Sekretesspolicy för

a.) datainsamling under samråd med webbplatsen

du kan besöka vår webbplats utan att ge någon personlig information. Vid varje besök till en webbsida gör webbserver automatiskt vad som kallas en server loggfil, som innehåller t.ex. namnet på den önskade filen, din pseudonymisee IP-adress, datum och tid för samråd, beloppet data som överförs och leverantören på beskärningen av begäran (access-data), och som vittnar om samrådet. Dessa access-data analyseras endast för att garantera överlägsen driften av webbplatsen och förbättra vårt erbjudande. Detta tjänar till att försvara våra legitima intressen i den korrekt återgivningen av vårt erbjudande i enlighet med artikel 6, al. 1, 1: a meningen, läsningar. RGPD f, intressen som råder i samband med övervägande av intressen. Alla access-data raderas senast i slutet av sju dagar av ditt besök på sidan. 

b) kontrakt data

vi samla in, bearbeta och lagra de uppgifter du lämnar när du registrerar dig på vår webbplats eller gå för köp av våra produkter. Insamling av personuppgifter utförs genom masker av registreringen och/eller beställa blanketter ger information om namn, adress, inklusive e-postadress och informationrespektive order, inklusive betalningsuppgifter. Beslag av dessa data och deras överföring är på eget gottfinnande av kunden. Endast de personuppgifter som nödvändigtvis behövs för fullgörandet av kontraktet är samlingen ämne. Insamlade data lagras så länge som nödvändigt och tillåtet enligt avtalet och i enlighet med tillämplig lag. 

Rättslig grund för databehandlingen

drift och bestämma behandling vi göra dina data personlig endast ske som en del av utförandet av kontraktet, i enlighet med artikel 6 RGPD. Dessutom garanterar vi att volymen av personuppgifter ber vi strängt är det minimum som krävs för handelsförbindelser. Det måste finnas ett berättigat intresse av att kunna behandla personuppgifter inför ett avtalsförhållande eller baserat på en sådan rapport. Vi kan anta att det finns ett sådant berättigat intresse så länge personen är (potentiella) kund hos registeransvarige. 

Säkerhet

ingår i en databehandling för vår räkning enligt avsnitt 28 RGPD, en erkänd leverantör erbjuder hosting-tjänster för näthandeln samt tjänster för insamling av data i denna ram . Detta tjänar till att försvara våra legitima intressenkorrekt återgivning av vårt erbjudande i enlighet med artikel 6, al. 1, läser. f RGPD, intresserar råder i samband med övervägande av intressen. Alla de insamlade, som beskrivs nedan, i samband med användning av denna webbplats eller i formulären för detta ändamål i onlinebutiken bearbetas på denna leverantörens servrar. Han ger yttersta vikt för skydd av uppgifter och köra dessa servrar endast i datorcentraler som intyga de stränga säkerhetsnormerna av ISO-certifieringar. 

Dina rättigheter

om du önskar, vi informerar dig gärna skriftligen om vi har lagrat data på din person och, om så är fallet, som. Om du vill göra dina lagliga rättigheter till tillgång, rättelse, radering eller blockering dina data, kontakta chefen för företaget dataskydd.

Data protection Manager

SARL Toufau Andreoli Marc Za fält i 70000 Stafford och Montoille King


Möbler &; Dekorationer - Tiffany lampor, barockstolar &; fåtöljer, barockspeglar

HTDeco är din specialist på Art Deco möbler, Barockstolar och fåtöljer, Tiffany lampor, bronsskulpturer och Barock speglar. Exceptionella bitar för att sublimera din inredning.

Lära sig mer