OBECNÉ PODMÍNKY PRODEJE

Tyto všeobecné podmínky prodeje (dále jen "Všeobecné podmínky") se vztahují na veškerý nákup uskutečněný uživatelem / fyzickou osobou (dále jen "ZÁKAZNÍK") na internetových stránkách; <htdeco.co.uk>, <htdeco.co.uk>, <htdeco-ebay.co.uk>, htdeco.es>, <htdeco.de>, <htdeco.it>, <royaldecorations.co.uk>, <htdeco-ebay. <royaldecorations.es>, <royaldecorations.it>, <royaldecorations.it>, <royaldecorations.es>, <royaldecorations.es>, <royaldecorations.it>, < toufau.fr>, <toufau.eu>, <toufau.com> od společnosti SARL TOUFAU, SARL zapsané v obchodním a obchodním rejstříku VESOUL pod číslem 479704603 se sídlem SARL TOUFAU - ZA Champ au Roi - 70000 Vaivre a Montoille - Francie, Francie Tel: 0962526554, Fax: 0384960575, email: service.clients@htdeco.fr (dále jen "PRODEJCE"). DŮLEŽITÉ Každá objednávka umístěná na stránkách SITE povinně znamená bezvýhradné přijetí těchto podmínek.

Článek 1. DEFINICE

Použité výrazy mají v těchto Všeobecných podmínkách následující význam: "ZÁKAZNÍK" znamená smluvního partnera PRODEJCE, který zaručuje, že je spotřebitelem ve smyslu francouzského práva a judikatury. Jako takový je výslovně stanoveno, že tento ZÁKAZNÍK jedná mimo jakoukoli běžnou nebo obchodní činnost. "DODÁNÍ": odkazuje na první prezentaci PRODUKTŮ objednaných KLIENTEM na dodací adrese uvedenou v průběhu objednávky. "PRODUKTY": odkazuje na všechny produkty dostupné na webu SITE. "ÚZEMÍ": odkazuje na Metropolitan FRANCE včetně Korsiky (kromě DOM / TOM).

Článek 2. PŘEDMĚT

Tyto všeobecné podmínky upravují prodej PRODUKTU PRODEJCEM pro své KLIENTY. ZÁKAZNÍK je jasně informován a bere na vědomí, že SITE je zaměřen na spotřebitele a že profesionálové musí kontaktovat prodejní oddělení prodejce, aby mohli využívat samostatných smluvních podmínek.

Článek 3. PŘIJETÍ VŠEOBECNÝCH PODMÍNEK

ZÁKAZNÍK se zavazuje přečíst tyto Všeobecné podmínky pečlivě a přijmout je předtím, než začne platit objednávku PRODUKTŮ předaných na SITE. Tyto všeobecné podmínky se odkazují v dolní části každé stránky stránky SITE prostřednictvím odkazu a musí být před provedením objednávky konzultovány. KLIENT je vyzván, aby pečlivě přečetl, stahoval, vytiskl Všeobecné podmínky a uchoval si kopii. Prodávající doporučuje zákazníkovi, aby přečetl všeobecné podmínky pro každou novou objednávku, nejnovější verzi uvedených podmínek vztahující se na jakoukoli novou objednávku produktů. Kliknutím na první tlačítko zadáte objednávku a poté na druhou potvrdíte objednávku, KLIENT uznává, že přečetl, chápal a přijal obecné podmínky bez omezení nebo podmínek.

Článek 4. OTEVŘENÍ ÚČTU - KOUČOVÁNÍ PRODUKTŮ NA WEBU

Aby mohl zákazník nakupovat PRODUKT, musí mít alespoň 18 let a má právní způsobilost nebo, pokud je nepatrný, být schopen odůvodnit souhlas svých zákonných zástupců. Klient bude vyzván, aby poskytl informace k jeho identifikaci vyplněním formuláře, který je k dispozici na webu SITE. Znak (*) označuje povinná pole, která musí být vyplněna, aby objednávka zákazníka byla zpracována prodejcem. Klient může na webu SITE zkontrolovat stav jeho objednávky. Následné sledování dodávek lze v případě potřeby provést pomocí nástrojů sledování linky určitých dopravců. ZÁKAZNÍK může kdykoli kontaktovat prodejní oddělení PRODEJCE e-mailem na adrese service.clients@htdeco.fr, aby získal informace o stavu jeho objednávky. Informace, které KLIENT poskytuje prodejci během objednávky, musí být úplné, přesné a aktuální. Prodávající si vyhrazuje právo požádat KLIENTA, aby vhodným způsobem potvrdil svou totožnost, způsobilost a poskytnuté informace.

Článek 5. OBJEDNÁVKY

Článek 5.1 Vlastnosti výrobků

Prodávající se snaží co nejjasněji předložit hlavní charakteristiky PRODUKTŮ (na informačních listech dostupných na SITE) a povinné informace, které musí zákazník obdržet podle platných zákonů (v těchto Všeobecných podmínkách).Klient je povinen tyto informace pečlivě přečíst předtím, než objednáte na SITE. Prodávající si vyhrazuje právo změnit nabídku výrobků dostupných na SITE, zejména podle omezení vztahujících se k dodavatelům. Není-li na SITE výslovně uvedeno jinak, jsou všechny PRODUKTY prodané PRODLÉCEM nové a jsou v souladu s platnými evropskými právními předpisy a normami platnými ve Francii.

Článek 5.2. Postup objednávky

Objednávky PRODUKTŮ jsou přímo umístěny na webu SITE. K zadání objednávky musí zákazník postupovat podle níže uvedených kroků (všimněte si však, že v závislosti na počáteční stránce CUSTOMERu se mohou kroky mírně lišit).

5.2.1. Výběr produktů a nákupních možností

ZÁKAZNÍK musí zvolit PRODUKT (y) podle svého výběru kliknutím na příslušný PRODUKT (y) a výběrem požadovaných vlastností a množství. Jakmile je PRODUCT vybrán, PRODUKT je umístěn v koši KLIENTU. Ten může pak přidat do svého koše tolik produktů, kolik si přeje.

5.2.2. příkazy

Jakmile si PRODUKTY vybere a umístí do košíku, musí KLIENT kliknout na koš a zkontrolovat, zda je obsah jeho objednávky správný. Pokud o to KLIENT ještě neučinil, bude požádán, aby se sám identifikoval nebo se zaregistroval.Jakmile zákazník ověří obsah koše a identifikuje / zaregistruje, bude předložen automaticky vyplněný formulář online a shrnující cenu, příslušné daně a popřípadě náklady na dodávka. ZÁKAZNÍK je vyzván k ověření obsahu objednávky (včetně množství, vlastností a odkazů objednaných produktů, fakturační adresy, platebních prostředků a ceny) před validací jeho obsahu. ZÁKAZNÍK může poté provést platbu PRODUKTŮ podle pokynů uvedených na SITE a poskytnout veškeré informace potřebné pro fakturaci a DODÁVÁNÍ PRODUKTŮ. U PRODUKTŮ, pro které jsou k dispozici opce, se tyto konkrétní odkazy objeví po zvolení správných voleb. Zadané objednávky musí obsahovat všechny informace nezbytné pro řádné zpracování objednávky. KLIENT musí také uvést zvolenou metodu doručení.

5.2.3. Potvrzení o přijetí

Jakmile budou všechny výše popsané kroky dokončeny, na stránce SITE se na stránce zobrazí potvrzení o přijetí příkazu CLIENTu. Kopie potvrzení o přijetí objednávky je automaticky odeslána KLIENTU e-mailem za předpokladu, že e-mailová adresa poskytnutá prostřednictvím registračního formuláře je správná. Prodejce neodesílá potvrzení objednávky poštou nebo faxem.

5.2.4. fakturace

Během procesu objednávání musí zákazník zadat informace požadované pro vyúčtování (značka (*) označuje povinná pole, která mají být vyplněna, aby objednávka zákazníka byla zpracována prodejcem). ZÁKAZNÍK musí zejména jasně označit všechny informace týkající se DODÁVKY, zejména přesné adresy DODÁVKY, jakož i případný přístupový kód na adresu DODÁNÍ. ZÁKAZNÍK musí zadat zvolenou způsob platby. Formulář objednávky, který KLIENT zřizuje online, ani potvrzení o přijetí objednávky, kterou PRODEJNÍ zasílá zákazníkovi prostřednictvím e-mailu, nepředstavuje fakturu. Bez ohledu na použitý způsob objednávky nebo platby bude Klient obdržet originální fakturu DODÁVÁNÍ PRODUKTŮ uvnitř balíčku.

5.3. Datum objednávky Datum objednávky je datum, kdy prodejce potvrzuje přijetí objednávky online. Lhůty uvedené na webu SITE se nepoužívají až do tohoto data.

5.4. cena

U CELÉHO PRODUKTU ZÁKAZNÍK najde na SITE cenu zobrazenou v eurech všechny zahrnuté daně a platné poplatky za doručení (v závislosti na hmotnosti balíčku, s výjimkou obalů a dárků, adresy DELIVERY a dopravce nebo vybraný způsob dopravy). Ceny zahrnují zejména daň z přidané hodnoty (DPH) ve výši platné k datu objednávky. Jakákoli změna použitelné sazby může mít vliv na cenu PRODUKTŮ od data vstupu nové sazby v platnost. Použitelná sazba DPH je vyjádřena jako procento hodnoty prodaného výrobku. Ceny prodejce prodejce se mohou změnit. V důsledku toho se ceny uvedené na webu SITE mohou změnit. Mohou být také upraveny v případě nabídek nebo zvláštních prodejů.Uvedené ceny jsou platné, s výjimkou hrubé chyby. Použitelná cena je cena uvedená na SITEu v den, kdy objednávka byla zadána KLIENTEM.

5.5. Dostupnost produktů

V závislosti na dotyčném PRODUKTU platí pro prodejce zásilku "just-in-time". Proto závisí dostupnost PRODUKTŮ v závislosti na konkrétních případech od zásobníků SELLER. Prodávající se zavazuje dodržet obdržené objednávky za předpokladu, že jsou k dispozici PRODUKTY. Nedostupnost PRODUKTU je v zásadě uvedena na stránce příslušného výrobku. KLIENTY mohou být také informováni o opětovném zařizování PRODUKTU u PRODEJE. V každém případě, pokud nebyla v okamžiku objednávky uvedena nedostupnost, PRODEJCE se zavazuje neprodleně informovat KLIENTA, pokud není produkt k dispozici. PRODEJCE může na žádost Zákazníka: Buď nabídnout dodávku všech PRODUKTŮ ve stejnou dobu, jakmile budou PRODUKTY mimo prodejnu znovu k dispozici. Buď přejděte na částečnou přepravu nejdříve dostupných produktů, pak na zaslání zbytku objednávky, pokud jsou k dispozici další PRODUKTY. Buď nabízíme alternativní PRODUKT kvality a ekvivalentních cen, který CLIENT akceptuje.

Zákazník v případě nedostupnosti může své právo zrušit svou objednávku vcelku nebo pouze nedostupné produkty.

Pokud se ZÁKAZNÍK rozhodne zrušit nedostupné produkty své objednávky, obdrží vrácení všech částek zaplacených za nedostupné PRODUKTY, stejně jako zlomek ceny příslušné přepravy.

Může také rozhodnout o zrušení celé objednávky. Celková částka jeho objednávky, včetně nákladů na doručení, mu bude vrácena bez odkladu a nejpozději do 14 dnů od platby po jeho žádosti o zrušení objednávky. V případě dohody o rozdělených zásilkách nebude zákazník platit další poplatky.

5.6 Informace o výrobku

Bronzový nábytek a lampy jsou vyráběny v Egyptě tradičními řemeslníky. Bronzové plastiky, kované železné zahradní nábytek a příslušenství z tepaného železa, litina, terakotové sochy Xi'an válečníků, keramika a porcelán v Číně, lampy, lustry, lampy, svítidla Tiffany jsou vyráběny v Číně, všechny naše výrobky jsou zcela nové. Bronze nejsou podepsané a jsou reprodukcemi. Rozměry jsou uvedeny jako indikace, dřevo, intarzie a mramory jsou přírodní prvky mohou mít odstín nebo mírně odlišné vzory. Každý kus nábytku se vyrábí ručně, často to, co bychom mohli nazývat vady z průmyslového hlediska, je důkazem řemeslné práce, naše články jsou reprodukcemi starožitností stopy opotřebení jsou dobrovolné, aby mají originální vzhled, mohou se podle výroby vyrábět mírně odlišné barvy nebo barvy dřeva, mít další ornamenty a naopak, stejně jako detaily ve srovnání s obrazem prezentace, ale kvalita a forma zůstávají totožné.

Článek 6. Právo na odstoupení od smlouvy

Podmínky práva na odstoupení od smlouvy jsou stanoveny v zásadě "politiky odběru", která je k dispozici v příloze 1 tohoto dokumentu a přístupná v dolní části každé stránky WEBOVÉ STRÁNKY prostřednictvím hypertextového odkazu.

Článek 7. PLATBA

7.1. Způsoby platby

ZÁKAZNÍK může zaplatit své PRODUKTY on-line na SITE způsobem, který navrhuje PRODEJCE. KLIENT garantuje PRODEJCE, že je držitelem všech oprávnění požadovaných pro použití vybraných platebních prostředků. Prodávající přijme veškerá nezbytná opatření, aby zajistil bezpečnost a důvěrnost dat přenášených online jako součást plateb online na webu SITE. Uvádí se, že všechny informace o platbách poskytnuté na SITE jsou předávány na banku webu SITE a nejsou zpracovávány na SITE.

7.2. Datum platby

V případě jednorázové platby kreditní kartou bude účtováno ZÁKAZNÍKA, jakmile objednávka PRODUKTŮ předá na SITE. V případě částečného DODÁVÁNÍ bude celková částka odečtena z účtu zákazníka, náklady na doručení budou bez příplatku za následující balíky. Pokud se KLIENT rozhodne zrušit objednávku nedostupných PRODUKTŮ, vrácení se provede v souladu s posledním odstavcem článku 5.5 těchto Všeobecných podmínek.

7.3. ZPOŽDĚNÍ NEBO ODPLATÍ PLATBY

Pokud banka odmítne debetovat kartu nebo jiný platební prostředek, musí se Klientovi obrátit na Zákaznickou službu prodejce, aby zaplatil objednávku jiným platným platebním prostředkem. V případě, že by z jakéhokoli důvodu, opozice, odmítnutí nebo jinak nebyl přenos peněžního toku od klienta možný, příkaz bude zrušen a prodej automaticky ukončen.

7.4 MOŽNOST ZDRAVOTNÍCH PLATEB CHOOZEO

CHOOZEO je bezplatný úvěr bez jakýchkoliv výdajů vratných ve 3 nebo 4 násobcích navrhovaných společností NATIXIS FINANCEMENT s kapitálem 73 801 950 € - se sídlem: 30 avenue Pierre Mendès Francie 75013 - 439 869 587 RCS Paříž.

Částka volného úvěru se pohybuje mezi 135 a 3000 EUR. CHOOZEO je vyhrazena jednotlivcům (fyzickým osobám ve věku) s bydlištěm ve Francii a držiteli kreditní karty Visa nebo MasterCard s datem platnosti delším než 6 měsíců od data nákupu. Karty se systematickým oprávněním včetně Electron, Maestro, Nickel atd., Stejně jako e-karty, karty Indigo a American Express nejsou přijímány.

Po dokončení objednávky musí zákazník kliknout na "platební tlačítko ve 3 nebo 4-ti násobku CHOOZEO kreditní kartou". Potom je přesměrován na webovou stránku NATIXIS FINANCEMENT CHOOZEO, kde je uveden přehled jeho objednávky a požadavek na bezplatný kredit, který pak musí ověřit. Společnost SARL TOUFAU je omezena pouze na to, aby spojila své zákazníky s NATIXIS FINANCING tím, že uvede na své webové stránce mimosmluvní vstupní stránku. Proto se na něj nevztahuje nařízení o zprostředkovatelích bankovních operací a platebních služeb. Navíc, pokud zákazník požádá o využití finančního řešení navrženého společností NATIXIS FINANCEMENT, mu budou zaslány informace týkající se jeho objednávky a jeho totožnosti (příjmení, jméno, poštovní adresa). Společnost NATIXIS FINANCEMENT využije tyto informace pro účely studia své žádosti o poskytnutí, správu a obnovu úvěru. NATIXIS FINANCEMENT si vyhrazuje právo přijmout nebo odmítnout žádost o financování ve výši 3 až 4krát bez poplatků. Zákazník má lhůtu na odstoupení od smlouvy 14 kalendářních dnů, aby se vzdala svého bezplatného úvěru

7.5 JEDEN PLATBA

Platby budou provedeny kreditní kartou; budou provedeny prostřednictvím zabezpečeného systému SystemPay, který používá protokol SSL (Secure Socket Layer), takže předávaná informace je šifrována softwarem a žádná třetí strana ji nemůže číst během přenosu v síti.

Článek 8. Důkaz a archivace

Každá smlouva uzavřená s ZÁKAZNÍKEM, která odpovídá objednávce vyšší než 120 eur TTC, bude PRODEJCE archivována po dobu deseti (10) let v souladu s článkem L. 231-1 spotřebitelského zákoníku. Prodávající souhlasí s archivováním těchto informací za účelem sledování transakcí a předložení kopie smlouvy na žádost KLIENTU. V případě sporu bude mít prodejce možnost prokázat, že jeho elektronický sledovací systém je spolehlivý a že zaručuje integritu transakce.

Článek 9. Převod vlastnictví

Prodejce zůstává vlastníkem PRODUKTŮ dodaných až do jejich úplného zaplacení klientem. Výše uvedená ustanovení nebrání předání KLIENTU v okamžiku jeho obdržení nebo jím určenou třetí stranou jinou než je dopravce rizikům ztráty nebo poškození PRODUKTŮ, které jsou předmětem výhrady. vlastnictví, stejně jako riziko vzniku škody.

Článek 10. Dodání

Podmínky DODÁVKY PRODUKTŮ jsou uvedeny v "dodací zásadě" uvedené v Příloze 2 a přístupné v dolní části každé stránky WEBOVÉ STRÁNKY prostřednictvím hypertextového odkazu.

Článek 11. Balení

PRODUKTY budou baleny v souladu s platnými přepravními normami, aby byla zajištěna maximální ochrana výrobků při dodání. Klienti se zavazují dodržovat stejné normy při vrácení PRODUKTŮ za podmínek stanovených v Dodatku 1 - Storno podmínky. 7 /

Článek 12. DOPRAVA A POJIŠTĚNÍ - Škoda

Všechny naše zásilky jsou pojištěny, v případě zlomu vám naše společnost nahradí nebo vrátí zhoršené předměty, protože vám přinášíme platnou legislativu:

Jakmile spotřebitel převezme zboží, hrozí mu ztráta nebo poškození.

Proto je důležité:

- Nepředepisujte dodací list před kontrolou obsahu balení a stavu zboží;

nedávejte se tlaku dodavatelům, věnujte si čas zkoumání svého zboží.

- Spotřebitel se může rozhodnout, že pověří dodávku jinému dopravci než těch, které inzeruje odborník, avšak v tomto případě přechází riziko pro případ ztráty nebo škody prodávajícího na dopravce zvoleného spotřebitelem, jakmile Vezme si zboží.

Důrazně doporučujeme zkontrolovat stav zboží před dodavatelem, ale zákazník má v každém případě právo vydat své nároky bez potřeby řidiče získat podporu Dodané zboží poškozené v souladu s prováděcími pravidly stanovenými v článcích L.133-3 francouzského obchodního zákoníku a článcích L224-65 francouzského spotřebitelského zákoníku.

Článek L216-4

Každé riziko ztráty nebo škody na zboží je převedeno na spotřebitele v okamžiku, kdy tento spotřebitel nebo jím určená třetí osoba a jiný než dopravce navržený odborníkem fyzicky převezme toto zboží.

Článek L133-3

Přijetí přepravovaných předmětů zanikaje jakoukoli žalobu proti komisionáři za škodu nebo částečnou ztrátu, pokud do tří dnů, s výjimkou svátků, které následují po svátcích, adresát neoznámil komisaři mimosoudním úkonem nebo doporučeným dopisem a jeho odůvodněným prohlášením. Pokud ve výše uvedeném termínu vznikne požadavek na odborné znalosti při uplatňování článku L. 133-4, tato žádost stojí za to protestovat, aniž by bylo nutné postupovat, protože je říká v prvním odstavci. Všechna opačná ustanovení jsou neplatná. Toto poslední ustanovení se nevztahuje na mezinárodní dopravu.

Článek L224-65

Pokud spotřebitel osobně převezme dodávku přepravovaných předmětů a pokud komisař neoprávňuje poskytnout mu možnost účinně ověřit jeho dobrý stav, lhůta uvedená v článku L. 133-3 obchodního zákoníku, která zaniká jakákoli žaloba proti komorník je zvednut na deset dní.

V případě poškození

Nejlepší je nechat poškozené zboží na nosiči a udržovat vše v dobrém stavu. Ale přemýšlejte o odmítnutých souborech, například: obdržíte stojan podstavce a zásuvkové skříně, mramor skříně je přerušený, můžete držet stůl, nechat šatník a mramor k dodavateli, neudržovat šatník, dělat totéž je to další sada (např. stůl se sklem).

Nahrazené zboží nahradíme po obdržení výnosu nebo vrácení zboží a příslušné náklady na dopravu.

Článek 13. Odpovědnost

Prodávající nenese odpovědnost v případě neplnění nebo nesprávného plnění smluvních závazků přiřazených KLIENTU, zejména při zadávání objednávky. Prodávající nemůže být odpovědný nebo považován za neúspěšný za jakékoliv zpoždění nebo neplnění, kdy příčina zpoždění nebo neplnění souvisí s případem vyšší moci, jak je definován judikaturou Francouzské soudy a tribunály. Je také upřesněno, že PRODEJCE nekontroluje webové stránky, které přímo nebo nepřímo souvisejí s webem SITE. V důsledku toho vylučuje jakoukoli odpovědnost za informace zveřejněné v tomto dokumentu. Odkazy na webové stránky třetích stran jsou poskytovány pouze pro informační účely a nejsou poskytovány žádné záruky, pokud jde o jejich obsah.

Článek 14. Osobní údaje

Prodejce shromažďuje osobní údaje o svých zákaznících na SITE, a to i prostřednictvím souborů cookie. ZÁKAZNÍCI mohou cookies zakázat podle pokynů poskytnutých jejich prohlížečem. Údaje shromážděné prodejcem se používají k zpracování objednávek umístěných na webu SITE, ke správě účtu CLIENTU, k analýze objednávek a v případě, že si zákazník zvolil tuto možnost, zašle mu komerční prospektové dopisy, informační bulletiny, nabídky propagačních a / nebo zvláštních prodejních informací, ledaže si KLIENT nebude přát taková sdělení od PRODEJCE. Údaje KLÍČOVÉ jsou prodávajícímu důvěrné v souladu s prohlášením podaným k CNIL pro účely smlouvy, jejího provedení a v souladu se zákonem.

ZÁKAZNÍCI se mohou kdykoli odhlásit prostřednictvím přístupu na svůj účet nebo kliknutím na hypertextové odkazy, které jsou k tomu určeny, v dolní části každé nabídky obdržené e-mailem. Údaje mohou být sděleny, vcelku nebo částečně, poskytovatelům služeb prodejce zapojeným do procesu objednávky. K obchodním účelům může PRODEJCE přenést na své obchodní partnery jména a kontaktní údaje svých KLIENTŮ za předpokladu, že s předchozím souhlasem při registraci na webu SITE udělil souhlas. Prodávající se výslovně zeptá zákazníků, pokud si přejí zveřejnění svých osobních údajů. ZÁKAZNÍCI mohou kdykoli změnit svůj názor na SITE nebo kontaktovat prodejce.Prodávající může požádat také své ZÁKAZNÍKY, pokud chtějí obdržet obchodní námitky od svých partnerů. V souladu se zákonem č. 78-17 ze dne 6. ledna 1978, ve vztahu k zpracování dat se spisy a svobodami, KLIENT využívá práva na přístup, opravu, opozici (pro oprávněné motivy) a potlačení jeho osobních údajů. Ten může uplatnit toto právo zasláním e-mailu na adresu: service.clients@htdeco.fr nebo zasláním e-mailu na adresu SAR TOUFAU - ZA Champ au Roi - 70000 Vaivre a Montoille - Francie. Je specifikováno, že KLIENT musí být schopen prokázat svou totožnost, a to buď skenováním dokladu totožnosti nebo zasláním prodávajícího fotokopii jeho dokladu totožnosti.

Zákazník má příležitost se zaregistrovat na seznamu opozice k telefonu na adrese www.bloctel.gouv.fr .

Další informace

Článek 15. Nároky

Prodejce zpřístupňuje Zákazníkovi "Zákaznickou telefonní službu" na čísle: 0962526554 (číslo bez příplatku). Každá písemná stížnost od zákazníka musí být zaslána na adresu: SAR TOUFAU - ZA Champ au Roi - 70000 Vaivre a Montoille - Francie. Evropská komise pro online řešení sporů Vám může pomoci, zejména v případě přeshraniční nakupování.

Prodávající uvede do služby klienta následující zprostředkovatelské služby:

"V souladu s článkem L. 612-1 spotřebitelského zákoníku můžete využít bezplatnou zprostředkovatelskou službu MEDICYS: https://app.medicys.fr/?proId=cda9fa26-8ccf- 4a37-ba09-c3f732e50278 nebo poštou: MEDICYS - 73 Boulevard de Clichy - 75009 PARIS ".

Článek 16. Duševní vlastnictví

Všechny vizuální a zvukové prvky stránky, včetně použité technologie, jsou protem

autorskými právy, ochrannými známkami a / nebo patenty. Tyto prvky jsou výhradním vlastnictvím prodejce. Každý, kdo publikuje webové stránky a chce vytvořit přímý hypertextový odkaz na SITE, musí písemně požádat o autorizaci prodejce. Toto oprávnění prodejce nebude v žádném případě definitivně uděleno. Tento odkaz musí být odstraněn na žádost prodejce. Hypertextové odkazy na WEBOVÉ STRÁNKY pomocí technik, jako je rámování nebo in-line propojení, jsou přísně zakázány.

Royaldecorations a Htdeco jsou ochranné známky registrované u společnosti INPI Sarl Toufau.

Naše stránky a jejich obsah jsou chráněny autorským právem

Tyto vklady můžete konzultovat:

http://www.copyrightfrance.com/certificat-depot-copyright-france-U53A1E2.htm

http://www.copyrightfrance.com/certificat-depot-copyright-france-5RR31B6.htm

Článek 17. Platnost Všeobecných podmínek

Jakákoli změna platných právních předpisů nebo předpisů nebo rozhodnutí příslušného soudu o neplatnosti jedné nebo více ustanovení těchto Všeobecných podmínek nemůže ovlivnit platnost těchto Všeobecných podmínek. Taková změna nebo rozhodnutí nepovoluje ZÁKAZNÍKŮ, aby ignorovali tyto Všeobecné podmínky. Veškeré podmínky, které se zde výslovně nezabývají, se řídí využitím odvětví maloobchodu pro společnosti se sídlem ve Francii.

Článek 18. Změna všeobecných podmínek

Tyto smluvní podmínky se vztahují na všechny nákupy uskutečněné online na webu SITE, pokud je SITE k dispozici online. Všeobecné obchodní podmínky jsou přesně datovány a mohou být kdykoli změněny a aktualizovány prodejcem.Platné všeobecné podmínky jsou platné v okamžiku objednávky. Změny smluvních podmínek se nevztahují na již zakoupené PRODUKTY.

Článek 19. Pravomoc a rozhodné právo

Tyto Všeobecné podmínky, jakož i vztahy mezi KLIENTEM a PRODEJCE se řídí francouzským právem.

V případě sporu budou kompetentní pouze francouzské soudy.

Nicméně před jakýmkoli obrácením se na arbitrážního rozhodčího nebo státu bude výsadní vyjednávání v duchu loajality a dobré víry s cílem dosáhnout smířitelné dohody o vzniku jakéhokoli konfliktu souvisejícího s touto smlouvou, platnost.

Strana, která si přeje provést proces vyjednávání, musí druhou stranu informovat doporučeným dopisem s potvrzením o přijetí, v němž uvede prvky konfliktu. Pokud po uplynutí patnácti (15) dnů strany nedosáhnou dohody, spor se předloží příslušnému soudu, který je níže určen.

Během celého procesu vyjednávání a až do jejího výsledku se strany zdrží přijetí jakýchkoli právních kroků proti sobě navzájem a proti konfliktu, který je předmětem vyjednávání. Ve výjimečných případech mohou účastníci řízení podat opravný prostředek k soudu nebo mohou požádat o vydání příkazu. Možná žaloba před soudem o předběžných opatřeních nebo provádění řízení na žádost nevyžaduje ze strany stran jakékoli vzdání se doložky o smírném urovnání, pokud není výslovně dohodnuto jinak.

ČLÁNEK 20. Informace o výrobku

Bronzový nábytek a lampy jsou vyráběny v Egyptě tradičními řemeslníky. Bronzové plastiky, kované železné zahradní nábytek a příslušenství z tepaného železa, litina, terakotové sochy Xi'an válečníků, keramika a porcelán v Číně, lampy, lustry, lampy, svítidla Tiffany jsou vyráběny v Číně, všechny naše výrobky jsou zcela nové. Bronze nejsou podepsané a jsou reprodukcemi. Rozměry jsou uvedeny jako indikace, naše ručně vyrobené předměty mohou mít rozměry a barvy, vzory, další ornamenty a naopak. Dřevo, inlay a mramor, které jsou přírodní prvky, mohou mít odstín nebo mírně odlišné vzory .Pokud potřebujete určitou dimenzi nebo chcete mít informace o objektu, je lepší, abyste se s ní již dříve obrátili.

ČLÁNEK 21. Právní záruka

Pokud spotřebitelé jednají jako zákonná záruka shody:

- požívají výhod po dobu dvou let od doručení nemovitosti k jednání;

- si může vybrat mezi opravou nebo výměnou nemovitosti za podmínek stanovených v článku L. 211-9 spotřebitelského zákoníku;

- jsou osvobozeny od podání důkazu o neshodě majetku během šesti měsíců po dodání nemovitosti. Toto období se prodlužuje na dvacet čtyři měsíců od 18. března 2016 s výjimkou použitého zboží.

Zákonná záruka shody platí bez ohledu na obchodní záruku, kterou lze poskytnout. Konečně připomíná, že se spotřebitel může rozhodnout uplatnit záruku proti skrytým vadám prodávané věci ve smyslu článku 1641 občanského zákoníku a že v tomto případě si může vybrat mezi řešením prodeje nebo snížení prodejní ceny v souladu s článkem 1644 občanského zákoníku.

Naše obchodní záruka je dva roky.

 

Můžete se obrátit na náš servis, aby tyto hodnoty: SARL TOUFAU - Správce Marc Andreoli ZA pole na 70000 krále Vaivre a Montoille - Francie-Tel: 09.62.52.65.54 Fax: 09.72.61.88.15 toufau@wanadoo.fr

PŘÍLOHA 1

RETRACAČNÍ POLITIKA

Princip odstoupení

Zákazník má v zásadě nárok na vrácení nebo vrácení výrobku k prodejci nebo osoba jím určený, bez zbytečného odkladu, nejpozději však do čtrnácti (14) dnů od oznámení o svém rozhodnutí odstoupit od smlouvy, ledaže PRODEJCE navrhuje, aby sám produkt získal zpět.

Ochranná lhůta Lhůta pro odstoupení od smlouvy končí čtrnáct (14) kalendářních dnů ode dne, kdy Zákazník nebo třetí strana jiná než dopravce a uvedla klientem do fyzického držení PRODUKT.

V případě, že objednávka klienta pokrývá několik produktů, a pokud výrobky jsou dodávány odděleně, lhůta pro odstoupení od smlouvy končí čtrnáct (14) dnů po dni, který si zákazník či třetí strana jiná než dopravce a uvedla klientem fyzického držení posledního PRODUKTU.

Oznámení o odstoupení od smlouvy právo vykonávat své právo na odstoupení od smlouvy je zákazník povinen oznámit své rozhodnutí odstoupit od této smlouvy informovat formou jednoznačného prohlášení na adresu: SAR TOUFAU - ZA pole s králem - 70000 Vaivre a Montoille - Francie nebo service.clients@htdeco.fr.

Může také použít následující formulář:

-------------------------------------------------- -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ---------------------------------------------

FORMULÁŘ RETRACTA

Na pozornost SARL TOUFAU, ZA Champ au Roi, 70000 Vaivre a Montoille, Francie

 

Telefonní číslo prodejce *: 09.62.52.65.54

Číslo teleCOPY prodávajícího *: 03.55.03.56.45

SELLER * e-mailová adresa: service.clients@htdeco.fr

Tímto vás tímto upozorňuji na zrušení smlouvy o prodeji níže uvedeného produktu:

Odkaz na produkt Fakturační číslo:

Číslo objednávky:

- objednané dne [____________] / přijaté dne [________________] -

Použitý způsob platby:

- Jméno klienta a případně příjemce příkazu:

- Adresa zákazníka:

- Adresa pro doručení:

- podpis CLIENTu (s výjimkou případu přenosu e-mailem)

- Datum

-------------------------------------------------- -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- -------------------------------------------------

 

Aby bylo možné dodržet lhůtu pro odstoupení od smlouvy, musí Klient předat sdělení o výkonu práva na odstoupení od smlouvy před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.

Účinky odvolání

V případě odstoupení klienta, prodávající vrátí v plné výši vyplaceny, včetně poštovného bez zbytečného prodlení a v každém případě nejpozději do čtrnácti (14) dnů v den, kdy je PRODEJCE informován o přání zákazníka odvolat se.

Prodávající bude vrácena pomocí stejných platebních prostředků, které by zákazník použil pro počáteční transakci, pokud zákazník výslovně nesouhlasí s jiným způsobem, avšak v žádném případě nebude refundace způsobovat výdaje pro zákazníka.

Prodávající může odložit vrácení peněz až do převzetí zboží nebo dokud zákazník nepředloží doklad o přepravě zboží, přičemž zvoleným datem bude datum prvního z těchto skutečností.

ZÁKAZNÍK je odpovědný pouze za odpis zboží, který je výsledkem jiných manipulací než těch, které jsou nezbytné pro stanovení povahy, charakteristik a dobrého fungování tohoto produktu. Jinými slovy má zákazník možnost vyzkoušet PRODUCT, ale jeho odpovědnost může vzniknout, pokud přistoupí k jiným manipulacím, než jsou nezbytné.

Podmínky návratu

Zákazník je povinen bez zbytečného odkladu a v každém případě nejpozději do čtrnácti (14) dnů po oznámení o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy, vrátí vlastnost: SARL TOUFAU - ZA pole králi - 70000 Vaivre a Montoille - Francie, je na zákazníkovi, aby vrátil objednávku, zvolil svého dopravce, podle zákona jsou náklady na vrácení odpovědné zákazníkovi.

Toto období se považuje za respektované, pokud zákazník vrátí zboží před uplynutím čtrnáctidenní lhůty.

Doporučujeme, abyste se reship objednané zboží stejným způsobem jako váš dodávky, malé parcely mohou být vráceny poštou sedadel a nábytku dopravcem na paletách, výběru operátora a pořadí a únos a na náklady zákazníka.

Doporučujeme, abyste si pojištění od nosiče, stejně jako v případě vrácení balíku a poškozené při jeho návratu, balíček bude odmítnut a bude pro vás uplatnit svůj pojištění dopravce pro náhrady a náhrady.

Pokud se ověření balíčku by mohla být příjemcem vztahuje článek obchodního zákoníku L 133-3, přijímání položky prováděné žádné kroky vůči dopravci za poškození nebo částečné ztráty, pokud do tří dnů, s výjimkou svátků, které následují po příjezdu, adresát neoznámil komisaři mimosoudním nebo doporučeným dopisem svůj motivovaný protest. Pokud je ve výše uvedené lhůtě podána žádost o znalec podle článku L. 133-4, je tato žádost podána proti protestu, aniž by bylo nutné postupovat podle popisu v prvním odstavci. Všechna opačná ustanovení jsou neplatná. Toto poslední ustanovení se nevztahuje na mezinárodní dopravu.

Náklady na vrácení

Klient bude muset nést přímé náklady na vrácení zboží. Stav vráceného majetku PRODUKT musí být vrácen podle pokynů prodejce a musí obsahovat zejména veškeré dodané příslušenství.

Malé balíčky lze vrátit poštou.

U nábytku a sedadel doporučujeme, abyste je dopravili dopravcem, je zde odhad dodacích poplatků pro metropolitní Francie na paletě:

Hmotnost až 30 kg .......................................... 65 € TTC

Hmotnost až 40 kg .......................................... 85 € TTC

Hmotnost do 50 kg .......................................... 95 € TTC

Hmotnost do 60 kg ......................................... 105 € ttc

Hmotnost do 70 kg ....................................... 115 € TTC

Hmotnost až 80 kg .......................................... 125 € TTC

Hmotnost do 90 kg .......................................... 145 € TTC

Hmotnost do 100 kg ....................................... 155 € ttc

Hmotnost do 130 kg ......................................... 180 € ttc

Hmotnost do 160 kg .......................................... 225 € TTC

Hmotnost do 190 kg .......................................... 255 € TTC

Hmotnost do 250 kg .......................................... 340 € TTC

Hmotnost do 350 kg .......................................... 430 € TTC

Hmotnost do 500 kg .......................................... 700 € TTC

Tyto sazby jsou odhady pro jednotlivce, který provádí zásilku, přičemž tyto sazby se mohou lišit v závislosti na odletu a odbavovacím oddělení a objemu pro Korzii + 50% za tyto ceny.

obal

PRODUKTY jsou baleny v souladu s příslušnými přepravními normami, aby byla zajištěna maximální ochrana výrobků během dodávání. KLIENTI musí při vrácení PRODUKTŮ splňovat stejné standardy. Jako takový je zákazník vyzván, aby vrátil PRODUCT, nevyhovuje mu v jeho originálním obalu av dobrém stavu, který je vhodný pro jeho remarketing.

Vyloučení práva na odstoupení od smlouvy

Právo na odstoupení je vyloučeno z následujících hypotéz:

● Poskytování zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výkyvech na finančním trhu       

● Dodávky zboží vyrobené podle specifikací KLIENTU nebo jasně přizpůsobené       

● Zajištění zboží, které se může rychle zhoršit nebo vypršet       

● Poskytování zvukových nebo obrazových záznamů nebo uzavřeného softwaru, které byly po dodání doručeny       

● Časopis, časopis, časopis (s výjimkou smlouvy o předplatném)       

● Poskytování nebytového ubytování, přepravy zboží, pronájmu automobilu, stravování nebo služeb souvisejících s rekreačním zařízením, pokud nabídka stanoví konkrétní datum nebo dobu provedení Dodávka zboží, která je svou povahou neoddělitelně smíšena s jinými výrobky       

● Dodávky utěsněného zboží, které nelze vrátit z důvodů ochrany zdraví nebo hygieny a které bylo CLIENTEM odemknuto po DODÁVÁNÍ       

● dodávka alkoholických nápojů, cena byla dohodnuta v okamžiku uzavření kupní smlouvy, dodání může být provedeno po 30 dnech a skutečná hodnota závisí na kolísání cen na trhu, které jsou mimo kontrolu prodávajícího       

● Zajištění dematerializovaného neposkytnutého digitálního obsahu, pokud spuštění začalo s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele, který také uznal, že ztratí právo na odstoupení od smlouvy uzavřené na veřejné dražbě       

 

PŘÍLOHA 2

POLITIKA DODÁVKY

Oblasti dodávek Nabízené PRODUKTY smí být dodávány pouze na území TERRITORY. Není možné objednat žádnou adresu, která se nachází mimo tuto teritoriální oblast.

PRODUKTY jsou zasílány na doručovací adresu (adresy), kterou zákazník uvedl během procesu objednávky. Míra dodání je určena pro doručení přístupnou dopravcem, bude účtována nedostupná ulice (úzký ulici, zákaz dopravy atd.), Která vyžaduje příplatku, případně nelze provést dodávku, která vyžaduje vrácení této skutečnosti zákazníkovi, bez předchozího souhlasu, je na nás, aby nás informoval před objednávkou, zda je příjem těžký nebo nepřístupný.

PRODUKTY jsou zasílány na doručovací adresu (adresy), kterou zákazník uvedl během procesu objednávky.

Doba odeslání

Lhůty pro přípravu objednávky a následné vystavení faktury před odesláním PRODUKTŮ na skladě jsou uvedeny na SITE. Tyto lhůty jsou s výjimkou víkendů nebo svátků. E-mail bude automaticky zaslán KLIENTU v okamžiku odeslání PRODUKTŮ za předpokladu, že e-mailová adresa uvedená v registračním formuláři je správná.

Dodací lhůta a doručení

V průběhu objednávkového procesu informuje PRODEJC KLIENT o možných termínech dodání a vzorcích zakoupených PRODUKTŮ.

Náklady na dopravu jsou vypočteny podle způsobu doručení. Výše těchto nákladů bude CLIENT platit kromě ceny zakoupených PRODUKTŮ.

Podrobnosti o dobách doručení a poplatcích jsou podrobně uvedeny na webu SITE.

Podmínky DELIVERY

Balík bude dán KLIENTU proti podpisu a předložení dokladu totožnosti.

V případě nepřítomnosti bude Klientovi ponecháno oznámení, aby mu mohl umožnit vyzvednout si zásilku na své poště.

DŮLEŽITÉ problémy

Klient je informován o termínu dodání, když si vybere dopravce na konci on-line objednávkového procesu, před potvrzením objednávky.

Je specifikováno, že dodávky budou provedeny nejpozději do třiceti (30) dnů. V opačném případě musí ZÁKAZNÍK upozornit prodejce na dodání v přiměřené lhůtě a v případě nedoručení během této lhůty může smlouvu ukončit.

Prodávající vrátí bez zbytečného odkladu po obdržení stornovacího dopisu ZÁKAZNÍKU celkovou částku zaplacenou za PRODUKTY, včetně daní a poplatků za doručení, za použití stejného způsobu platby, jaký využívá Klient k nákupu PRODUKTY.

Prodejce odpovídá, dokud nebude PRODUKT dodán KLIENTU. Připomíná se, že zákazník má tři (3) dny na to, aby dopravce informoval o jakémkoli poškození nebo částečné ztrátě zaznamenané během dodávky. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) 15/15

Právní zmínky:

SARL TOUFAU – Gérant : Marc Andréoli

ZA Champ au roi

700000 Vaivre et Montoille

FRANCE

tel: 09-62-52-65-54

Fax: 03-84-96-05-75

toufau@wanadoo.fr

Sarl au capital de 6000 € -RCS Vesoul Gray 479704603 - N° de gestion: 2004 B 212 - Siren : 47970460300014 code APE : 519 B - N° de tva : FR 93479704603

Les sites web de la Sarl Toufau sont hébergés par : OVH - SAS au capital de 10 000 000 € RCS Roubaix – Tourcoing 424 761 419 00045 - Code APE 6202A - N° TVA : FR 22 424 761 419 - Siège social : 2 rue Kellermann 59100 Roubaix - France. Plus d’infos : http://www.ovh.com