusie jego zamówienia. Informacje, które KLIENT przekazuje VENDEUR podczas zamówienia, muszą być kompletne, dokładne i aktualne. VENDEUR zastrzega sobie prawo do zwrócenia się do KLIENTA o potwierdzenie, za pomocą wszelkich stosownych środków, jego tożsamości, kwalifikowalności i dostarczonych informacji.

5. Polecenia

Artykuł 5.1 Charakterystyka produktu

VENDEUR dokłada wszelkich starań, aby jak najczystszo przedstawić główne cechy PRODUITS (na arkuszach informacyjnych dostępnych na STRONIE) oraz obowiązkowe informacje, które klient musi otrzymać zgodnie z obowiązującym prawem (w niniejszym Regulaminie). Klient zobowiązuje się do uważnego zapoznania się z tymi informacjami przed złożeniem zamówienia na STRONIE. VENDEUR zastrzega sobie prawo do zmiany wyboru PRODUITS dostępnych na STRONIE, w szczególności w zależności od ograniczeń związanych z jej dostawcami. O ile nie zaznaczono inaczej na STRONIE, wszystkie PRODUITS sprzedawane przez VENDEUR są nowe i zgodne z obowiązującym prawodawstwem europejskim i obowiązującymi normami we Francji.

5.2. Procedura zamawiania

Zamówienia PRODUITS są składane bezpośrednio na STRONIE. Aby złożyć zamówienie, klient musi wykonać czynności opisane poniżej (należy jednak pamiętać, że w zależności od strony startowej KLIENTA, kroki mogą się nieznacznie różnić).

5.2.1. Wybór PRODUITS i opcje zakupu

Klient będzie musiał wybrać PRODUIT(-y) według własnego wyboru, klikając na dany produkt(-y) i wybierając żądane właściwości i ilości. Po wybraniu PRODUIT PRODUIT jest umieszczany w koszyku KLIENTA. Ten ostatni może następnie dodać do swojego koszyka tyle PRODUITS, ile chce.

5.2.2. Zamówienia

Po wybraniu i umieszczeniu PRODUITS w koszyku klient musi kliknąć na koszyk i sprawdzić, czy treść ich zamówienia jest poprawna. Jeśli klient jeszcze tego nie zrobił, zostanie poproszony o identyfikację lub zarejestrowanie się. Po zatwierdzeniu zawartości koszyka przez KLIENTA i określeniu/zarejestrowaniu zostanie automatycznie wypełniony formularz online, podsumowujący cenę, obowiązujące podatki oraz, w stosownych przypadkach, koszty dostawy. Klient jest proszony o sprawdzenie treści zamówienia (w tym ilości, cech i referencji zamówionego PRODUITS, adresu rozliczeniowego, metody płatności i ceny) przed zatwierdzeniem jego zawartości. Klient może następnie przystąpić do zapłaty za PRODUITS zgodnie z instrukcjami na stronie i podać wszystkie informacje niezbędne do rozliczeń i LIVRAISON PRODUITS. W przypadku PRODUITS, dla których dostępne są opcje, te konkretne odwołania są wyświetlane po wybraniu odpowiednich opcji. Wcześniejsze zamówienia muszą zawierać wszystkie informacje niezbędne do prawidłowego przetworzenia zamówienia. Klient musi również wskazać wybraną metodę dostawy.

5.2.3. Potwierdzenie

Po wykonaniu wszystkich opisanych powyżej kroków na stronie pojawi się strona z potwierdzeniem otrzymania zamówienia klienta. Kopia potwierdzenia zamówienia jest automatycznie wysyłana do KLIENTA za pośrednictwem poczty elektronicznej, pod warunkiem, że adres e-mail podany za pośrednictwem formularza rejestracyjnego jest poprawny. VENDEUR nie wysyła żadnych potwierdzeń zamówień pocztą lub faksem.

5.2.4. Rozliczenia

Podczas procesu zamawiania KLIENT będzie musiał wprowadzić informacje niezbędne do rozliczenia (znak wskaże wymagane pola do wypełnienia, aby zamówienie KLIENTA zostało przetworzone przez VENDEUR). W szczególności klient musi jasno podać wszystkie informacje dotyczące LIVRAISON, w szczególności dokładny adres LIVRAISON, jak również ewentualny kod dostępu do adresu LIVRAISON. Klient będzie musiał określić wybraną metodę płatności. Ani zamówienie, które klient składa online, ani potwierdzenie zamówienia, które VENDEUR wysyła do KLIENTA za pośrednictwem poczty elektronicznej, nie stanowi faktury. Niezależnie od użytego zamówienia lub metody płatności, klient otrzyma oryginalną fakturę w PRODUITS LIVRAISON, wewnątrz paczki.

5.3. Data zamówienia Data zamówienia jest datą, w której VENDEUR potwierdza otrzymanie zamówienia online. Terminy wskazane na STRONIE nie zaczynają obowiązywać do tego dnia.

5.4. Cena

Dla wszystkich PRODUITS, KLIENT znajdzie na stronie ceny podane w euro wszystkie podatki wliczone, jak również obowiązujące koszty dostawy (w zależności od wagi paczki, z wyłączeniem opakowania i prezentów, adres LIVRAISON i przewoźnika lub wybranego środka transportu). Ceny zawierają podatek od wartości dodanej (VAT), w szczególności według stawki obowiązującej w dniu zamówienia. Każda zmiana obowiązującej stawki może mieć wpływ na cenę PRODUITS od daty wejścia w życie nowej stawki. Obowiązująca stawka VAT jest wyrażona jako procent wartości sprzedanego PRODUIT. Ceny dla dostawców VENDEUR mogą ulec zmianie. W rezultacie ceny podane na stronie mogą ulec zmianie. Można je również zmienić w przypadku ofert lub sprzedaży specjalnej. Podane ceny są prawidłowe, chyba że popełni się błąd brutto. Obowiązującą ceną jest cena wyświetlana na STRONIE w dniu złożenia zamówienia przez KLIENTA.

5.5. DOSTĘPNOŚĆ PRODUKTU

W zależności od danej PRODUIT, VENDEUR stosuje zarządzanie zapasami "rozciągnięty przepływ". W związku z tym, w zależności od przypadku, dostępność PRODUITS zależy od zapasów VENDEUR. VENDEUR zobowiązuje się do honorowania otrzymanych zamówień pod warunkiem, że PRODUITS są dostępne. Niedostępność PRODUIT jest co do zasady wskazana na danej stronie produktu. Klienci mogą również zostać poinformowani o zarybieniu PRODUIT przez VENDEUR. W każdym przypadku, jeśli niedostępność nie została wskazana w momencie realizacji zamówienia, VENDEUR zobowiązuje się niezwłocznie poinformować klienta, jeśli PRODUIT jest niedostępny. VENDEUR może, na wniosek klienta: Albo zaoferować wysyłkę wszystkich PRODUITS w tym samym czasie, gdy tylko nieskładkowe PRODUITS są ponownie dostępne, lub przystąpić do częściowej wysyłki PRODUITS dostępnej na początku, a następnie wysyłki pozostałej części zamówienia, gdy inne PRODUITS są dostępne. Albo oferują alternatywne PRODUIT równoważnej jakości i ceny, akceptowane przez klienta.

Klient, w przypadku niedostępności, może, z własnej strony, anulować swoje zamówienie w całości lub tylko niedostępne produkty.

Jeśli KLIENT zdecyduje się anulować niedostępne produkty swojego zamówienia, otrzyma zwrot wszystkich kwot zapłaconych za niedostępne PRODUITS, a także ułamek odpowiedniej ceny transportowej.

Może również podjąć decyzję o anulowaniu całego zamówienia. Całkowita kwota jego zamówienia, w tym koszty dostawy, zostanie zwrócona, niezwłocznie i nie później niż 14 dni od płatności po jego wniosku o anulowanie zamówienia. W przypadku umowy o wysyłce dzielonej klient nie uiszcza żadnych dodatkowych opłat.

5.6 Informacje o produkcie

Meble i oprawy z brązu są ręcznie robione w Egipcie przez rzemieślników. Rzeźby z brązu, kutego żelaza salony ogrodowe i kute akcesoria żelaza, odlewy, terakotowe posągi wojowników Xi'an, ceramiki i porcelany w Chinach, nasze lampy, żyrandole, latarnie, Tiffany-oprawy stylu są wykonane w Chinach, wszystkie nasze przedmioty są nowe. Brązy nie są podpisane i są reprodukcjami. Wymiary są podane jako wskazanie, drewno, namiot imprezowy i marmur są naturalne elementy mogą mieć nieco inny odcień lub wzory. Każdy mebel wykonany ręcznie, często to, co można nazwać wadami z przemysłowego punktu widzenia, jest dowodem na pracę rzemieślniczą, nasze przedmioty są reprodukcjami antyków ślady zużycia są dobrowolne, aby mieć autentyczny wygląd, mogą według producentów być nieco inne w odcieniu lub kolorze drewna, mają dodatkowe ozdoby i odwrotnie, a także szczegóły w odniesieniu do prezentacji zdjęć , ale jakość i kształt pozostają takie same. Wszystkie przedmioty są przeznaczone do użytku prywatnego i nie są przeznaczone do użytku komercyjnego. Wszystkie produkty, o ile nie podano inaczej, są przeznaczone do stosowania w pomieszczeniach zamkniętych i nie są narażone na działanie na zewnątrz lub przy złej pogodzie.

6. Prawo do cofania

Warunki prawa do odstąpienia od umowy są zawarte w "polityce wycofania", polityce dostępnej w dodatku 1 do tych zasad i dostępnej na dole każdej strony WITRYNY za pośrednictwem hiperłącza.

7. Płatności

7.1. Sposoby płatności

Klient może zapłacić swoje PRODUITS online na stronie zgodnie ze środkami oferowanymi przez VENDEUR. Klient zapewnia VENDEUR, że posiada wszystkie niezbędne zezwolenia na korzystanie z wybranych środków płatniczych. VENDEUR podejmie wszelkie niezbędne środki w celu zapewnienia bezpieczeństwa i poufności danych przesyłanych online w ramach płatności online na STRONIE. W związku z tym określono, że wszystkie informacje dotyczące płatności podane na STRONIE są przekazywane do banku SITE i nie są przetwarzane na STRONIE.

7.2. Data płatności

W przypadku pojedynczej płatności kartą kredytową, konto KLIENTA zostanie obciążone zaraz po złożeniu zamówienia PRODUKTOWEGO na STRONIE. W przypadku częściowego LIVRAISON, całkowita kwota zostanie pobrana z konta klienta, opłata za dostawę będzie bezpłatna dla następujących paczek. Jeśli Klient zdecyduje się anulować zamówienie na niedostępne PRODUITS, zwrot zostanie dokonany zgodnie z ostatnim ustępem artykułu 5.5 niniejszego Regulaminu.

7.3. OPÓŹNIENIE LUB ODMOWA ZAPŁATY

Jeśli bank odmówi obciążenia kartą lub innymi środkami płatniczymi, klient będzie musiał skontaktować się z Obsługą Klienta VENDEUR w celu opłacenia zamówienia za pomocą innych ważnych środków płatniczych. W przypadku, gdy z jakiegokolwiek powodu sprzeciwu, odmowy lub w inny sposób przekazanie przepływu pieniędzy należnego przez KLIENTA okaże się niemożliwe, zamówienie zostanie anulowane, a sprzedaż automatycznie zakończona.

7.4 PŁATNOŚĆ JEDNORAZOWA

Płatności będą dokonywane kartą kredytową; będą one dokonywane za pośrednictwem bezpiecznego systemu Payplug Banque Populaire, który korzysta z protokołu SSL (Secure Socket Layer), dzięki czemu przesyłane informacje są szyfrowane przez oprogramowanie i żadna osoba trzecia nie może o tym przeczytać podczas transportu w sieci.

8. Dowód i archiwum

Każda umowa z KLIENTEM odpowiadająca zamówieniu powyżej 120 euro TTC zostanie zarchiwizowana przez VENDEUR przez okres dziesięciu (10) lat zgodnie z artykułem L. 231-1 Kodeksu Konsumenckiego. VENDEUR zgadza się na archiwizowanie tych informacji w celu śledzenia transakcji i sporządzenia kopii umowy na wniosek klienta. W przypadku sporu VENDEUR będzie miał możliwość udowodnienia, że jego elektroniczny system śledzenia jest niezawodny i że gwarantuje integralność transakcji.

9. Przeniesienie własności

VENDEUR pozostaje właścicielem PRODUITS dostarczonych do momentu ich pełnej zapłaty przez KLIENTA. Powyższe postanowienia nie stanowią przeszkody dla przeniesienia na KLIENTA, w momencie otrzymania przez klienta lub przez osobę trzecią wyznaczoną przez niego inną niż przewoźnik, ryzyka utraty lub uszkodzenia PRODUITS podlegającej rezerwie majątkowej, a także ryzyka szkody, które mogą spowodować.

10. Dostawy

Warunki PRODUKTU LIVRAISON są zawarte w "Polityce dostawy", o której mowa w dodatku 2, i dostępne na dole każdej strony WITRYNY za pośrednictwem hiperłącza.

11. Opakowania

PRODUITS będzie pakowany zgodnie z obowiązującymi normami transportowymi, aby zapewnić maksymalną ochronę PRODUITS podczas LIVRAISON. KLIENCI zobowiązują się spełniać te same standardy przy powrocie PRODUITS na warunkach określonych w dodatku 1 - Polityka wycofania. 7 / 

12. TRANSPORTY I ZAPEWNIENIA - Avaries

Wszystkie nasze przesyłki obejmują ubezpieczenie, w przypadku złamania, nasza firma zastępuje Cię lub zwraca uszkodzone przedmioty, w tym celu doprowadzamy do Twojej wiedzy obowiązujące przepisy:

Gdy konsument wejdzie w posiadanie nieruchomości, ryzyko utraty lub uszkodzenia zostaje przeniesione na konsumenta.

Dlatego ważne jest, aby:

- Nie podpisuj kuponu dostawy, dopóki nie sprawdzisz zawartości paczek i stanu towaru;
nie poddawaj się presji ze strony kierowców dostawczych, poświęć trochę czasu na zbadanie towaru.

- Konsument może zdecydować o powierzeniu dostawy przewoźnikowi innemu niż te, z których korzysta profesjonalista, ale w tym przypadku ryzyko utraty lub uszkodzenia mienia jest przenoszone przez sprzedawcę na wybranego przez konsumenta przewoźnika, gdy tylko konsument wszedł w posiadanie towaru.

Zdecydowanie zaleca się sprawdzenie stanu towaru przed kierowcą dostawy, ale że w każdym razie, klient ma prawo do wydania swoich roszczeń w przypadku braku kierowcy dostawy w celu uzyskania wsparcia dostarczonych towarów pogorszyła się, zgodnie z planowanymi warunkami realizacji artykułów L.133-3 kodeksu handlowego i artykułu L224-65 kodu konsumenta.

Artykuł L216-4
Wszelkie ryzyko utraty lub uszkodzenia mienia jest przenoszone na konsumenta w momencie, gdy konsument lub osoba trzecia przez niego wyznaczona, i inne niż przewoźnik proponowany przez profesjonalistę, fizycznie przejmuje w posiadanie tych towarów.

Artykuł L133-3

Otrzymanie przewożonych przedmiotów wygasza wszelkie powództwo przeciwko lokatorowi o odszkodowanie lub częściową stratę, jeżeli w ciągu trzech dni, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, które następuje po otrzymaniu tego paragonu, odbiorca nie powiadomił o uzasadnionym proteście, w drodze aktu pozasądowego lub zleconym listem, jego uzasadnionego protestu. Jeżeli w powyższym terminie zostanie złożony wniosek o fachową wiedzę zgodnie z sekcją L. 133-4, wniosek ten jest wart protestu bez konieczności kontynuowania postępowania zgodnie z akapitem pierwszym. Wszystkie sprzeczne postanowienia są nieważne. Ten ostatni przepis nie ma zastosowania do transportu międzynarodowego.

Artykuł L224-65
Jeżeli konsument osobiście odbiera transport przewożonych towarów, a valet nie uzasadnia możliwości faktycznego sprawdzenia ich dobrego stanu, czas wymieniony w artykule L. 133-3 kodeksu handlowego, który wygaśnie wszelkie działania przeciwko valet, zostaje wydłużony do dziesięciu dni.

W przypadku złamania

Najlepiej zostawić zepsuty towar przewoźnikowi i utrzymać wszystko w dobrym stanie. Ale rozważ odrzucone zestawy, przykład: otrzymasz cokość i komodę, marmur kredensu jest uszkodzony, możesz zachować cokestał, zostawić komodę i marmur dla kuriera, nie trzymaj komody, zrób to samo, jeśli jest to inny zestaw (np. stół ze szklanką).
Wymienimy zepsuty towar po otrzymaniu zwrotu lub zwrócimy je i odpowiednie koszty transportu. 

13. Odpowiedzialność

VENDEUR nie może być w żadnym wypadku utrzymywana w przypadku niewykonania lub niespłacenia zobowiązań umownych, które można przypisać KLIENTOWI, w szczególności w przypadku przejęcia zamówienia. VENDEUR nie może być pociągnięty do odpowiedzialności lub uznany za nieobjęty tym przypadkiem za jakiekolwiek opóźnienie lub niewykonanie, jeżeli przyczyna opóźnienia lub niewykonania jest związana ze sprawą siły wyższej, zgodnie z definicją zawartą w orzecznictwie sądów i sądów francuskich. Ponadto określono, że VENDEUR nie kontroluje stron internetowych, które są bezpośrednio lub pośrednio powiązane ze Stroną. W związku z tym nie ponosi odpowiedzialności za informacje tam opublikowane. Linki do stron internetowych osób trzecich są udostępniane wyłącznie jako wskazówka i nie ma żadnych gwarancji co do ich treści.

14. Zasad

VENDEUR gromadzi dane osobowe swoich klientów na STRONIE, w tym za pośrednictwem plików cookie. KLIENCI mogą wyłączyć pliki cookie, postępując zgodnie z instrukcjami dostarczonymi przez ich przeglądarkę. Dane zebrane przez VENDEUR są wykorzystywane do przetwarzania zamówień złożonych na STRONIE, zarządzania kontem KLIENTA, analizowania zamówień oraz, jeśli klient wybrał tę opcję, wysyłania listów perspektywujących handlowych, biuletynów, ofert promocyjnych i/lub informacji o sprzedaży specjalnej, chyba że KLIENT nie chce już otrzymywać takich wiadomości od VENDEUR. Dane KLIENTA są poufne przez VENDEUR zgodnie z jego oświadczeniem do CNIL, do celów umowy, jej wykonania i zgodnie z prawem.

Klienci mogą zrezygnować w dowolnym momencie, uzyskując dostęp do swojego konta lub klikając hiperłącze podane w tym celu na dole, które każda oferta otrzymała pocztą e-mail. Dane mogą być udostępniane, w całości lub w części, dostawcom usług VENDEUR zaangażowanym w proces zamawiania. W celach komercyjnych VENDEUR może przekazać swoim partnerom handlowym nazwiska i dane kontaktowe swoich KLIENTÓW, pod warunkiem że wyrazili oni uprzednią zgodę podczas rejestracji na STRONIE. VENDEUR zapyta klientów, czy chcą, aby ich dane osobowe zostały ujawnione. KLIENCI będą mogli zmienić zdanie w dowolnym momencie na STRONIE lub kontaktując się z VENDEUR. VENDEUR może również zapytać swoich klientów, czy chcą otrzymywać oferty handlowe od swoich partnerów. Zgodnie z ustawą 78-17 z dnia 6 stycznia 1978 r. dotyczącą informatyzacji plików i wolności, KLIENT korzysta z prawa dostępu, sprostowania, sprzeciwu (z uzasadnionych powodów) i usunięcia swoich danych osobowych. Może skorzystać z tego prawa, wysyłając e-mail na adres: service.clients@htdeco.fr albo wysyłając list do SAR TOUFAU - ZA Champ au Roi - 70.000 Vaivre i Montoille - Francja. Określono, że klient musi być w stanie uzasadnić swoją tożsamość poprzez skanowanie dowodu tożsamości lub wysłanie VENDEUR kserokopii jego dowodu tożsamości.

Klient ma możliwość zarejestrowania się na liście sprzeciwu wobec płótna telefonicznego na stronie www.bloctel.gouv.fr .

Aby uzyskać więcej informacji

15. Roszczeń

VENDEUR zapewnia klientowi "Obsługę Telefoniczną Klienta" pod numerem 0962526554 (nie dopłaty). Wszelkie pisemne reklamację klienta należy przekazywać na adres: SAR TOUFAU - ZA Champ au Roi - 70.000 Vaivre i Montoille - France.La internetowa platforma rozliczeniowa Spory Komisji Europejskiej może również pomóc, zwłaszcza w przypadku zakupów transgranicznych.

„Zgodnie z art. L. 612-1 Kodeksu konsumenckiego możesz bezpłatnie skorzystać z usługi mediacji CM2C, za którą odpowiadamy:

Aby wejść do CM2C, masz 3 sposoby przesłania pliku:

Korzystając z ich usług online w witrynie, wypełniasz formularz wniosku, w miarę możliwości dołączając dokumenty uzupełniające do pliku. Pocztą na adres: CM2C - 14 rue Saint Jean 75017 Paryż - Francja - Pocztą na adres: cm2c@cm2c.net - https://cm2c.net/

16. Własność intelektualna

Wszystkie elementy wizualne i dźwiękowe site, w tym zastosowana technologia, są chronione

prawa autorskiego, znaku towarowego i/lub patentowego. Elementy te są wyłączną własnością VENDEUR. Każdy, kto publikuje stronę internetową i chce utworzyć bezpośrednie hiperłącze do witryny, musi poprosić o zgodę VENDEUR na piśmie. Niniejsze upoważnienie vendeur nie zostanie udzielone ostatecznie. Ten link powinien zostać usunięty na żądanie VENDEUR. Hiperłącza do witryny, które używają technik, takich jak kadrowanie lub łączenie w wierszu, są surowo zabronione.

Royaldecorations i Htdeco są znakami towarowymi firmy INPI firmy Sarl Toufau.

Nasze witryny i ich zawartość są chronione prawami autorskimi

Możesz sprawdzić te depozyty:

http://www.copyrightfrance.com/certificat-depot-copyright-france-U53A1E2.htm

http://www.copyrightfrance.com/certificat-depot-copyright-france-5RR31B6.htm

17. Ważność Regulaminu

Wszelkie zmiany obowiązujących przepisów prawa lub decyzji właściwego sądu unieważniające jedną lub więcej klauzul niniejszych Warunków nie mogą mieć wpływu na ważność niniejszych Warunków. Taka zmiana lub decyzja w żaden sposób nie upoważnia klientów do ignorowania niniejszych Warunków. Wszystkie warunki, które nie zostały wyraźnie tutaj uwzględnione, będą regulowane zgodnie z wykorzystaniem sektora detalicznego dla przedsiębiorstw z siedzibą we Francji.

18. Zmiana warunków

Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do wszystkich zakupów online dokonanych na STRONIE, o ile strona jest dostępna online. Regulamin jest dokładnie opatrzony datą i może zostać zmieniony i zaktualizowany przez VENDEUR w dowolnym momencie. Obowiązujące warunki są obowiązujące w momencie realizacji zamówienia. Zmiany w Regulaminie nie będą miały zastosowania do PRODUITS już zakupionych.

19. Jurysdykcja i obowiązujące prawo

Niniejsze Ogólne Warunki i stosunki między KLIENTEM a VENDEUR podlegają prawu francuskiemu.

W przypadku sporu jurysdykcję będą miały wyłącznie sądy francuskie.

Jednak przed odwołaniem się do sędziego arbitrażowego lub stanowego, negocjacje w duchu lojalności i dobrej wiary będą preferowane w celu osiągnięcia polubownego porozumienia w przypadku jakiegokolwiek konfliktu związanego z niniejszą umową, w tym jej ważności.

Strona, która chce wdrożyć proces negocjacji, będzie musiała poinformować drugą stronę w zalecanym piśmie z potwierdzeniem elementów sporu. Jeżeli po upływie piętnastu (15) dni strony nie będą mogły dojść do porozumienia, spór zostanie skierowany do właściwego sądu wyznaczonego poniżej.

W trakcie całego procesu negocjacji i do czasu jego zakończenia strony zabraniają sobie podejmowania jakichkolwiek działań prawnych przeciwko sobie nawzajem oraz konfliktu, który jest przedmiotem negocjacji. W drodze wyjątku strony mogą skierować sprawę do sądu sędziów lub zwrócić się o wydanie nakazu na wniosek. Ewentualne działanie przed sądem sędziów lub wykonanie procedury na wniosek nie skutkuje ze strony stron zrzeczeniem się klauzuli porozumienia polubownego, chyba że wyraźnie się sprzeciwi.

20. Informacje o produkcie

Meble i oprawy z brązu są ręcznie robione w Egipcie przez rzemieślników. Rzeźby z brązu, kute salony ogrodowe z kutego żelaza i akcesoria z kutego żelaza, odlewy, terakotowe posągi wojowników Xi'an, meble w stylu lotnika, ceramika i porcelana w Chinach, nasze lampy, żyrandole, latarnie uliczne, oprawy w stylu Tiffany'ego są wykonane w Chinach, wszystkie nasze przedmioty są nowe. Brązy nie są podpisane i są reprodukcjami. Wymiary są podane jako wskazówka, nasze ręcznie robione przedmioty mogą mieć różne wymiary do 10% mniej więcej, kolory, wzory, dodatkowe ozdoby i odwrotnie. Wysokość siedziska może się nieznacznie różnić między siedzeniem tego samego modelu w zależności od wyściółki, elastycznego materiału, zmiany wysokości siedziska danej osoby. Drewno, markizy i marmury będące naturalnymi elementami mogą mieć nieco inny odcień lub wzory. Dodatkowe elementy, takie jak ręce biurowe, mogą mieć inne kolory niż prezentowane. Jeśli potrzebujesz określonego rozmiaru lub chcesz mieć informacje na temat obiektu, najlepiej skontaktować się z nami wcześniej. Waga jest pokazana opakowanie wliczone, aby znać wagę samego produktu, odliczyć około 15% wskazanej wagi.

21. Gwarancja prawna

    Działając jako gwarancja prawna zgodności, konsument:

  -korzyści z dwuletniego okresu od emisji nieruchomości do działania;

  -może wybrać między naprawą lub wymianą nieruchomości, z zastrzeżeniem warunków kosztów przewidzianych w art.

  -jest zwolniony z obowiązku zgłaszania dowodów na to, że obiekt nie zastosował się do przepisów w ciągu sześciu miesięcy od dnia wygłoszenia mienia. Okres ten jest zwiększony do 24 miesięcy od 18 marca 2016 r., z wyjątkiem towarów używanych.

  Gwarancja prawna zgodności ma zastosowanie niezależnie od ewentualnej gwarancji handlowej. Wreszcie przypomina, że konsument może podjąć decyzję o wdrożeniu gwarancji na ukryte wady rzeczy sprzedanej w rozumieniu art.

    Nasza gwarancja handlowa wynosi dwa lata.

 

Możesz skontaktować się z serwisem posprzedażowym pod tymi informacjami: SARL TOUFAU - Dyrektor zarządzający: Marc Andréoli ZA Champ to King 70000 Vaivre i Montoille - FRANCE- Tel: 09.62.52.65.54 Faks: 09.72.61.88.15 toufau@wanadoo.fr

DODATEK 1

POLITYKA COFANIA

Zasada cofania

Klient ma co do zasady prawo do zwrotu PRODUIT VENDEUR lub osobie wyznaczonej przez nią bez nadmiernej zwłoki, a najpóźniej w ciągu czternastu (14) dni od ujawnienia swojej decyzji o wycofaniu się, chyba że VENDEUR zamierza odzyskać PRODUIT.

Okres karencji Okres karencji upływa czternaście (14) dni kalendarzowych od dnia, w którym KLIENT lub osoba trzecia inna niż przewoźnik i wyznaczona przez KLIENTA fizycznie wchodzi w posiadanie PRODUIT.

Jeżeli zamówienie KLIENTA obejmuje kilka PRODUITS i jeśli te PRODUITS są dostarczane oddzielnie, okres wycofania wygasa czternaście (14) dni po dniu, w którym klient lub osoba trzecia inna niż przewoźnik i wyznaczona przez KLIENTA fizycznie wchodzi w posiadanie ostatniego PRODUIT.

Powiadomienie o prawie odstąpienia Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, klient musi powiadomić o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia na adres: SAR TOUFAU - ZA Champ au Roi - 70.000 Vaivre i Montoille - Francja lub service.clients@htdeco.fr.

Może również skorzystać z poniższego formularza:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FORMULARZ WYCOFANIA

Do uwagi SARL TOUFAU, ZA Champ au roi, 70000 Vaivre i Montoille, Francja

 

Numer telefonu VENDEUR:  09.62.52.65.54

SPRZEDAM NUMER FAKSU: 03.55.03.56.45

Adres e-mail VENDEUR: service.clients@htdeco.fr

Niniejszym powiadamiam Cię o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży PRODUIT poniżej:

Nr produktu

Numer zamówienia zakupu:

- Zamówione [A.S.a.]/otrzymane na

Zastosowana metoda płatności:

- Nazwa KLIENTA oraz, w razie potrzeby, odbiorca zamówienia:

- Adres KLIENTA:

- Adres dostawy:

- Podpis klienta (z wyjątkiem przypadków transmisji e-mail)

- Data

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aby termin odstąpienia od umowy został dotrzymany, KLIENT musi przedłożyć zawiadomienie dotyczące wykonania prawa do odstąpienia od umowy przed upływem okresu odstąpienia od umowy.

Skutki wycofania

W przypadku odstąpienia od umowy przez KLIENTA, VENDEUR zobowiązuje się do zwrotu wszystkich zapłaconych kwot, w tym kosztów dostawy bez nadmiernej zwłoki, a w każdym razie nie później niż czternastu (14) dni od dnia, w którym VENDEUR zostanie poinformowana o gotowości klienta do wycofania.

VENDEUR dokona zwrotu przy użyciu tych samych środków płatniczych, które klient wykorzystał do pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie wyrazi zgodę w inny sposób, w każdym przypadku zwrot ten nie spowoduje opłaty dla klienta.

VENDEUR może odroczyć zwrot do momentu otrzymania nieruchomości lub do czasu dostarczenia przez KLIENTA dowodu wysyłki nieruchomości, przy czym wybranym terminem jest data pierwszego z tych faktów.

Klient ponosi odpowiedzialność wyłącznie za amortyzację nieruchomości wynikającą z manipulacji innych niż te, które są niezbędne do ustalenia charakteru, cech i prawidłowego funkcjonowania tego PRODUIT. Innymi słowy, klient ma możliwość przetestowania PRODUIT, ale jego odpowiedzialność może zostać poniesiona, jeśli wykonuje manipulacje inne niż te, które są konieczne.

Warunki zwrotu

Klient musi, bez nadmiernej zwłoki, a w każdym razie najpóźniej czternaście (14) dni po zawiedeniu swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy, zwrócić nieruchomość, na adres: SARL TOUFAU - ZA Champ au Roi - 70.000 Vaivre i Montoille - Francja, to do klienta należy zwrot zamówienia, wybór przewoźnika, zgodnie z prawem koszty zwrotu są na koszt klienta.

Termin ten uznaje się za dotrzymany, jeżeli KLIENT zwróci nieruchomość przed upływem 14-dniowego okresu.

Zalecamy ponowną wysyłkę zamówionych przedmiotów w taki sam sposób, jak w przypadku dostawy, małe paczki mogą być zwrócone pocztą, na siedzenia i meble przez przewoźnika na paletach, wybór przewoźnika i zamówienie i przeprowadzkę oraz na koszt klienta.

Radzimy wykupić ubezpieczenie od przewoźnika, ponieważ w przypadku zwrotu i złamania paczki podczas zwrotu, paczka zostanie odrzucona i to do Ciebie należy ubieganie się o ubezpieczenie przewoźnika w przypadku zwrotu pieniędzy lub odszkodowania.

Jeżeli weryfikacja przesyłki nie mogła zostać przeprowadzona po otrzymaniu,Artykuł kodeksu handlu L 133 - 3, odbiór przewożonych przedmiotów gaśnie wszelkie powództwo przeciwko valet za szkody lub częściowe straty, jeśli w ciągu trzech dni, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, które następuje po tym paragonie, odbiorca nie powiadomił valet, w drodze pozasądowego czynu lub polecanego listu, jego uzasadniony protest. Jeżeli w powyższym terminie zostanie złożony wniosek o fachową wiedzę zgodnie z sekcją L. 133-4, wniosek ten jest wart protestu bez konieczności kontynuowania postępowania zgodnie z akapitem pierwszym. Wszystkie sprzeczne postanowienia są nieważne. Ten ostatni przepis nie ma zastosowania do transportu międzynarodowego.

Opłaty za zwrot

Klient będzie musiał pokryć bezpośrednie koszty zwrotu nieruchomości. Status zwróconego obiektu PRODUIT musi zostać zwrócony zgodnie z postanowieniami VENDEUR i zawierać wszystkie dostarczone akcesoria.

Małe paczki można zwrócić pocztą.

W przypadku mebli i siedzeń radzimy wysłać je przewoźnikiem, oto szacunkowe koszty dostawy dla metropolitalnej Francji na palecie:

Waga do 30 Kg...... 65 euro ttc

Waga do 40 Kg...... 85 euro ttc

Waga do 50 Kg...... 95 euro ttc

Waga do 60 Kg...... €105 ttc

Waga do 70 Kg...... €115 ttc

Waga do 80 Kg...... 125 euro ttc

Waga do 90 Kg...... 145 euro ttc

Waga do 100 Kg...... €155 ttc

Waga do 130 Kg...... €180 ttc

Waga do 160 kg...... €225 ttc

Waga do 190 kg...... €255 ttc

Waga do 250 Kg...... €340 ttc

Waga do 350 Kg...... 430 euro ttc

Waga do 500 Kg...... €700 ttc

Stawki te są szacunkowe dla osoby, która dokonuje wysyłki, mogą się różnić w zależności od działu wylotu i dostawy oraz wielkości, dla Korsyki - 50% w tych cenach.

Opakowania

PRODUITS są pakowane zgodnie z obowiązującymi normami transportowymi, aby zapewnić maksymalną ochronę PRODUITS podczas LIVRAISON. KLIENCI muszą spełniać te same standardy podczas zwracania PRODUITS. W związku z tym klient jest proszony o zwrot PRODUKTU, który nie jest odpowiedni do niego w oryginalnym opakowaniu i w dobrym stanie, odpowiednim do jego ponownego wprowadzania do obrotu.

Wyłączenia z prawa do odstąpienia od umowy

Prawo do odstąpienia od umowy jest wyłączone w następujących założeniach:

  • Dostawa towarów lub świadczenie usług, których cena zależy od wahań na rynku finansowym
  • Dostawa towarów wykonanych zgodnie ze specyfikacjami KLIENTA lub wyraźnie dostosowanych
  • Dostarczanie towarów, które mogą ulec pogorszeniu lub zniknąć
  • Dostarczanie zapieczętowanych nagrań audio lub wideo lub oprogramowania, które zostały rozpieczętowane po dostarczeniu
  • Gazeta, czasopisma, czasopisma (z wyjątkiem umowy abonamentowej)
  • Świadczenie usług zakwaterowania niemieszkalnych, przewóz towarów, wynajem samochodów, usługi gastronomiczne lub rekreacyjne, jeżeli oferta przewiduje określoną datę lub okres realizacji Dostawa towarów, które ze swej natury są nierozerwalnie mieszane z innymi przedmiotami
  • Dostawy zapieczętowanych towarów, które nie mogą zostać zwrócone ze względów zdrowotnych lub higienicznych i zostały rozpieczętowane przez KLIENTA po
  • dostawa napojów alkoholowych, których cena została uzgodniona w momencie zawarcia umowy sprzedaży, których dostawa może nastąpić dopiero po 30 dniach i których rzeczywista wartość zależy od wahań na rynku pozostających poza kontrolą VENDEUR
  • Dostarczanie treści cyfrowych niezdematerializowanych, jeżeli realizacja rozpoczęła się za wyraźną uprzednią zgodą konsumenta, który również przyznał, że w ten sposób straci prawo do wycofania umów zawartych na aukcji publicznej

Przytoczone warunki wycofania są rozumiane dla krajów wspólnoty europejskiej. Zwroty dla krajów spoza wspólnoty europejskiej są dokonywane w ramach incoterm DDP, który jest odpowiedzialny za klienta. Zwroty dokonane nie spełniają tego incoterm będzie mieć odpowiednie kwoty odliczone od refundacji.

DODATEK 2

ZASADY DOSTAWY

Strefa dostawy Proponowane PRODUITS mogą być dostarczane wyłącznie na TERRITOIRE. Nie jest możliwe zamówienie na adres dostawy znajdujący się poza tym TERYTORIUM.

PRODUITS są wysyłane do (do) adresu dostawy, który klient będzie wskazał podczas procesu zamawiania. Stawki za dostawę są dla dostawy dostępne przez przewoźnika, un accessible street (wąska ulica, zakaz ruchu itp.), który wymaga dopłaty, lub niemożliwe dostawy, która wymaga zwrotu tego faktu zostanie obciążony klientem, bez uprzedniej umowy, to do klienta, aby powiadomić nas przed zamówieniem, jeśli odbiór jest trudne lub niedostępne. Dostawy można usłyszeć przy drzwiach domu i na dole budynku. Kierowcy dostaw nie są zobowiązani do instalowania lub ponownego montażu mebli. Czasami sterownik może być na tyle uprzejmy, aby udzielić Ci pomocy, ale radzimy udzielić pomocy, jeśli nie możesz zainstalować go samodzielnie lub jeśli jest szczególnie duży. Czasami jest możliwe, według agencji Geodis dostarczyć na górze, jest to płatna usługa. Nie zawsze jest możliwe dokonanie dostawy wewnątrz domu, każda agencja ma swoją politykę dostawy. Dlatego konieczne jest, aby skontaktować się z nami telefonicznie lub e-mailem przed złożeniem zamówienia i zapytać o geodis przewoźnika, tylko przewoźnik jest w stanie sporządzić ofertę i powiedzieć wykonalność, każda dostawa jest inna, piętro, klatka schodowa, ulica, waga ...

Czas wysyłki

Terminy przygotowania zamówienia, a następnie spoczynek faktury, przed wysyłką PRODUITS w magazynie są wymienione na stronie. Terminy te definiuje się jako weekendy lub święta. Wiadomość e-mail zostanie automatycznie wysłana do KLIENTA w momencie wysyłki PRODUITS, pod warunkiem, że adres e-mail w formularzu rejestracyjnym jest poprawny.

Opóźnienia - koszty dostawy

Podczas procesu zamawiania VENDEUR informuje klienta o możliwych terminach wysyłki i formułach zakupionych PRODUITS.

Koszty wysyłki są obliczane na podstawie sposobu dostawy. Kwota tych kosztów będzie wymagalna przez KLIENTA oprócz ceny zakupionego PRODUITS.

Szczegóły dotyczące czasu dostawy i opłat są szczegółowo opisane na stronie.

Przesyłki ze wspólnoty europejskiej są wysyłane zgodnie z warunkami incoterm DAP.

Warunki LIVRAISON

Pakiet zostanie przekazany klientowi do podpisu i po okazaniu doodmówy.

W przypadku nieobecności klientowi zostanie pozostawione zawiadomienie o przejściu, aby umożliwić mu skontaktowanie się z agencją dostaw.

PROBLEMY LIVRAISON

Klient jest informowany o terminie dostawy ustalonym w momencie wyboru przewoźnika, na końcu procesu składania zamówienia online, przed potwierdzeniem zamówienia.

Określono, że dostawy będą dokonywane maksymalnie w ciągu trzydziestu (30) dni. W przeciwnym razie KLIENT musi nakazać VENDEUR dostarczenie w rozsądnym terminie, a jeśli nie zostanie dostarczony w tym terminie, będzie mógł rozwiązać umowę.

VENDEUR zwróci klientowi, bez nadmiernej zwłoki od otrzymania listu o rozwiązaniu umowy, całkowitą kwotę zapłaconą za PRODUITS, podatki i koszty dostawy, przy użyciu tej samej metody płatności, którą klient użył do zakupu PRODUITS.

VENDEUR jest odpowiedzialny do czasu dostarczenia produktu klientowi. Przypomina się, że KLIENT ma trzy (3) dni na powiadomienie przewoźnika o częściowym uszkodzeniu lub stratach zaobserwowanych podczas dostawy. Zasilany przez TCPDF (www.tcpdf.org) 15/15

Prawnych:

SARL TOUFAU - Dyrektor zarządzający: Marc Andréoli

ZA Mistrz au roi

700 000 Vaivre i Montoille

Francja

tel.: 09-62-52-65-54

Faks: 03-84-96-05-75

toufau@wanadoo.fr

Sarl z kapitałem 6000 euro -RCS Vesoul Gray 479704603 - Numer zarządczy: 2004 B 212 - Syrena: 4797046030014 kod EPA: 519 B - Numer VAT: FR 93479704603

Strony internetowe Sarl Toufau są hostowane przez: OVH - SAS o kapitale 10.000.000 RCS Roubaix - Tourcoing 424 761 41 9 419 Kod APE 6202A - VAT: FR 22 424 761 419 - Siedziba: 2 rue Kellermann 59100 Roubaix - Francja. Więcej informacji: http://www.ovh.com


Meble i dekoracje - lampy Tiffany, barokowe krzesła i fotele, barokowe lustra

HTDeco jest specjalistą w Meble w stylu art deco, Barokowe krzesła i fotele, Lampy Tiffany, rzeźby z brązu i Lustra barokowe. Wyjątkowe elementy sublimujące Twoje wnętrze.

Dowiedz się więcej