VŠEOBECNÉ PRODEJNÍ PODMÍNKY

Deutsch (Něm.)Tyto obchodní podmínky (dále jen "Všeobecné podmínky") se vztahují na jakýkoli nákup provedený uživatelem/jednotlivcem ("KLIENT") na webových stránkách; < htdeco.fr>, < htdeco.co.uk> < htdeco-ebay.fr>, < htdeco-ebay.fr>, htdeco.es>, < htdeco.de>, < htdeco.it>, SARL TOUFAU , SARL zapsaný v obchodním rejstříku a společností VESOUL pod číslem 479704603, se sídlem SARL TOUFAU - ZA Champ au Roi - 70,000 Vaivre et Montoille - Francie , Francie Tel: 0962526554, Fax: 0384960575, e-mail: service.clients@htdeco.fr (dále jen "VENDEUR"). DŮLEŽITÉ Každá objednávka uvedená na stránkách nutně znamená plné přijetí klienta těchto obchodních podmínek.

1. Definice

Následující pojmy mají v těchto Všeobecných podmínkách následující význam: "KLIENT": odkazuje na spoluhotéra VENDEUR, který zaručuje, že bude mít status spotřebitele definovaný francouzským právem a judikaturou. Jako takový je výslovně zamýšleno, že tento KLIENT bude jednat mimo jakoukoli běžnou nebo obchodní činnost. "LIVRAISON": odkazuje na první prezentaci PRODUITS objednaných KLIENTEM na dodací adrese uvedené v době objednávky. "PRODUITS": označuje všechny produkty dostupné na stránkách. "TERRITOIRE": označuje Metropolitní FRANCII, včetně Korsiky (kromě DOM/TOM).

2. Objekt

Tyto Všeobecné podmínky upravují prodej PRODUITS společností VENDEUR svým klientům. KLIENT je jasně informován a uznává, že STRÁNKY JSOU zaměřeny na spotřebitele a že odborníci by se měli obrátit na obchodní službu VENDEUR, aby mohli využívat samostatné smluvní podmínky. 

3. PŘIJETÍ VŠEOBECNÝCH PODMÍNEK

KLIENT se zavazuje pečlivě si přečíst tyto Obchodní podmínky a přijmout je, než přistoupí k zaplacení objednávky PRODUITS umístěné na stránkách. Tyto obchodní podmínky jsou uvedeny v dolní části každé stránky stránky prostřednictvím odkazu a musí být konzultovány před objednáním. Klient je vyzván, aby si pečlivě přečetl, stáhl, vytiskl obchodní podmínky a uchovával si kopii. VENDEUR doporučuje klientovi, aby si přečetl Obchodní podmínky s každou novou objednávkou, nejnovější verzi těchto Podmínek, která se vztahuje na každou novou objednávku produktu. Kliknutím na první tlačítko pro umístění objednávky a poté na druhé potvrzení uvedené objednávky klient bere na vědomí, že si přečetl, porozuměl a přijal Obchodní podmínky bez omezení nebo podmínky.

4. OTEVŘENÍ ÚČTU - NÁKUP PRODUKTŮ NA WEBU

Za účelem nákupu PRODUIT, klient musí být nejméně 18 let a mají způsobilost k právním předpisům, nebo, pokud se jedná o nezletilé, musí být schopen odůvodnit souhlas svých právních zástupců. Klient bude požádán o poskytnutí identifikačních informací vyplněním formuláře, který je k dispozici na stránkách. Označení označuje požadovaná pole, která musí být vyplněna pro objednávku KLIENTa, která má být zpracována VENDEUR. Klient může zkontrolovat na webu stav své objednávky. Sledování doručování lze v případě potřeby provést pomocí online sledovacích nástrojů některých dopravců. Klient může také kontaktovat prodejní oddělení společnosti VENDEUR kdykoliv e-mailem, na adrese service.clients@htdeco.fr, aby získal informace o stavu jeho objednávky. Informace, které klient poskytne VENDEUR během objednávky, musí být úplné, přesné a aktuální. VENDEUR si vyhrazuje právo požádat KLIENTA o potvrzení, jakýmikoli vhodnými prostředky, jeho totožnost, způsobilost a poskytnuté informace.

5. Příkazy

Článek 5.1 Vlastnosti výrobku

VENDEUR se snaží co nejjasněji prezentovat hlavní charakteristiky PRODUITS (na informačních listech dostupných na STRÁNKÁCH) a povinné informace, které klient musí obdržet podle platných zákonů (v těchto podmínkách). Klient se zavazuje, že si tyto informace pečlivě přečte před objednáním na stránkách. VENDEUR si vyhrazuje právo upravit výběr PRODUITS, který je k dispozici na stránkách, zejména v závislosti na omezeních souvisejících s jeho dodavateli. Pokud není na stránkách výslovně uvedeno jinak, všechny PRODUITS prodávané společností VENDEUR jsou nové a splňují současné evropské právní předpisy a platné normy ve Francii.

5.2. Postup objednávání

Příkazy PRODUITS jsou umístěny přímo na STRÁNKÁCH. Pro objednávku musí klient postupovat podle níže popsaných kroků (upozorňujeme však, že v závislosti na úvodní stránce KLIENTA se kroky mohou mírně lišit).

5.2.1. Výběr PRODUITS a nákupních opcí

Klient bude muset vybrat PRODUIT (y) podle svého výběru kliknutím na příslušné produkty a výběrem požadovaných vlastností a množství. Po výběru PRODUIT je PRODUIT umístěn do klientského koše. Ten pak může přidat tolik PRODUITS do svého košíku, jak si přeje.

5.2.2. Objednávky

Jakmile jsou PRODUITS vybrány a umístěny do košíku, klient musí kliknout na košík a ověřit, zda je obsah jejich objednávky správný. Pokud tak klient dosud neučinil, bude požádán, aby se identifikoval nebo se zaregistroval. Jakmile klient ověří obsah košíku a určí/zaregistruje se, zobrazí se automaticky vyplněný online formulář shrnující cenu, příslušné daně a případně náklady na doručení. KLIENT je požádán, aby ověřil obsah své objednávky (včetně množství, vlastností a referencí objednaného PRODUITS, fakturační adresy, způsobu platby a ceny) před ověřením jejího obsahu. Klient pak může pokračovat v platbě za PRODUITS podle pokynů na webu a poskytnout veškeré informace potřebné pro fakturaci a LIVRAISON PRODUITS. Pro PRODUITS, pro které jsou k dispozici možnosti, se tyto specifické odkazy zobrazí, když byly vybrány správné možnosti. Minulé objednávky musí obsahovat všechny informace potřebné ke správnému zpracování objednávky. KLIENT musí také uvést zvolený způsob doručení.

5.2.3. Potvrzení

Po dokončení všech výše popsaných kroků se na stránce zobrazí stránka, která potvrdí přijetí objednávky KLIENTA. Kopie potvrzení objednávky je klientovi automaticky zaslána e-mailem za předpokladu, že e-mailová adresa poskytnutá prostřednictvím registračního formuláře je správná. VENDEUR nezasílá žádné potvrzení objednávek poštou nebo faxem.

5.2.4. Fakturace

Během objednávkového procesu bude klient muset zadat informace potřebné pro fakturaci (ve znaku budou uvedena požadovaná pole, která mají být vyplněna pro objednávku KLIENTA, která má být zpracována VENDEUR). Klient musí zejména jasně uvést veškeré informace týkající se LIVRAISONU, zejména přesnou adresu LIVRAISON, jakož i případný přístupový kód k adrese LIVRAISON. Klient pak bude muset zadat zvolený způsob platby. Ani objednávka, kterou klient stanoví online, ani potvrzení objednávky, kterou VENDEUR zašle klientovi e-mailem, nepředstavuje fakturu. Bez ohledu na použitý příkaz nebo způsob platby obdrží KLIENT původní fakturu na PRODUITS LIVRAISON uvnitř balíčku.

5.3. Datum objednávky Datum objednávky je datum, kdy VENDEUR potvrdí přijetí objednávky online. Termíny uvedené na webu začínají běžet až do tohoto data.

5.4. Cena

Pro všechny PRODUITS, klient najde na stránkách ceny zobrazené v eurech všechny daně v ceně, stejně jako příslušné náklady na doručení (v závislosti na hmotnosti balíčku, s výjimkou balení a dárků, adresa LIVRAISON a dopravce nebo způsob dopravy zvolené). Ceny zahrnují daň z přidané hodnoty (DPH) zejména ve výši platné k datu objednávky. Jakákoli změna platné sazby může ovlivnit cenu PRODUITS ode dne, kdy nová sazba vstoupí v platnost. Příslušná sazba DPH je vyjádřena jako procento z hodnoty prodaného PRODUIT. Ceny pro dodavatele VENDEUR se mohou změnit. V důsledku toho se ceny uvedené na stránkách mohou změnit. Mohou být také změněny v případě nabídek nebo speciálních prodejů. Uvedené ceny jsou platné, pokud nedojde k hrubé chybě. Příslušná cena je cena uvedená na WEBU v den, kdy je objednávka zadána klientem.

5.5. DOSTUPNOST PRODUKTU

V závislosti na příslušném PRODUIT, VENDEUR používá "protáhl tok" řízení zásob. Proto, v závislosti na případu, dostupnost PRODUITS závisí na zásobách VENDEUR. VENDEUR se zavazuje dostát obdržené objednávky za předpokladu, že jsou k dispozici PRODUITS. Nedostupnost PRODUIT je v zásadě uvedena na příslušné stránce výrobku. Klienti mohou být také informováni o doplnění zásob PRODUIT společností VENDEUR. V každém případě, pokud v době objednávky nebyla uvedena nedostupnost, VENDEUR se zavazuje neprodleně informovat KLIENTA, pokud produit není k dispozici. VENDEUR může na žádost KLIENTA: Buď nabídnout odeslání všech PRODUITS ve stejnou dobu, jakmile je k dispozici out-of-stock PRODUITS, nebo pokračovat v částečné přepravě PRODUITS, která je k dispozici nejprve, a poté odeslat zbytek objednávky, jakmile jsou k dispozici ostatní PRODUITS. Buď nabídněte alternativní PRODUIT ekvivalentní kvality a ceny, přijatou KLIENTEM.

Zákazník může v případě nedostupnosti svou objednávku zrušit v plné výši nebo pouze nedostupné produkty.

Pokud se klient rozhodne zrušit nedostupné produkty své objednávky, obdrží vrácení všech částek zaplacených za nedostupné PRODUITS, jakož i zlomek odpovídající ceny dopravy.

Může se také rozhodnout zrušit celou svou objednávku. Celková částka jeho objednávky, včetně nákladů na doručení, bude vrácena neprodleně a nejpozději do 14 dnů platby na základě jeho žádosti o zrušení objednávky. V případě smlouvy o rozdělené zásilce zákazník nehradí žádné další poplatky.

5.6 Informace o produktu

Bronzový nábytek a příslušenství jsou ručně vyráběny v Egyptě řemeslníky. Bronzové sochy, kované železné zahradní salony a kované železné doplňky, odlitky, terakotové sochy xi'anských válečníků, keramiky a porcelánu v Číně, naše lampy, lustry, sloupy veřejného osvětlení, svítidla ve stylu Tiffany jsou vyráběny v Číně, všechny naše položky jsou nové. Bronzy nejsou podepsány a jsou všechny reprodukce. Rozměry jsou uvedeny jako indikace, dřevo, markýza a mramor jsou přírodní prvky mohou mít mírně odlišný odstín nebo vzory. Každý kus nábytku, který je vyroben ručně, často to, co by se dalo nazvat vady z průmyslového hlediska, je důkazem řemeslné práce, naše předměty jsou reprodukce starožitností stopy opotřebení jsou dobrovolné, aby měly autentický vzhled, mohou se podle výrobců mírně lišit v odstínu nebo barvě dřeva, mají další ozdoby a naopak, stejně jako detaily ve vztahu k prezentaci fotografií , ale kvalita a tvar zůstávají stejné. Všechny položky jsou určeny pro soukromé použití a nejsou určeny pro komerční použití. Pokud není uvedeno jinak, jsou všechny výrobky určeny k použití uvnitř a není zaručeno, že budou vystaveny venku nebo za špatného počasí.

6. Právo na odvolání

Podmínky práva na odstoupení od smlouvy jsou uvedeny v "zásadách odvolání", což je politika dostupná v dodatku 1 a přístupná v dolní části každé stránky WEBU prostřednictvím hypertextového odkazu.

7. Platby

7.1. Způsoby platby

Klient může platit své PRODUITS on-line na webu podle prostředků nabízených VENDEUR. Klient ujišťuje VENDEUR, že má všechna potřebná oprávnění k použití zvoleného platebního prostředku. VENDEUR přijme veškerá nezbytná opatření k zajištění bezpečnosti a důvěrnosti údajů přenášených on-line jako součást on-line platby na webu. Jako takový, je uvedeno, že všechny platební údaje uvedené na webu je předán a SITE banky a nejsou zpracovány na webu.

7.2. Datum platby

V případě jednorázové platby kreditní kartou bude klientský účet stržent, jakmile bude objednávka PRODUKTU zadána na stránky. V případě částečného LIVRAISON BUDE celková částka strhla z účtu zákazníka, poplatek za doručení bude zdarma pro následující balíky. Pokud se KLIENT rozhodne zrušit svou objednávku na nedostupné PRODUITS, bude refundace provedena v souladu s posledním odstavcem článku 5.5 těchto Obchodních podmínek.

7.3 ZPOŽDĚNÍ NEBO ODMÍTNUTÍ PLATBY

Pokud banka odmítne stržit z platby kartu nebo jiný platební prostředek, bude klient muset kontaktovat zákaznický servis VENDEUR, aby mohl zaplatit za objednávku jiným platným platebním prostředkem. V případě, že z jakéhokoli důvodu, námitky, odmítnutí nebo jinak, převod toku peněz splatných KLIENTEM ukáže jako nemožný, bude objednávka zrušena a prodej automaticky ukončen.

7.4 JEDNORÁZOVÁ PLATBA

Platby budou prováděny kreditní kartou; budou prováděny prostřednictvím zabezpečeného systému Payplug Banque Populaire, který používá protokol SSL (Secure Socket Layer), takže přenášené informace jsou šifrovány softwarem a žádná třetí strana si o tom nemůže přečíst během přenosu v síti.

8. Důkaz a archiv

Jakákoliv smlouva s KLIENTEM odpovídající objednávce více než 120 eur TTC bude společností VENDEUR archivována na dobu deseti (10) let v souladu s článkem L. 231-1 spotřebitelského zákoníku. VENDEUR souhlasí s archivací těchto informací za účelem sledování transakcí a vytvoření kopie smlouvy na žádost KLIENTA. V případě sporu bude mít VENDEUR možnost prokázat, že jeho elektronický sledovací systém je spolehlivý a že zaručuje integritu transakce.

9. Převod vlastnictví

VENDEUR zůstává vlastníkem DODUITS dodané, dokud nejsou plně splaceny klientem. Výše uvedená ustanovení nebrání převodu na KLIENTA, v době přijetí klientem nebo třetí stranou, kterou určí jiným než dopravcem, riziko ztráty nebo poškození PRODUITS podléhající majetkové rezervě, jakož i riziko škody, které mohou způsobit.

10. Dodávky

Podmínky produktu LIVRAISON jsou stanoveny v "dodacích podmínkách" uvedených v dodatku 2 těchto podmínek a jsou přístupné v dolní části každé stránky WEBU prostřednictvím hypertextového odkazu.

11. Obalu

PRODUITS budou baleny v souladu se současnými dopravními normami, aby byla zajištěna maximální ochrana PRODUITS během LIVRAISON. Klienti se zavazují, že při vracení PRODUITS splní stejné standardy za podmínek stanovených v dodatku 1 - Politika odvolání. 7 / 

12. TRANSPORTY a ZÁRUKY - Avaries

Všechny naše zásilky zahrnují pojištění, v případě rozbití vás naše společnost nahradí nebo proplácí poškozené předměty, za to svěřujeme s vašimi znalostmi příslušné právní předpisy:

Jakmile spotřebitel převezme majetek, riziko ztráty nebo škody je převedeno na spotřebitele.

Proto je důležité:

- Nepodepisujte dodací list, dokud nezkontrolujete obsah balíků a stav zboží;
nepoddávejte se tlaku řidičů dodávky, udělejte si čas na prozkoumání vašeho zboží.

- Spotřebitel se může rozhodnout svěřit dodávku jinému dopravci, než je ten, který je používán odborníkem, ale v tomto případě je riziko ztráty nebo poškození majetku převedeno prodávajícím na dopravce zvoleného spotřebitelem, jakmile spotřebitel převezme zboží.

Důrazně se doporučuje zkontrolovat stav zboží před řidičem dodávky, ale že v každém případě má zákazník právo vydat své nároky v nepřítomnosti řidiče dodávky, aby získal podporu dodaného zboží, se zhoršila podle plánovaných podmínek provádění článků L.133-3 obchodního kodexu a článku L224-65 spotřebitelského kodexu.

Článek L216-4
Jakékoli riziko ztráty nebo poškození majetku je převedeno na spotřebitele v době, kdy spotřebitel nebo třetí strana, kterou určí, a jiné než dopravce navržený odborníkem, fyzicky převezme toto zboží.

Článek L133-3

Přijetí přepravených věcí zaniká jakoukoli žalobou proti komorníkovi za škodu nebo částečnou ztrátu, pokud do tří dnů, bez státních svátků, které následují po tomto potvrzení, příjemce neoznámil komorníkovi mimosoudním úkony nebo doporučeným dopisem svůj odůvodněný protest. Je-li ve výše uvedené lhůtě podána žádost o odbornost podle oddílu L. 133-4, stojí tato žádost za protest, aniž by bylo nutné postupovat tak, jak je uvedeno v prvním odstavci. Všechna protichůdná ustanovení jsou neplatná. Posledně uvedené ustanovení se nevztahuje na mezinárodní dopravu.

Článek L224-65
Pokud spotřebitel osobně převezme přepravované zboží a komorník neodůvodňuje, že mu dal možnost skutečně zkontrolovat jejich dobrý stav, čas uvedený v článku L. 133-3 obchodního kodexu, který uhasí jakoukoli žalobu proti komorníkovi, se zvýší na deset dní.

V případě rozbití

Nejlepší je nechat rozbité zboží dopravci a udržet vše v dobrém stavu. Ale zvažte odmítl sady, příklad: obdržíte podstavec a prádelník, mramor prádelníku je rozbité, můžete mít podstavec, nechte prádelník a mramor na poslíčka, neuchovávejte prádelník, udělejte to též, pokud je to další sada (např. stůl se sklem).
Poškozené zboží nahradíme při převzetí nebo vrácení zboží a odpovídajících přepravních nákladech. 

13. Odpovědnost

VENDEUR nelze v žádném případě držet v případě neplnění nebo špatného plnění smluvních závazků připadajících na KLIENTA, zejména při zabavení objednávky. VENDEUR zde nenese odpovědnost za jakékoli zpoždění nebo nesplacení, pokud příčina zpoždění nebo nesplacení souvisí s případem vyšší moci, jak je definován judikaturou francouzských soudů a soudů. Dále je uvedeno, že VENDEUR nekontroluje webové stránky, které jsou přímo nebo nepřímo propojeny s SITE. Proto vylučuje odpovědnost za informace, které jsou v něm zveřejněny. Odkazy na webové stránky třetích stran jsou poskytovány pouze jako indikace a nejsou poskytovány žádné záruky, pokud jde o jejich obsah.

14. Zásad

VENDEUR shromažďuje osobní údaje o svých zákaznících na stránkách, a to i prostřednictvím cookies. Klienti mohou zakázat cookies podle pokynů poskytnutých jejich prohlížečem. Údaje shromažďované VENDEUR se používají ke zpracování objednávek zadaných na webu, správě klientského účtu, analýze objednávek a v případě, že klient zvolil tuto možnost, zasíláte obchodní průzkumné dopisy, newslettery, propagační nabídky a/nebo informace o speciálních prodejích, pokud si klient již nepřeje dostávat takové sdělení od VENDEUR. Údaje KLIENTA jsou společností VENDEUR v souladu s jeho prohlášením vůči CNIL, pro účely smlouvy, jejího plnění a v souladu se zákonem důvěrné.

Klienti se mohou kdykoli odhlásit přístupem ke svému účtu nebo kliknutím na hypertextový odkaz poskytnutý pro tento účel v dolní části, který každá nabídka obdržela e-mailem. Údaje mohou být zcela nebo zčásti sdíleny s poskytovateli služeb VENDEUR zapojenými do procesu objednávání. Pro komerční účely může VENDEUR převést na své obchodní partnery jména a kontaktní údaje svých klientů za předpokladu, že dali svůj předchozí souhlas při registraci na stránkách. VENDEUR se konkrétně zeptá klientů, zda chtějí, aby jejich osobní údaje byly zveřejněny. Klienti budou moci kdykoli změnit svůj názor na stránkách nebo kontaktováním VENDEUR. VENDEUR se také může zeptat svých klientů, zda chtějí dostávat obchodní nabídky od svých partnerů. V souladu se zákonem 78-17 ze dne 6. Toto právo může uplatnit zasláním e-mailu na adresu: service.clients@htdeco.fr zasláním dopisu na ADRESU SAR TOUFAU - ZA Champ au Roi - 70 000 Vaivre a Montoille - Francie. Je uvedeno, že klient musí být schopen ospravedlnit svou totožnost, a to buď skenováním ID, nebo zasláním VENDEUR fotokopii svého ID.

Zákazník má možnost zaregistrovat se na seznamu námitek proti telefonnímu agitace na webu www.bloctel.gouv.fr .

Pro více informací

článek 15. Nároky

VENDEUR poskytuje klientovi "zákaznický telefonní servis" na 0962526554 (bez příplatku číslo). Veškerá písemná stížnost klienta musí být předána na následující adresu: SAR TOUFAU - ZA Champ au Roi - 70 000 Vaivre a Montoille - France.La online platformu pro vypořádání Spory Evropské komise vám může pomoci, zejména v případě přeshraničních nákupů.

„V souladu s článkem L. 612-1 spotřebitelského zákoníku můžete bezplatně využívat zprostředkovatelskou službu CM2C, za kterou zodpovídáme:

Chcete-li zadat CM2C, máte 3 způsoby, jak odeslat soubor:

Využitím jejich online služby na webu vyplňujete formulář žádosti, případně doplněný podpůrnými dokumenty k souboru. Poštou, na následující adrese: CM2C - 14 rue Saint Jean 75017 Paříž - Francie - Poštou, na adrese: cm2c@cm2c.net - https://cm2c.net/

článek 16. Duševní vlastnictví

Všechny vizuální a zvukové prvky SITE, včetně použité základní technologie, jsou chráněny

autorských práv, ochranných známek a/nebo patentového práva. Tyto prvky jsou výhradním vlastnictvím VENDEUR. Každý, kdo publikuje webové stránky a chce vytvořit přímý hypertextový odkaz na stránky, musí požádat o povolení VENDEUR písemně. Toto povolení od VENDEUR nebude uděleno s konečnou platností. Tento odkaz by měl být odstraněn na žádost VENDEUR. Hypertextové odkazy na STRÁNKY, které používají techniky, jako je rámování nebo in-line propojení jsou přísně zakázány.

Royaldecorations a Htdeco jsou ochranné známky společnosti INPI od společnosti Sarl Toufau.

Naše stránky a jejich obsah jsou chráněny autorskými právy

Můžete se podívat na tyto vklady:

http://www.copyrightfrance.com/certificat-depot-copyright-france-U53A1E2.htm

http://www.copyrightfrance.com/certificat-depot-copyright-france-5RR31B6.htm

článek 17. Platnost obchodních podmínek

Jakákoli změna platného zákona nebo předpisů nebo jakékoli rozhodnutí příslušného soudu, kterým se ruší jedno nebo více ustanovení těchto podmínek, nemůže mít vliv na platnost těchto podmínek. Taková změna nebo rozhodnutí nijak neopravňuje klienty k ignorování těchto podmínek. Všechny podmínky, které zde nejsou výslovně řešeny, budou upraveny v souladu s využitím maloobchodního sektoru pro společnosti se sídlem ve Francii.

článek 18. Změna podmínek

Tyto obchodní podmínky se vztahují na všechny online nákupy provedené na stránkách, pokud jsou stránky k dispozici online. Obchodní podmínky jsou přesně datovány a mohou být společností VENDEUR kdykoli změněny a aktualizovány. Platné podmínky jsou ty, které platí v době objednávky. Změny obchodních podmínek se nevztahují na již zakoupené PRODUITS.

19. Příslušnost a rozhodné právo

Tyto Všeobecné obchodní podmínky a vztahy mezi KLIENTEM a VENDEUR se řídí francouzským právem.

V případě sporu budou příslušné pouze francouzské soudy.

Nicméně, před jakýmkoli odvoláním rozhodčího nebo státního soudce, jednání v duchu loajality a dobré víry bude upřednostňováno za účelem dosažení smírné dohody v případě jakéhokoli rozporu týkajícího se této smlouvy, včetně její platnosti.

Strana, která si přeje provést proces jednání, bude muset informovat druhou stranu doporučeným dopisem s potvrzením prvků sporu. Pokud se strany po patnácti (15) dnech neumějí dohodnout, bude spor postoupen příslušnému soudu určenému níže.

V průběhu celého procesu vyjednávání a až do jeho výsledku si strany zakazují podniknout proti sobě jakékoli právní kroky a za konflikt, který je předmětem jednání. Výjimečně mohou strany věc postoupit soudu rozhodčích nebo požádat o vydání návrhu. Případná žaloba rozhodčích u soudu nebo provedení řízení o návrhu nevyústí stran ze strany strany žádné zřeknutí se doložky o smírném ujednání, pokud není výslovně námitka.

ČLÁNEK 20. Informace o produktu

Bronzový nábytek a příslušenství jsou ručně vyráběny v Egyptě řemeslníky. Bronzové sochy, kované železné zahradní salonky a kované železné doplňky, odlitky, terakotové sochy xi'anských válečníků, letec-styl nábytku, keramiky a porcelánu v Číně, naše lampy, lustry, pouliční osvětlení, Tiffany-styl příslušenství jsou vyrobeny v Číně, všechny naše položky jsou nové. Bronzy nejsou podepsány a jsou všechny reprodukce. Rozměry jsou uvedeny jako indikace, naše ručně vyráběné předměty mohou mít různé rozměry až o 10% více či méně, barvy, vzory, další ozdoby a naopak. Výška sedadel se může mírně lišit mezi sedadlem stejného modelu v závislosti na jeho polstrování, materiál je flexibilní, výška se mění na sedadlo osoby. Lesy, markýzy a kuličky jsou přírodní prvky mohou mít mírně odlišný odstín nebo vzory. Sekundární položky, jako jsou kancelářské ruce, mohou mít jiné barvy, než jsou prezentovány. Pokud potřebujete určitou velikost nebo chcete mít informace o objektu, je nejlepší nás kontaktovat předem. Hmotnost je uveden balení zahrnuty, znát hmotnost výrobku sám, odečíst asi 15% uvedené hmotnosti.

ČLÁNEK 21. Právní záruka

    Jedná-li spotřebitel jako právní záruka souladu,:

  -požit z dvouletého období od vydání majetku k činu;

  - si vybrat mezi opravou nebo výměnou nemovitosti za podmínek nákladů stanovených v článku L. 211-9 spotřebitelského zákoníku;

  -je osvobozen od vykazování důkazů o tom, že majetek nedodržel, do šesti měsíců od vydání nemovitosti. Toto období se zvyšuje na 24 měsíců od března 18, 2016, s výjimkou použitého zboží.

  Právní záruka shody platí bez ohledu na možnou obchodní záruku. Konečně připomíná, že spotřebitel se může rozhodnout provést záruku proti skrytým vadám věci prodávané ve smyslu článku 1641 občanského zákoníku a že v tomto případě si může vybrat mezi vyřešením prodeje nebo snížením prodejní ceny v souladu s článkem 1644 občanského zákoníku.

    Naše obchodní záruka je dva roky.

 

Můžete se obrátit na poprodejní servis na tyto podrobnosti: SARL TOUFAU - Generální ředitel: Marc Andréoli ZA Champ na Krále 70000 Vaivre a Montoille - FRANCIE- Tel: 09.62.52.65.54 Fax: 09.72.61.88.15 toufau@wanadoo.fr

DODATEK 1

ZÁSADY ODVOLÁNÍ

Princip odvolání

KLIENT má v zásadě právo vrátit PRODUIT společnosti VENDEUR nebo osobě, kterou určí, bez nadměrného prodlení, nejpozději do čtrnácti (14) dnů od zveřejnění svého rozhodnutí o odstoupení, pokud VENDEUR nenavrhuje získat zpět PRODUIT sám.

Ochranná lhůta Lhůta pro odstoupení od smlouvy uplyne čtrnáct (14) kalendářních dnů po dni, kdy KLIENT nebo třetí strana jiná než dopravce a určená KLIENTEM fyzicky převezme PRODUIT.

Pokud se objednávka KLIENTA vztahuje na několik PRODUITS a pokud jsou tyto PRODUITS dodávány samostatně, lhůta pro odvolání uplyne čtrnáct (14) dnů po dni, kdy KLIENT nebo třetí strana jiná než dopravce a určená KLIENTEM, fyzicky převezme poslední PRODUIT.

Oznámení o právu na odstoupení od smlouvy Chcete-li uplatnit své právo na odstoupení od smlouvy, musí klient oznámit své rozhodnutí odstoupit od této smlouvy prostřednictvím jednoznačného prohlášení na adrese: SAR TOUFAU - ZA Champ au Roi - 70,000 Vaivre a Montoille - Francie nebo service.clients@htdeco.fr.

Může také použít níže uvedený formulář:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZATAHOVACÍ FORMULÁŘ

K pozornosti SARL TOUFAU, ZA Champ au roi, 70000 Vaivre a Montoille, Francie

 

Telefonní číslo VENDEUR:  09.62.52.65.54

Číslo faxu prodeje: 03.55.03.56.45

E-mailová adresa společnosti VENDEUR: service.clients@htdeco.fr

I zde vás informovat o mé odvolání smlouvy o prodeji PRODUIT níže:

Číslo produktu

Číslo nákupní objednávky:

- Nařídil [A.S.a.]/obdržel na

Použitý způsob platby:

- Jméno KLIENTA a v případě potřeby příjemce objednávky:

- ADRESA KLIENTA:

- Doručovací adresa:

- Podpis klienta (s výjimkou případů přenosu e-mailu)

- Datum

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aby mohla být lhůta pro odstoupení od smlouvy splněna, musí klient předložit své sdělení týkající se uplatnění práva na odstoupení od smlouvy před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.

Účinky zatažení

V případě odstoupení ze strany KLIENTA se VENDEUR zavazuje uhradit všechny zaplacené částky, včetně nákladů na doručení bez nadměrného prodlení a v každém případě nejpozději do čtrnácti (14) dnů ode dne, kdy je VENDEUR informován o ochotě klienta odvolat.

VENDEUR provede refundaci stejným platebním prostředkem, který klient použil pro původní transakci, pokud klient výslovně nesouhlasí jiným způsobem, v žádném případě tato náhrada nebude mít za následek poplatek pro zákazníka.

VENDEUR může odložit vrácení peněz, dokud není majetek přijat nebo dokud klient neposkytne důkaz o zásilce ubytovacího zařízení, přičemž datum, které si zvolí, je datum první z těchto skutečností.

Zákazník odpovídá pouze za odpisy majetku vyplývající z jiných manipulací, než které jsou nezbytné pro stanovení povahy, vlastností a řádného fungování tohoto PRODUIT. Jinými slovy, KLIENT má možnost otestovat PRODUIT, ale jeho odpovědnost může vzniknout, pokud provádí jiné manipulace než ty nezbytné.

Podmínky vrácení

Klient musí bez nadměrného prodlení a v každém případě nejpozději čtrnáct (14) dnů po sdělení svého rozhodnutí odstoupit od této smlouvy vrátit majetek, na: SARL TOUFAU - ZA Champ au Roi - 70.000 Vaivre a Montoille - Francie, je na zákazníkovi vrátit svou objednávku, vybrat si svého dopravce, v souladu se zákonem náklady na vrácení jsou na úkor zákazníka.

Tato lhůta se považuje za splněnou, pokud klient vrátí nemovitost před uplynutím 14denní lhůty.

Doporučujeme vám, abyste znovu odeslat objednané zboží stejným způsobem jako pro vaši dodávku, malé balíky mohou být vráceny poštou, pro sedadla a nábytek dopravcem na paletách, výběr dopravce a objednávky a odstranění a na náklady zákazníka.

Doporučujeme vám, abyste si od dopravce scházeni pojištění, protože v případě, že je balíček vrácen a porušen během jeho vrácení, bude balíček odmítnut a bude na vás, abyste požádali o pojištění vašeho dopravce pro jakékoli náhrady nebo náhrady.

Pokud ověření balíku nelze provést po obdržení, použije seČlánek obchodního zákoníku L 133 - 3, příjem přepravovaných předmětů uhasí veškeré žaloby proti komorníkovi za škodu nebo částečnou ztrátu, pokud do tří dnů, bez státního svátku, které následují po státní nárocích, příjemce neoznámil komorníkovi mimosoudnímu nebo doporučeným dopisem svůj odůvodněný protest. Je-li ve výše uvedené lhůtě podána žádost o odbornost podle oddílu L. 133-4, stojí tato žádost za protest, aniž by bylo nutné postupovat tak, jak je uvedeno v prvním odstavci. Všechna protichůdná ustanovení jsou neplatná. Posledně uvedené ustanovení se nevztahuje na mezinárodní dopravu.

Poplatky za vrácení

Klient bude muset uhradit přímé náklady na vrácení nemovitosti. Stav vráceného majetku PRODUIT musí být vrácen v souladu s ustanoveními VENDEUR a musí obsahovat veškeré dodané příslušenství.

Drobné balíky lze vrátit poštou.

Pro nábytek a sedadla, doporučujeme, abyste loď je dopravcem, zde je odhad nákladů na dodání pro metropolitní Francii na paletě:

Hmotnost do 30 kg...... 65 kč.

Hmotnost do 40 kg...... 85 kč.

Hmotnost do 50 kg...... 95 kč.

Hmotnost do 60 kg...... 105 Kč

Hmotnost do 70 kg...... 115 kč.

Hmotnost do 80 kg...... 125 kč.

Hmotnost do 90 kg...... 145 kč.

Hmotnost do 100 kg...... 155 kč.

Hmotnost do 130 kg...... 180 Kč

Hmotnost do 160 kg...... 225 kč.

Hmotnost do 190 kg...... 255 KČ

Hmotnost do 250 kg...... 340 Kč

Hmotnost do 350 kg...... 430 Kč

Hmotnost do 500 kg...... 700 Kč

Tyto sazby jsou odhady pro jednotlivce, který dělá zásilku, ty se mohou lišit v závislosti na odjezdu a dodání oddělení a objem, pro Korsiku - 50% v těchto cenách.

Obalu

PRODUITS jsou baleny v souladu s platnými dopravními normami, aby byla zajištěna maximální ochrana PRODUITS během LIVRAISON. Klienti musí při vracení PRODUITS splňovat stejné standardy. Jako takový je klient vyzván, aby vrátil výrobek, který nevyhovuje v původním obalu a v dobrém stavu, vhodný pro jeho re-marketing.

Vyloučení z práva na odstoupení od smlouvy

Právo na odstoupení od smlouvy je vyloučeno v následujících předpokladech:

  • Dodání zboží nebo poskytnutí služeb, jejichž cena závisí na kolísání na finančním trhu
  • Dodávka zboží podle specifikací KLIENTA nebo jasně přizpůsobená
  • Poskytování zboží, které by mohlo zhoršovat nebo rychle zahynout
  • Poskytování zapečetěných zvukových nebo videozáznamů nebo softwaru, které byly po dodání rozpečetěny
  • Noviny, periodika, časopisy (kromě smlouvy o předplatném)
  • Poskytování služeb nebytových ubytovacích služeb, přeprava zboží, pronájem auta, stravovací nebo rekreační služby, pokud nabídka stanoví konkrétní datum nebo dobu provedení Dodání zboží, které je svou povahou neoddělitelně smícháno s jinými položkami
  • Dodávky zapečetěného zboží, které nelze vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo hygieny a které byly klientem odpečetěny po LIVRAISONU
  • dodávky alkoholických nápojů, jejichž cena byla sjednána v době uzavření kupní smlouvy, jejíž dodání může být uskutečněno až po 30 dnech a jejichž skutečná hodnota závisí na výkyvech na trhu mimo kontrolu VENDEUR
  • Poskytnutí digitálního obsahu, který nebyl poskytnut zaknihovaný, pokud exekuce začala výslovným předchozím souhlasem spotřebitele, který rovněž uznal, že tak ztratí právo na odvolání smluv uzavřených ve veřejné dražbě

Citované podmínky vystoupení jsou chápány pro země Evropského společenství. Výnosy pro země mimo evropské společenství se provádějí v rámci inkotermu DDP, za který odpovídá zákazník. Přiznání, která nesplňují tento incoterm, budou mít odpovídající částky odečtené z refundací.

DODATEK 2

DODACÍ POLITIKA

Dodací zóna Navrhovaná PRODUITS může být dodána pouze na TERRITOIRE. Není možné objednat žádnou doručovací adresu umístěnou mimo toto území.

PRODUITS jsou dodávány na (do) dodací adresu, kterou klient uvede během objednávkového procesu. Dodací sazby jsou pro doručení přístupné dopravcem, nepřístupné ulice (úzká ulice, zákaz provozu atd.), Který vyžaduje příplatek, nebo nemožné dodání, které vyžaduje vrácení této skutečnosti bude účtováno zákazníkovi, bez předchozího souhlasu, je na zákazníkovi, aby nás informoval před objednávkou, pokud je příjem obtížný nebo nepřístupný. Dodávky lze slyšet u dveří vašeho domova a ve spodní části budovy. Řidiči dodávky nejsou povinni instalovat nebo znovu sestavit nábytek. Někdy řidič může být tak laskav a dá vám pomoc, ale doporučujeme vám poskytnout pomoc, pokud nejste schopni nainstalovat sami, nebo pokud je obzvláště velký. Někdy je možné, podle geodis agentur dodat nahoru, je to placená služba. Není vždy možné, aby se dodávka uvnitř vašeho domova, každá agentura má své dodací politiky. Je proto nutné nás kontaktovat telefonicky nebo e-mailem před provedením objednávky a informovat se s dopravcem Geodis, pouze dopravce je schopen vypracovat cenovou nabídku a říct vám proveditelnost, každá dodávka je jiná, podlaha, schodiště, ulice, hmotnost ...

Doba expedice

Termíny pro přípravu objednávky a následné vytvoření faktury před odesláním PRODUITS na skladě jsou uvedeny na webu. Tyto termíny jsou definovány jako víkendy nebo svátky. E-mailová zpráva bude klientovi automaticky zaslána v době odeslání PRODUITS za předpokladu, že e-mailová adresa v registračním formuláři je správná.

Zpoždění - náklady na doručení

Během objednávkového procesu SENDEUR sdělí klientovi možné dodací lhůty a vzorce pro zakoupené PRODUITS.

Náklady na dopravu se počítají na základě způsobu dodání. Výše těchto nákladů bude splatná klientem navíc k ceně zakoupeného PRODUITS.

Podrobnosti o dodacích lhůtách a poplatcích jsou uvedeny na webových stránkách.

Zásilky z evropského společenství jsou zasílány v souladu s podmínkami incoterm DAP.

Podmínky LIVRAISON

Balíček bude předán klientovi k podpisu a po předložení ID.

V případě nepřítomnosti bude klientovi ponecháno oznámení o průchodu, aby mohl kontaktovat doručovací agenturu.

LIVRAISON problémy

KLIENT je informován o termínu dodání stanoveném v okamžiku, kdy si vybere dopravce, na konci on-line objednávkového procesu, před potvrzením objednávky.

Je specifikováno, že dodávky budou provedeny do třiceti (30) dnů maximálně. Není-li tomu tak, musí objednat VENDEUR dodat v přiměřené lhůtě, a pokud nebude dodáno v této lhůtě, bude moci ukončit smlouvu.

VENDEUR uhradí klientovi bez nadměrného odkladu od obdržení dopisu o ukončení částku zaplacenou za PRODUITS, včetně daní a nákladů na dodání, za použití stejného způsobu platby, který klient použil k nákupu PRODUITS.

VENDEUR je zodpovědný, dokud není produkt dodán klientovi. Je třeba připomenout, že klient má tři (3) dny na to, aby dopravci oznámil částečné poškození nebo ztráty zjištěné během dodávky. Běží na TCPDF (www.tcpdf.org) 15/15

Právní:

SARL TOUFAU - jednatel: Marc Andréoli

ZA Champ au roi

700 000 Vaivre a Montoille

Francie

tel: 09-62-52-65-54

Fax: 03-84-96-05-75

toufau@wanadoo.fr

Sarl s kapitálem 6000 eur -RCS Vesoul Gray 479704603 - Číslo vedení: 2004 B 212 - Siréna: 4797046030014 kód EPA: 519 B - Číslo DPH: FR 93479704603

Webové stránky společnosti Sarl Toufau jsou hostovány společností: OVH - SAS s kapitálem 10 000 000 RCS Roubaix - Tourcoing 424 761 419 419 Kód APE 6202A - DPH: FR 22 424 761 419 - Sídlo: 2 rue Kellermann 59100 Roubaix - Francie. Více informací: http://www.ovh.com